Panna - zřícenina

Skromné zbytky hradu z doby husitských válek na čedičovém vrchu nad obcí Řepčice, 10 km SV od Litoměřic


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze panna
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Panna
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.hrady-ceskeho-stredohori.cz
Návštěva:16.6.2013


Skromné zbytky bývalého hradu Panna najdeme na čedičovém vrchu nad obcí Řepčice ve V části Českého středohoří. Dodnes dobře patrná přístupová cesta ke hradu vedla od J z Řepčic a vinula se několikrát kolem čedičového kužele. Na SZ vstupovala na vrcholek hory patrně první branou, kterou dokládají dvě přitesané skály. Odtud se cesta prudce stočila do protisměru a poté na V. Pod cestou jsou vidět v prudkém svahu zbytky valů. Vlastní hrad stával na skupině čedičových skal, kde je stále ještě patrné, že zde bylo několik budov. Bez archeologického průzkumu však nelze za současného stavu více zjistit.
Ves Řepčice, připomínaná již r. 1407, patřila spolu s dalšími obcemi třebušínské kotliny k býčkovické komendě řádu německých rytířů. Když byl majetek této komendy po r. 1409 zastavován, měli Řepčice, kde snad byl dvorec, možná i tvrz, různí zástavní držitelé.
Výbuch husitské revoluce zasáhl i do této končiny. Na jaře 1421 táhl třebušínskou kotlinou Jan Žižka a ovládl ji ze svého hradu Kalicha. Král Zikmund využil hrabivosti severního souseda Zikmunda z Vartemberka a přislíbil mu za jeho služby do zástavy celý majetek bývalé býčkovické komendy. Vartemberk proto vytáhl, asi údolím Homolského potoka, aby se pookusil dobýt Kalich, který tehdy nebyl zřejmě ještě dostavěn. Jeho obléhání na podzim 1421 však bylo neúspěšné a Vartemberk musel ustoupit zpět. Zanechal však v třebušínské kotlině posádku, která byla umístěna na nově postaveném hradě nad vsí Řepčice. Hrad byl nazván v protikladu ke Kalichu symbolicky Panna. Je ovšem možné, že hrad dostal název podle klenotu erbu Vartemberků (kráčející lvice), jímž byla od r. 1346 panna na lodi s veslem.
Hrad byl postaven patrně ve dvou etapách. Už když král Zikmund přislíbil Zikmundovi z Vartemberka do zástavy zboží býčkovické komendy, vzniklo zřejmě na podzim 1421, když táhl Vartemberk proti hradu Kalichu, na hoře nad Řepčicemi opevnění. To pak hájila Zikmundova posádka, a když musel Vartemberk z třebušínské kotliny ustoupit, zůstala jeho posádka zde a dostavěla tu hrad. Stalo se to ještě předtím, než král Zikmund vydal 27. listopadu 1422 Vartemberkovi slíbený zástavní list na veškerý majetek býčkovické komendy, v němž se jmenují kromě Býčkovic i hrady Panna a Kalich. Tato zástava však byla za dané situace iluzorní.
Hrad Panna byl tehdy již zřejmě dostavěn, protože v létě 1422 oblehli husité zdejší vartemberkou posádku, která se však tehdy ještě ubránila. O rok později přitáhli husité k Panně znovu a hrad dobyli. Po dobytí Panny propustili husité blíže neznámého Jana "křížovníka", snad člena řádu německých rytířů. Při tomto aktu byl přítomen Hašek Čelechovec z Kralovic, jenž byl asi prvním husitským hejtmanem na hradě. Dobytím Panny se Žižka zbavil velmi nebezpečného sevření svého hradu Kalicha ze Z, kde měl Vartemberk právě Pannu, a z V, kde založil hrad Litýš.
V držení husitů se udržela Panna i po Lipanech v r. 1434 a její posádka byla spolu s Kalichem v opozici proti císaři Zikmundovi. Ten proto rozhodl, aby oba hrady, které odmítly podrobit se novému pořádku v zemi, byly dobyty mocí. Na jeho výzvu byla hned na počátku r. 1437 vypravena branná hotovost v čele s titulárním držitelem Panny a celého býčkovického panství Zikmundem z Vartemberka. Vojsko oblehlo Pannu nejpozději 15. ledna 1437, protože ten den vyzval Vartemberk z ležení pod Pannou královské hejtmany na Königsteinu v Sasku, aby vyslali k posílení Zikmundova vojska své ozbrojence. Obležení Panny však bylo nedokonalé, protože tamní husitský hejtman se vydal tajně na cestu pro pomoc do Hradce Králové, který rovněž neuznával vládu císaře Zikmunda. Hejtman, jehož jméno bohužel neznáme, musel jet do Hradce velkou oklikou, ale přesto byl nedaleko Prahy zajat. Po uvěznění v Praze byl donucen vydat hrad císaři. Když se posádka Panny na jeho výzvu vzdala, obléhatelé hrad zbořili. Tím končí krátké, jen patnáctileté dějiny tohoto zajímavého hradu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.611203 E14.184471

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeKalich - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeKamýk - zřícenina
PivovaryKoliba (Litoměřice) - pivovar
PivovaryLabuť (Litoměřice) - pivovar
Hrady, zříceniny, tvrzeLevín - zřícenina
Města, lidová architekturaLitoměřice - město
Hory a rozhlednyTrojhora - hora
Hory a rozhlednyVarhošť - rozhledna


Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III, Severní Čechy. Praha : Svoboda, 1984


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky