Stvolínky - zámek

Tvrz přestavěná na čtyřkřídlý zámek v obci Stvolínky, 10 km JZ od České Lípy


Typ:Zámky a zámecké stavby stvolinky
Kraj:Liberecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Stvolínky
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obec-stvolinky.cz
Návštěva:9.5.2010


Ves Stvolínky existovala zřejmě již koncem 12. stol., neboť první zmínka o Újezdu "Stuolenez" pochází z r. 1197, kdy ho odkázal Hroznata Zdeslavovi a jeho bratrům. Později byl založen farní kostel, k němuž vlastnili podací právo rytíři z Klučova. Prvním z nich byl r. 1358 připomínaný Hynek, po němž přijali potomci přídomek Kluk. Snad právě on byl zakladatelem místní tvrze, patřící i se Stvolínky jeho potomkům do poč. 15. stol. Byl to především Jindřich, známý z působení na pražské univerzitě, a Václav. Když po r. 1401 zesnul, zdědili statek jeho synové Jindřich s Alexandrem, o nichž mizí zprávy r. 1440.
Statek, na němž byl mezitím vystavěn pevný hrad Ronov, přešel do držení pánů z Illburka. Prvním z nich byl Vilém, za něhož byla tvrz ve vsi r. 1444 obležena lužickým vojskem a záhy dobyta. Vilém ji však obnovil. Když r. 1489 zemřel, převzal majetek jeho stejnojmenný syn. V 1. pol. 16. stol. vlastnil ještě panství Oltářík, Helfenburk a Lemberk, které po něm zdědila manželka Anežka, rozená z Helfštejna, a po ní dcera Anna, provdaná za Jindřicha Kurzbacha z Trachenburka a po jeho úmrtí za Ludvíka Bezdružického z Kolovrat. Po Annině smrti převzali část dědictví její synové z prvního manželství Vilém a Jindřich Kurzbachové. Po vzájemné dohodě převzal nemovitosti Jindřich a bratra vyplatil.
Když zemřel, získala statek vdova Eva, rozená z Vartenberka, a po ní Eva, Jindřichova dcera provdaná za Jáchyma Malcána z Pencelinu. Jáchym prodal Stvolínky r. 1603 Alžbětě Vartenberské, manželce Zikmunda z Vartenberka. Když zemřeli rodiče i jejich syn, zdědil statek Zikmundův bratr Jan, od něhož jej koupil r. 1608 Adam Hrzán z Harasova, proslulý předbělohorský boháč. Po jeho smrti převzal Zdeslav jako podíl z dědictví statky Stvolínky a Skalku u Vlastislavi. Protože po r. 1623 odešel pro víru ze země, prodal Stvolínky manželce Alžbětě, rozené Haugvicové z Biskupic. Po její smrti je však opět převzal a držel až do r. 1642, kdy zemřel. Jelikož se předtím velmi zadlužil, byl statek prodán, aby mohli být uspokojeni věřitelé. Stvolínky koupil r. 1647 pražský arcibiskup Arnošt z Harrachu pro nově založené litoměřické biskupství. Tomu pak patřil statek do 20. stol. R. 1948 převzal zdejší majetek Státní statek Zahrádky, od r. 1966 patřil Místnímu národnímu výboru ve Stvolínkách a od r. 1970 byl postupně upravován pro potřeby okresního archivu a muzea v České Lípě. To však objekt opustilo a ten začal chátrat. Nyní je zámek ve vlastnictví obce Stvolínky, která nemá dostatek financí na jeho opravu.
Stvolínecká tvrz připomínaná poprvé r. 1505 byla založena kolem pol. 14. stol. v JZ části vsi. Obdélný areál rozměrů asi 23 x 32 m a obklopený příkopem širokým 10-12 m obsahoval při J okraji obdélnou obytnou stavbu, později nově rozdělenou. Snad ještě koncem 14. či poč. 15. stol. bylo obytné J křídlo rozšířeno přístavbou k V a před hradbu poblíž SZ nároží představena věžovitá vstupní brána. Zřejmě současně vzniklo V křídlo tvrze.
Gotická tvrz byla po r. 1500 pozdně goticky upravena a přestavěna, jak dokládá několik portálů a ostění. V této podobě setrvala do 70. let. 16. stol., kdy ji přestavěl a zvětšil Jindřich Kurzbach. Tehdy byla zasypána část příkopu a do těchto míst, mimo obvod gotické tvrze, bylo vestavěno krátké Z křídlo, zaujímající J polovinu délky dnešního křídla. Dostavěno bylo S křídlo a založeno křídlo V.
Za třicetileté války bylo sídlo značně poškozeno. Jeho raně barokní přestavbu proměňující bývalou tvrz ve čtyřkřídlý zámek realizoval litoměřický probošt Maxmilián Rudolf ze Schleinitz v l. 1651-1663. Další úpravy proběhly v 1. pol. 18. stol. za biskupa Vratislava z Mitrovic a poté r. 1851. Mladší úpravy však již neměly vliv na vnější podobu zámecké budovy, která zůstala dochována do naší doby.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.631498 E14.428042

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyČervený dům - zámek
Církevní památkyČeská Lípa - proboštství cisterciáků s kostelem sv. Maří Magdalény
Církevní památkyHostíkovice - kostel Nejsvětější Trojice
Hrady, zříceniny, tvrzeHrad u Kvítkova (Pustý hrad, Kvítkov, Frýdlant) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeHrádek u Úštěka (Helfenburk) - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeHřídelík - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeChudý hrádek - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJiljov - tvrz
Zámky a zámecké stavbyKonojedy - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeKvítkov - zřícenina


Zdroj: Úlovec, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 2. díl, N-U. 1. vyd. Praha : Libri, 2005. ISBN 80-7277-208-2


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky