Dívčí Kámen - přírodní rezervace

Skalní ostroh nad soutokem řeky Vltavy s Křemžským potokem, 10 km SV od Českého Krumlova


Typ:Přírodní zajímavosti prdivcikamen
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Dívčí Kámen
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:3.8.2009, 5.8.2010


Reliktní bor s lišejníky na rulovém skalním hřbetu nad soutokem Křemžského potoka s Vltavou a porosty jedle bělokoré. Součástí přírodní rezervace je zřícenina hradu Dívčí Kámen.
Horninovým podkladem jsou ortoruly, na západní straně přírodní rezervace na ně navazuje granulitový masiv Blanského lesa. Skalní ostroh nad soutokem je asi 56 m vysoký s příkrými až kolmými stěnami, s jižní a severní expozicí. Na silikátovém podkladu jsou vyvinuty chudé kyselé kambizemě, na skalnatých svazích ranker typický a v údolí Vltavy fluvizem typická.
Vegetace je tvořena mozaikou společenstev. Větší část plochy chráněného území, zejména skalní ostroh, je porostlý reliktními bory. Ve stromovém patře převládá borovice lesní s příměsí břízy pýřité. Obě dřeviny zde rostou v zakrslé formě. Bylinné patro je druhově chudé, s nízkou pokryvností, obvykle tvořené metličkou křivolakou, borůvkou černou, brusinkou obecnou a některými druhy lišejníků. Na osluněných jižních expozicích se nalézají skalní společenstva. Dominantními druhy jsou tařice skalní a kostřava sivá. Na skalách se severní expozicí se na ostrohu vytvořila druhově chudá společenstva skalních štěrbin s převládajícím osladičem obecným. Na zalesněných severních svazích převažují acidofilní metlicové jedliny, v nichž dominuje jedle bělokorá. Přimíšeny jsou lípa malolistá a javor klen, ojediněle buk lesní. Častý výskyt jmelí bílého jedlového na jedlích indikuje přirozené stanoviště. Úpatí jižních svahů je porostlé křovinatou formací s převažující lískou obecnou, která zde nahrazuje habr. Druhová skladba bylinného patra odpovídá vegetaci dubohabřin. Rostou v něm zejména hájové druhy, např. jaterník trojlaločný, kostival hlíznatý, kopytník evropský, sasanka hajní, prvosenka vyšší aj. Teprve nedávno zde byla rozpoznána ostřice bledoplevá, která rovněž provází dubohabřiny.
Význačný je xerofilní plž zrnovka mechová a hojný je zde zemoun skalní. Mnohonožka Haasea germanica je podhorský faunistický prvek, charakteristický pro Šumavské podhůří. Ve skalnatém terénu a sutích žije specifická fauna pavouků, mimo jiné temnomil, plachetnatka aj. Žije tu též chráněný brouk majka fialová. Vyskytují se zde některé pozoruhodné druhy dvoukřídlých, a to jak ve vlhkých biotopech břehu Vltavy, kde žijí např. komárec, kalužnatka a lupice, tak v lesostepním porostu přírodní rezervace, kde mimo jiné nalézáme kulatěnku, octomilku a pochmurnatku. Z motýlů je význačným druhem např. nesytka a modrásek štírovníkový. Přírodní rezervace je tradičním hnízdištěm výra velkého.
Lesy na skalních výchozech jsou zařazeny do kategorie lesů ochranných. Zakrslé borovice na skalách dosahují věku až 170 let. Porosty s jedlí jsou 90-120 let staré, zastoupení jedle v nich dosahuje až 15 %. V přírodní rezervaci se neprovádějí žádné hospodářské zásahy. Přírodní rezervací prochází naučná stezka Třísov-Dívčí Kámen-Holubov, otevřená v r. 1999.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.889369 E14.357092

Navštívená místa v okolí:
Technické zajímavostiČeský Krumlov - grafitový důl
Hrady, zříceniny, tvrzeDívčí Kámen (Maidštejn) - zřícenina
Přírodní zajímavostiHolubovské hadce - přírodní rezervace
Přírodní zajímavostiHorní Luka - přírodní památka
Církevní památkyHorní Vít - kostel sv. Víta
Technické zajímavostiKleť - hvězdárna
Technické zajímavostiKleť - lanová dráha
Přírodní zajímavostiKleť - přírodní rezervace
Hory a rozhlednyKleť - rozhledna
Zámky a zámecké stavbyPoříčí - zámek


Zdroj: Albrecht, Josef a kol. Chráněná území ČR. VIII, Českobudějovicko. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2003. ISBN 80-86064-65-4


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky