Doksany - klášter premonstrátek s kostelem Narození Panny Marie

Původně klášter premonstrátek založený králem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou v 1. pol. 12. stol., 10 km SZ od Roudnice nad Labem


Typ:Církevní památky doksany
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Doksany
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.doksany.wz.cz
Návštěva:27.9.2009


První historická zmínka o Doksanech se týká založení kláštera premonstrátek knížetem a pozdějším králem Vladislavem II. a jeho manželkou Gertrudou v l. 1144-1145. V r. 1200 klášter vyhořel, ale vzápětí byl obnoven. Jeho nejcennější část, v jádře románský kostel Narození P. Marie a krypta, proto pocházejí z poč. 13. stol. V průběhu tohoto století vyhořel znovu. Klášter prožil dobu největšího rozmachu ve 13. a 14. stol. V době husitské byl v létě 1421 při tažení pražanů do severozápadních Čech vypálen, načež císař Zikmund zastavil jeho statky svým stoupencům. Klášter však později znovu prožil hospodářský rozkvět. Na poč. 17. stol. došlo na klášterním panství několikrát k nepokojům utlačovaných poddaných. V r. 1604 obsadili klášter a v r. 1607 zapálili stodoly a r. 1619 klášter dobyli a vyplenili. Za třicetileté války byl vypleněn Sasy a několikrát Švédy i císařskými vojsky.
Po třicetileté válce nastal nový rozkvět kláštera, který se projevil rozsáhlými stavebními úpravami v barokním slohu od konce 17. stol. Stavební činnost vyvrcholila za probošta Miky v l. 1709-1730. Z tého doby pochází kostel Narození P. Marie, provizoriát připisovaný O. Broggiovi a další budovy. Sedmiletá válka a válka o dědictví bavorské způsobily klášternímu majetku hodně škod přímými bojovými akcemi v místě a blízkém sousedství. R. 1782 císař Josef II. klášter zrušil.
Jeho majetek připadl náboženskému fondu, který ho v r. 1790 pronajal kněžně Terezii Ponaitowské, dceři Leopolda Kinského, která se často stýkala se soudobými osvícenci. Terezie Ponaitowská začala s přestavbou někdejší prelatury na zámek a v blízkosti si dala postavit zámek Terespol. V r. 1797 koupil doksanské panství plukovník Jakub Wiemmer, který ve stavebních pracích pokračoval. Ale již r. 1804 prodal Doksany Jana Antonínu Lexovi z Aehrenthalu. V jeho rodě zůstalo panství až do 20. stol. a i při první pozemkové reformě po r. 1918 byl zámek s parkem propuštěn tehdejšímu majiteli Janu Aehrenthalovi ze záboru.
Celý zámecký, původně klášterní, objekt zhruba čtvercového půdorysu tvoří komplex budov seskupených kolem tří nádvoří s přilehlým rozsáhlým anglickým parkem. Vrchnost sídlila v budově někdejší prelatury na prvním nádvoří, původně z r. 1692, dvoupatrové budově členěné pilastry, s obdélnými okny a dvěma průjezdy. Ostatní části zámku sloužily jako byty úředníků a pro kancelářské a hospodářské potřeby panství. Proto stavební úpravy objektu v 19. stol. zasáhly znatelně do původního vzhledu.



Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.45525 E14.159263

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyBrozany nad Ohří - kostel sv. Gotharda
Hrady, zříceniny, tvrzeBrozany nad Ohří - tvrz
Hrady, zříceniny, tvrzeBudyně nad Ohří - hrad
Církevní památkyBudyně nad Ohří - kostel Panny Marie Sněžné
Církevní památkyChvalín - kaple sv. Jana Nepomuckého
PivovaryKoliba (Litoměřice) - pivovar
PivovaryLabuť (Litoměřice) - pivovar
Města, lidová architekturaLitoměřice - město
Technické zajímavostiTerezín - malá pevnost
Technické zajímavostiWindsor - větrný mlýn


Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. III, Severní Čechy. Praha : Svoboda, 1984


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky