Budyně nad Ohří - kostel Panny Marie Sněžné

Gotický kostel postavený ve 14. stol., na poč. 18. stol. barokně přestavěn, 10 km Z od Roudnice nad Labem


Typ:Církevní památky budyne2
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Budyně nad Ohří
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.budyne.cz
Návštěva:27.9.2009


Na místě dnešního kostela Panny Marie Sněžné již někdy koncem 11. nebo na poč. 12. stol. stál kostel sv. Anny. Současný kostel byl postaven v gotickém slohu ve 14. stol. Na poč. 16. stol. byl Janem IV. z Házmburka přestavěn. Tehdy byla ke kostelu přistavěna věž. Barokní přestavbou prošel kostel na poč. 18. stol. a znovu pak v l. 1772–1791. V r. 1882 byla regotizována kostelní věž a objekt prodělal svou poslední přestavbu.
Kostel je podélná stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, k němuž na východní straně přiléhá čtyřboká věž. Loď i presbytář jsou opatřeny opěrnými pilíři a hrotitými okny bez kružeb, v západním průčelí je půlkruhový, sklenutý portál. Na severním boku kostela se nachází hrotitý portálek a pozdně gotická polygonální kazatelna s kružbovými panely z poč. 16. stol. pocházející údajně ze starší zbořené kaple sv. Anny. Věž je renesanční, s profilovaným oknem.
Interiér kostela má hladké stěny a plochý strop, na stěnách najdeme pět renesančních náhrobníků z l. 1564-1612 s figurálními reliéfy, znaky a nápisy a jeden náhrobník z 19. stol. Hlavní oltář je barokní z r. 1713. R. 1772 byl obnoven, je tvarově velmi bohatý, portikového typu s bočními brankami, doplněný rokajovými řezbami a četnými plastikami Nejsvětější Trojice, sv. Josefa, Jana Křtitele a dvou církevních otců, snad od B. Edera. Dva boční oltáře sv. Ludmily a sv. Anny jsou pozdně barokokní, z konce 18. stol., s mírně proláklými retábly, řezanými rokaji a plastikami sv. Zachariáše, sv. Anny, sv. Jakuba a sv. Jana. Kazatelna je pozdně barokní z l. 1762-1772 tesaná z umělého mramoru s válcovitým řečništěm opatřeným lizénami a rokajovými řezbami, na stříšce se nacházejí plastické doplňky.
Z původní pozdně barokní sochařské výzdoby se dnes v kostele již nic nenachází. Kostel byl v devadesátých letech 20. stol. několikrát vykraden a pár posledních soch, které zloději již nestačili zcizit, bylo odvezeno a uloženo v depozitáři.
Vpravo od cesty vedoucí od hřbitovní brány ke kostelu stojí pozdně barokní kostnice z l. 1764–1766. Jedná se o centrální stavbu se zkosenými rohy a mansardovou střechou. Hlavní kamenný portál, ke kterému vede dvouramenné schodiště, je ozdoben hadem a lebkou.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.399559 E14.129802

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyBrozany nad Ohří - kostel sv. Gotharda
Hrady, zříceniny, tvrzeBrozany nad Ohří - tvrz
Hrady, zříceniny, tvrzeBudyně nad Ohří - hrad
Církevní památkyDoksany - klášter premonstrátek s kostelem Narození Panny Marie
Církevní památkyDubany - kostel sv. Petra a Pavla
Hrady, zříceniny, tvrzeHázmburk - hrad
Církevní památkyChvalín - kaple sv. Jana Nepomuckého
Technické zajímavostiWindsor - větrný mlýn


Zdroj: Umělecké památky Čech. 1. sv., A-J. 1. vyd. Praha : Academia, 1977 ; www.hrady.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky