Dubany - kostel sv. Petra a Pavla

Jednolodní, původně gotický kostel z 1. pol. 14. stol. v obci Křesín, 5 km JZ od Libochovic


Typ:Církevní památky dubany
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Dubany
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:27.9.2009


Dubany jsou v písemných pramenech poprvé zmiňovány k r. 1251. Vlastní kostel je poprvé doložen k r. 1358. Majetkoprávní vztahy v Dubanech byly poměrně složité, jak dokládají dochované písemné zprávy. Stáří stavby není tedy jednoznačně doložitelné. Některé prameny považují za zakladatele kostela Dubanské z Duban a uvádějí konkrétní r. 1278. S jistotou víme, že původně gotický kostel sv. Petra a Pavla v Dubanech byl postaven v poslední čtvrtině 13. stol. Kostel je jednolodní obdélná stavba z lámané opuky s odsazeným presbytářem a sakristií po severní straně. Na jižní straně je připojena hranolová věž s hrotitým portálem a nárožními pilastry v patře. Na věž navazuje zaoblený přízemní přístavek s úzkým hrotitým oknem. Západní průčelí s neoddělenou trojúhelníkovou štítovou zdí obsahuje hrotitý portál a hrotité trojlisté okno.
Presbytář je raně gotický ze 13. stol., nově sklenutý jedním polem křížové klenby ve 14. stol., s figurálními konzolami a okrouhlým svorníkem s vytesaným beránkem s praporcem. Triumfální oblouk je hrotitý, se zkosenou hranou do presbytáře, po obou stranách zdobený polokruhovými štítky s tesaným listovým ornamentem. Na severní straně presbytáře se nachází sedlový portálek a pravoúhlý výklenkový sanktuář s profilovaným rámcem. V závěru kněžiště je zazděné hrotité okno. Loď je sklenuta plochou valenou klenbou, pod níž obíhá římsa. Dřevěná kruchta na dvou sloupcích je pseudogotická, předsíň v podvěží má valenou klenbu se stýkajícími se lunetami. Do lodi vede pozdně gotický hrotitý přetínaný portál.
V kostele stojí dva oltáře: hlavní rámový oltář s obrazem sv. Petra a Pavla z 19. stol. je barokní a pochází z poč. 18. stol. Druhý oltář s reliéfními postavami Madony, sv. Barbory, sv. Kateřiny, sv. Petra a Pavla je pozdně gotický křídlový z 1. čtvrtiny 16. stol. Vnější strany křídel a postranice zavřeného oltáře zdobí temperové malby Zvěstování P. Marie, sv. Alžběty a Markéty, na předělu reliéf Poslední večeře a v nástavci socha sv. Václava a dvě menší sošky. Rokoková kazatelna od sochaře J. Šturma z Libochovic byla zhotovena v r. 1783.
Exteriér kostela ovlivnila úprava z r. 1863. Původní stavba kostela byla pravděpodobně dílem francouzsky orientované huti působící na stavbě augustiniánského kláštera v Roudnici nad Labem.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.397675 E14.012925

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeBudyně nad Ohří - hrad
Církevní památkyBudyně nad Ohří - kostel Panny Marie Sněžné
Zámky a zámecké stavbyČížkovice - zámek
Církevní památkyČížkovice - židovský hřbitov
Hrady, zříceniny, tvrzeHázmburk - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeKošťálov - zřícenina
Církevní památkyKřesín - kostel sv. Václava
Technické zajímavostiWindsor - větrný mlýn


Zdroj: Umělecké památky Čech. 1. sv., A-J. 1. vyd. Praha : Academia, 1977 ; www.pruzkumypamatek.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky