Chvalín - kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple s kupolovitou střechou postavená r. 1725 klášterem v Doksanech, 5 km SZ od Roudnice nad Labem


Typ:Církevní památky chvalin
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Chvalín
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.nove-dvory.cz
Návštěva:27.9.2009


Nejstarší zmínka o obci pochází z r. 1226, kdy náležela klášteru doksanskému. R. 1436 mu byla císařem Zikmundem odňata a zapsána obci litoměřické. Později byla obec opět vyplacena a vrácena klášteru. Další záznamy o obci jsou spíše jen útržkovitého charakteru, většinou spojené s historií panství v Doksanech a se jmény obyvatel obce. Vrátíme-li se zpět do historie, nalezneme odkaz i v dokumentech spojených s třicetiletou válkou, kdy se v červnu r. 1624 stěhovala kompanie ložírující tehdy v Třěbenicích na panství doksanské. R. 1950 zde byla podle knihy Nálezy mincí v Čechách, na Moravě a ve Slezku při orbě nalezena nádobka s groši, jež obsahovala 4076 grošů a drobných mincí. Nádobka byla uložena okolo r. 1547.
Původně filiální kostel sv. Jana Nepomuckého ve Chvalíně nechal vybudovat r. 1725 klášter v Doksanech, jemuž ves od r. 1226 náležela. Byl postaven z lámaného kamene a omítnut. Jeho stavitelem byl snad O. Broggio. Exteriér dnešní kaple je obdélníkový s malou předsíňkou a dvěma nárožními věžičkami na západní straně, z valbové kupolovité střechy vyčnívá uprostřed zděná lucerna. Na pravoúhlém pažení portálu je letopočet MDCCXXV, nad ním štuková kartuš s poprsím sv. Jana a se znakem doksanským.
Interiér kostela má tvar podélného osmihranu, 9 m dlouhý a 6,5 m široký. Stěny jsou členěny korintskými pilastry spojenými římsou. Čtyři okna v hlavních osách jsou obdélníková. Neckovité klenutí je bohatě pokryto štukovým ornamentem pentlí s akanty, v jehož čtyřech kartuších se nachází monstrance, kniha, globus s okřídleným srdcem a kříž. V lucerně je uzavřena holubice mezi okřídlenými hlavami andílků. V západní části je kruchta s dřevěným zábradlím.
Na hlavním oltáři je velmi bohatě plasticky řezaný rám s akanty a pentlí, modrozlacený s bílými andílky. Oltářní obraz malovaný na plátně od S. Noseckého pochází z r. 1732 a zobrazuje postavu sv. Jana Nepomuckého. Boční oltář je menší, současný, se soškami sv. Kateřiny a sv. Barbory, v bohatě řezaném rámu je obraz Kristovy tváře. Dále zde nalezneme kožené antipendium s malovanými stylizovanými květy, volně rozházenými po ploše, dřevěnou plastiku Piety a obrazy sv. Trojice, vše převážně barokní z 18. stol.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.43634 E14.196978

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyBrozany nad Ohří - kostel sv. Gotharda
Hrady, zříceniny, tvrzeBrozany nad Ohří - tvrz
Hrady, zříceniny, tvrzeBudyně nad Ohří - hrad
Církevní památkyBudyně nad Ohří - kostel Panny Marie Sněžné
Církevní památkyDoksany - klášter premonstrátek s kostelem Narození Panny Marie
Technické zajímavostiTerezín - malá pevnost
Technické zajímavostiWindsor - větrný mlýn


Zdroj: Matějka, Bohumil. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. IV, Politický okres roudnický. Díl 1. Praha : Archaeologická kommisse při České akadamii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1898 ; Umělecké památky Čech. 1. sv., A-J. 1. vyd. Praha : Academia, 1977 ; www.nove-dvory.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky