Kovárské stráně - přírodní památka

Strmý svah na pravém břehu Zákolanského potoka s významným zastoupením teplomilných společenstev, 12 km SV od Kladna


Typ:Přírodní zajímavosti kovarske
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kovárské stráně
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:19.4.2009


Pro významné zastoupení teplomilných společenstev s řadou zajímavých a ohrožených druhů byly Kovárské stráně v r. 1987 vyhlášeny jako zvláště chráněné území v kategorii přírodní památka. Tvoří ji dvě uměle vytvořené terasy a přiléhající meze o celkové výměře 1,7 ha. Zajímavá společenstva s ohroženými druhy se však vyskytují i za těmito vymezenými hranicemi. Horninový podklad tvoří prekambrium, fylitické břidlice s vložkami buližníků, které jsou v horní partii svahu překryté křídovými pískovci.
Předmětem ochrany jsou suchomilná společenstva výslunných travnatých a křovinatých strání do značné míry v minulosti ovlivněná lidskou činností. Území bylo využíváno jako kosená louka, část ploch sloužila jako pastvina a byla orána. Na tyto plochy jsou vázány nejzajímavější druhy. Význačný je výskyt brzy zjara kvetoucího hlaváčku jarního, prvosenky jarní a později na jaře kvetoucího kozince rakouského, který zde roste na jižní hranici svého středočeského areálu.
Dále se na svazích bývalých pastvin s vysokými křovinatými mezemi vyskytuje dobře zachovalé společenstvo hlaváče žlutavého a válečky prapořité s řadou typických druhů. Roste zde kostřava žlábkatá, šalvěj luční a hajní, chrpa čekánek, mateřídouška panonská, jahodník trávnice, len počistivý, tužebník obecný a další. Místy je hojný sveřep přímý a v dolní části svahu ovsík vyvýšený.
V lokalitě nalezneme bohatou faunu teplomilných bezobratlých. Vhodné životní podmínky zde nacházejí především četné druhy teplomilného hmyzu, ze vzácnějších např. kobylka Bicolorana bicolor nebo motýli soumračník a bělásek hrachový.
Zřetelná je invaze keřů, zejména růží a trnek. Na části chráněného území se nachází akátový les, který je zdrojem náletových dřevin. Nebezpečná je i expanze trávy třtiny křovištní. V současné době pro potlačení nežádoucích dřevin je plocha chráněného území včetně ochranného pásma pravidelně kosena, výhledově by bylo vhodné pokusit se i o realizaci řízené pastvy ovcí a koz.



Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.185795 E14.253784

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyBudeč - rotunda sv. Petra a Pavla
Zámky a zámecké stavbyBuštěhrad - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeBuštěhrad - zřícenina
AkceDo Okoře bez oře - turistický pochod
Hory a rozhlednyHostibejk - vrch
Zámky a zámecké stavbyKoleč - zámek
Církevní památkyLevý Hradec - kostel sv. Klimenta
Přírodní zajímavostiMinická skála - přírodní památka
AkceNelahozeves - hrnčířské trhy
Zámky a zámecké stavbyNelahozeves - zámek


Zdroj: Mackovčin, P. a Sedláček M. Chráněná území ČR. XIII, Střední Čechy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. 2005 ; www.botany.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky