Jonsdorfer Felsenstadt (Jonsdorfské skalní město) - přírodní rezervace

Rozsáhlé skalní město vyhlášené r. 1967 přírodní rezervací v blízkosti městečka Kurort Jonsdorf, 10 km JV od Varnsdorfu


Typ:Přírodní zajímavosti jonsdorferfelsenstadt
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Jonsdorfer Felsenstadt (Jonsdorfské skalní město)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:17.9.2012


Jonsdorfské skalní město se nachází J od lázeňského městečka Kurort Jonsdorf těsně za českou hranicí. Rozsáhlá pískovcová oblast s dobře vyvinutým skalním městem s pískovcovými věžemi a hlubokými inverzními údolími se rozkládá na ploše 63 ha a je zaražena do nejpřísněji chráněné 1. klidové zóny přírodního parku Žitavské hory. R. 1967 zde byla vyhlášena přírodní rezervace. Předmětem ochrany je především značný ornitologický význam území plného dutin a skalních puklin vhodných k úkrytu a hnízdění vzácných druhů ptáků. Mláďata zde vyvádí např. sokol stěhovavý a výr velký. Centrální část skalního města je proto po většinu roku turistům nepřístupná. V oblasti Mühlsteinbrüche se v l. 1560-1918 těžil pískovec na výrobu mlýnských kamenů. Dodnes se dochovaly čtyři původní lomy, které spolu s dalšími pozůstatky po těžbě spojuje naučná stezka.
Jonsdorfské skalní město náleží geomorfologicky podcelku Lužického hřbetu, který je součástí celku Lužické hory. Hluboká inverzí údolí, vysoké skalní věže a bizarní skalní útvary vznikly v období středního turonu a jsou tvořeny převážně hrubozrnnými křemennými pískovci jizerského souvrství. Severním okrajem skalního města probíhá lužický zlom, na nějž je vázán výskyt smykových zlomů. Ve směru SV-JZ protíná komplex skal pět žil vulkanitů mocných 2-5 m. Jsou tvořené hlavně znělcem, rozloženým na světlý jíl. Během třetihorní vulkanické činnosti před cca 30 mil. lety byl žhavým magmatem rozpuštěn křemen podél těchto žil, který silicifikoval zdejší pískovce. Pískovce s vysráženým křemitým tmelem jsou tvrdé, ale stále porézní, a představují tak vhodnou surovinu na výrobu mlýnských kamenů.
Na místech, kde mezi znělcem a pískovcem proniklo žhavé magma, se dnes setkáváme s vnitřními i vnějšími železitými výstelkami žil. V blízkosti čedičových žil můžeme pozorovat sloupkovitou odlučnost pískovce. Ta je nejlépe vidět na útvaru Kleine und Grosse Orgel (Malé a Velké Varhany), v lomech Schwarzes Loch (Černá díra) a Bärloch (Medvědí díra) a v ústí rokle Eckerts Loch.
Členité pískovcové výchozy o šířce 50-100 m vybíhají z hraničního hřbetu mezi Luží a Hvozdem. Po jejich JV patě nebo přímo v jejich ose prochází žíly vulkanitů. Skalní věže dosahují výšky až 30 m a jsou členěné horizontálními skalními římsami. Působením několika vlivů vznikly různé skalní perforace a hřiby, pokličky (např. Drei Tische) či převisy u paty skal. Měkčí pískovce mají standardní voštinovou výzdobu, stromové žlábky a škrapy. Prokřemenělý pískovec má převážně hladký povrch se sklonem k tvorbě skalních mís, na hraničním hřbetu dal vzniknout izolovaným skalám typu torů (Krkavčí kameny).
V rezervaci je množství skalních vyhlídek a bizarních skalních útvarů, některé z nich jsou opatřené tabulkou s názvem a krátkým popisem. Lokalitou vede 4,5 km dlouhá naučná stezka o 70 zastaveních seznamující návštěvníky s historií a technikou těžby mlýnských kamenů, s geologickými a botanickými zajímavostmi a historií oblasti.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.846015 E14.694686

Navštívená místa v okolí:
Hory a rozhlednyBöhmische Aussicht (Česká vyhlídka) - skalní vyhlídka
Hory a rozhlednyCarolafelsen (Žitavské hory) - skalní vyhlídka
Hory a rozhlednyFuchskanzel - skalní vyhlídka
Církevní památkyJablonné v Podještědí - bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy
Technické zajímavostiJiřetín pod Jedlovou - štola sv. Jana Evangelisty
Přírodní zajímavostiKelchstein (Kalich) - skalní útvar
Hrady, zříceniny, tvrzeMilštejn - zřícenina
Technické zajímavostiMühlsteinbrüche (Lomy mlýnských kamenů) - naučná stezka
Přírodní zajímavostiNonnenfelsen (Jeptišky) - ferrata
Hory a rozhlednyNonnenfelsen (Jeptišky) - skalní vyhlídka


Zdroj: Adamovič, Jiří; Mikuláš, Radek; Cílek, Václav. Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky : geologie a geomorfologie. 1. vyd. Praha : Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1773-4 ; Řeháček, Marek. Lužické a Žitavské hory : průvodce po krajině a jejích náladách. 1. vyd. Liberec : Kalendář Liberecka, 2011. ISBN 978-80-87213-09-4


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky