Bastei - přírodní rezervace

Nejstarší přírodní rezervace na území NP Saské Švýcarsko vyhlášená v r. 1938, 25 km SZ od Děčína


Typ:Přírodní zajímavosti bastei
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Bastei
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:4.7.2010, 8.3.2014


Od silnice Lohmen-Hohnstein na severu až k Labi a od roklí u městečka Stadt Wehlen: Wehlener Grund, Teufelsgrund, Uttewalder Grund a Schleifgrund až ke Kosímu údolí (Amselgrund) na východě se rozkládá největší a nejstarší přírodní rezervace přední části Saského Švýcarska, Bastei. Je tvořena řadou skalních věží na území, které ohraničují obce Lohmen, Uttewalde, Rathenwalde, Kuort Rathen a Stadt Wehlen. Na malém prostoru se zde soustřeďují četné geografické a přírodní zvláštnosti a tvoří tak předobraz celého Saského Švýcarska. Nejstarší přírodní rezervace na území budoucího NP Saské Švýcarsko byla vyhlášena r. 1938 na ploše o velikosti cca 782 ha. Jedná se o krajinu modelovanou erozí, která vznikla v druhohorách, cca před 100 mil. lety v období křídy, kdy zde bylo moře. V něm se vytvořilo několik set metrů mocné souvrství písčitých usazenin, z nichž následným zpevněním vznikly pískovce. Po ústupu moře byly tyto pískovce rozlámány vulkanickou činností probíhající především v nedalekém Českém středohoří. Po další miliony let byla krajina modelována různými erozními vlivy.
Zdejší flóra závisí především na geologickém podloží, členitosti terénu, doznívajícím přímořském klimatu a činnosti člověka. Fauna mívala výhradně lesní charakter, ale zásahy člověka do krajiny umožnily vznik nových biotopů, které původní faunu zpestřily o druhy vázané na pole a lidská sídla.
Název "Bastey" se poprvé objevuje na rukopisné mapě Matthiase Oedera z r. 1592 a jako turistický cíl je Bastei prvně zmiňována cestovatelem a básníkem Christianem Augustem Gottlobem Eberhardem, který se spolu s Carlem Heinrichem Nicolaiem zasloužil o popularizaci turistiky a cestovního ruchu v oblasti Saského Švýcarska. Oblast Bastei byla zpočátku přístupná pouze od města Lohmen. Od r. 1814 vede na Bastei cesta také z lázní Rathen, a to po 487 schodech, které začínají v údolí Wehlgrund. Bastei se brzy stala oblíbeným výletním cílem, především malířů a básníků, čehož využil řezník Pietzsch z Lohmen a od r. 1812 provozoval na Basteii stánky s občerstvením. Ty r. 1826 nahradila restaurace s ubytovnou projektovaná podle plánů Gottloba Friedricha Thormeyera. Ve stejném roce byl postaven první novodobý dřevěný most spojující vnější skalní šelf Bastei a skalní hrad Neurathen, aby turistům usnadnil namáhavou cestu na vrcholky skal. V r. 1851 byl v jeho místech zpřístupněn nový kamenný vyhlídkový most nazývaný Basteibrücke o sedmi impozantních obloucích a délce 76,5 m překlenující 40 m hlubokou propast Mardertelle. V blízkosti původních stánků s občerstvením nechal r. 1858 tehdejší hostinský Kayser postavit na vlastní náklady 16,5 m vysokou dřevěnou rozhlednu, jejíž vyhlídková plošina byla přístupná po 78 schodech. Stávající restaurace byla v l. 1893-1894 zcela přestavěna a rozšířena a v následujících letech sem bylo zavedeno vysokotlaké vodovodní potrubí a telefon. Kolem r. 1900 se objevily snahy o zřízení lanovky z labského údolí přímo na Bastei, záměr však nebyl nikdy realizován. V l. 1975-1979 byla budova restaurace nahrazena novou stavbou a o něco později vznikl současný panoramatický hotel. V jeho blízkosti se nachází oblíbená a turisticky velmi atraktivní vyhlídková terasa Bastei. Z výšky 194 m nabízí úchvatné výhledy do údolí Labe, na stolové hory Lilienstein a Pfaffenstein, blízkou pevnost Königstein i ostatní krajinu národního parku Saské Švýcarsko. Podobné výhledy se naskytnou i ze skalní vyhlídky Kanapee položené o něco níže. Oblast Basteigebiet je též oblíbeným horolezeckým terénem. Pohyb na skalách je však vzhledem k vyhlášení chráněné oblasti omezen.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.963583 E14.071577

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeAltrathen - hrad
Přírodní zajímavostiAmselfall (Kosí vodopád) - vodopád
Technické zajímavostiAmselsee (Kosí jezero) - vodní nádrž
Technické zajímavostiBasteibrücke - kamenný most
Muzea, galerie, výstavyFelsenbühne Rathen - přírodní divadlo
Hrady, zříceniny, tvrzeHohnstein (Hohnštejn) - hrad
Technické zajímavostiKirnitzschtalbahn - tramvajová trať
Hrady, zříceniny, tvrzeKönigstein - pevnost
Hory a rozhlednyLilienstein - stolová hora
Hrady, zříceniny, tvrzeNeurathen - zřícenina


Zdroj: přeloženo podle de.wikipedia.org ; www.hm-noroc.de ; www.cittadella.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky