Altrathen - hrad

Malý gotický hrad ze 13. stol. na pravém břehu řeky Labe, později romanticky přestavěný, 25 km SZ od Děčína


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze altrathen
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Altrathen
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.burg-altrathen.de
Návštěva:8.3.2014


V oblasti národního parku Saské Švýcarsko na pravém břehu řeky Labe nad lázeňským městečkem Kurort Rathen vznikl ve středověku jednotný obranný systém tvořený dvěma typově zcela odlišnými hrady - níže položeným Altrathenem a skalním hradem Neurathen. První písemná zmínka o Rathenu se objevuje v listině z 29. listopadu 1261, kterou papež Urban IV. pověřil představeného kapituly St. Thomas v Lipsku, aby urovnal spory mezi míšeňským biskupem a českými lenními pány. Ve výčtu českých pánů je mimo jiné zmíněn Teodoricus de Raten (Dětřich z Rathenu). Není však zřejmé, v souvislosti se kterým z hradů je přídomek použit. Za současného stavu poznání se ale zdá, že historický vývoj hradů byl identický. Někteří badatelé se domnívají, že navzdory svému jménu je Neurathen staršího založení než Altrathen. Přímo o hradu "castrum Raten" se mluví ve smlouvě z r. 1289 uzavřené mezi českým králem Václavem a Fridrichem Clemme z rodu Wettinů. Oba hrady jsou pak jako "ambo castra Ratny" doloženy v dědické smlouvě rodu pánů z Michalovic z r. 1361, potvrzené císařem Karlem IV.
V 1. pol. 14. stol. přešel dvojhrad do držení pánů z Michalovic, od nichž jej r. 1406 koupil Hynek Berka z Dubé a připojil ho k Hohnsteinu. R. 1410 rozdělil Hynek majetek mezi své čtyři syny. Rathen připadl Benešovi, který se jej ujal po smrti svého otce r. 1419. Berkové z Dubé byli v této době v neustálém sporu s míšeňskými markrabaty rodu Wettinů. Tyto spory se ještě přiostřily za slabé vlády Václava IV. R. 1402 dobyl markrabě Vilém I. hrad Donín a r. 1408 padla i pevnost Königstein. Ve jménu kurfiřta Fridricha I. Saského (Bojovného) dobyl hrad r. 1428 königsteinský purkrabí Friedrich z Oelsnitz a připojil ho k saským državám. Albrecht Berka z Dubé vydobyl r. 1438 hrad zpět, ale již o rok později jej Sasové definitivně ovládli. Byla sepsána mírová smlouva, podle níž přešel hrad do rukou císaře. Ta však byla Berky z Dubé záhy porušena, Beneš mladší v boji padl a Albrecht Berka z Dubé a jeho přívrženec Jan z Vartemberka byli uvězněni. Po jejich propuštění spory pokračovaly, hrad však zůstal v držení Friedricha z Oelsnitz a Benešovi bratři nakonec zdejší statky Sasům v l. 1443 a 1451 prodali. Chebskou smlouvou z r. 1459 připadlo toto území definitivně Wettinům. Po smrti Friedricha zdědil hrad jeho syn Hans z Oelsnitz, který podle kroniky Johanna Lindnera podnikal z hradu loupeživé výpravy. R. 1467 proti němu zasáhl saský kurfiřt Arnošt z rodu Wettinů a jeho bratr vévoda Albrecht. Po roce obléhání oba rathenské hrady dobyli a vypálili. Hansovi se podařilo utéct a vyvinul neúspěšnou snahu získat majetek na přímluvu Matyáše Korvína zpět. Pobořený hrad připadl r. 1485 spolu s Neurathenem vévodovi Albrechtovi, nebyl již obnoven a změnil se v ruiny.
Zříceniny hradu koupil r. 1888 hostinský Eduard Seifert z Drážďan a nechal je v novogotickém slohu zrekonstruovat. R. 1945 byl hrad vyvlastněn a jeho prostory byly předány socialistickému podniku sladoven v Drážďanech. V pol. 50. let 20. stol. převzala hrad Státní banka NDR a zřídila zde rekreační a školicí středisko. Od r. 1995 slouží hrad jako hotelové zařízení a restaurace.
Pro stavbu hradu byl vybrán JV výběžek skalního masivu Bastei nad pravým břehem Labe. J strana ostrohu je chráněna cca 40 m vysokou skalní stěnou a V strana spadá prudce do údolí potoka Grünbach. Od přístupnějšího terénu na S a Z byl hrad oddělen až 20 m širokým a 10 m hlubokým příkopem. Předpolí hradu chránila na S před ještě obranná zeď. Hradní jádro tvořila hranolová obytná věž obehnaná hradbou, čímž vznikla dvě malá nádvoří na V a Z straně. Přístupová cesta vedla po padacím mostě nejspíše na V nádvoří. Z původní věže se dodnes dochovaly valené klenby.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.958831 E14.080471

Navštívená místa v okolí:
Přírodní zajímavostiAmselfall (Kosí vodopád) - vodopád
Technické zajímavostiAmselsee (Kosí jezero) - vodní nádrž
Přírodní zajímavostiBastei - přírodní rezervace
Technické zajímavostiBasteibrücke - kamenný most
Muzea, galerie, výstavyFelsenbühne Rathen - přírodní divadlo
Hrady, zříceniny, tvrzeHohnstein (Hohnštejn) - hrad
Technické zajímavostiKirnitzschtalbahn - tramvajová trať
Hrady, zříceniny, tvrzeKönigstein - pevnost
Hory a rozhlednyLilienstein - stolová hora
Hrady, zříceniny, tvrzeNeurathen - zřícenina


Zdroj: de.wikipedia.org ; Fišera, Zdeněk. Skalní hrady zemí Koruny české. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-242-2 ; www.burg-altrathen.de ; Hrady na hranici Čechy – Sasko. Děčín : Iniciativa pro děčínský zámek, 2012. ISBN 978-80-905025-0-5


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky