Třebíz - skanzen

Původně zemědělská obec písemně doložená již r. 1318 se zachovalou lidovou architekturou, 10 km SZ od Slaného


Typ:Města, lidová architektura trebiz
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Třebíz
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.muzeumtrebiz.cz
Návštěva:24.4.1999, 22.3.2014


První písemná zmínka o obci pochází z r. 1318. Asi do r. 1415 zde stávala středověká tvrz. Dnes se kolem návsi s rybníkem a kaplí sv. Martina z r. 1754 rozkládá Národopisné muzeum (skanzen), zaměřené na lidovou kulturu západní části středních Čech se zaměřením na Slánsko. Seznamuje s vývojem lidového stavitelství a bydlení, zemědělským hospodařením a dalšími stránkami života zemědělské vesnice. Muzeum tvoří soubor lidových staveb. Zahrnuje Cífkův a Šubrtův statek (č.p. 1 a č.p. 2) a další venkovské stavby, jako např. obchod ve zboží smíšeném (č.p. 4), rodný domek spisovatele V.B. Třebízského (č.p. 19). Jeho pomník je na zalesněném návrší, v jehož spodní částí jsou četné vytesané skalní reliéfy. Dalšími přístupnými objekty je Ševcovna (č.p. 64) a výminkářský domek (č.p. 63). V muzeu jsou instalovány stálé expozice na téma lidová architektura na Slánsku a Kladensku a vývoj zemědělství na Slánsku. Střed obce byl r. 1995 vyhlášen vesnickou památkovou zónou.


Cífkův statek

Barokní štít a klenutá brána statku tvoří výraznou dominantu návsi. Jádro usedlosti je z konce 16. stol., jsou zachovány pozdně gotické portály a kamenné ostění okénka na špýcharu. V přízemí obytné části se nachází šenkovna a černá kuchyně, připomínající dobu stavby kamenné silnice v 18. stol., kdy majitel získal právo šenku. V patře je interiér "parádního pokoje". Ostatní prostory se využívají jako výstavní místnosti.

Šubrtův statek

Větší statek s obytným stavením z poč. 19. stol. Hodnotné hospodářské budovy slouží jako depozitář sbírkového fondu a konzervátorská dílna.

Obchod ve zboží smíšeném

Místnost upravená v původním výminku selské usedlosti. Interiér vesnického krámku byl získán z obce Stehelčeves. V krámku se prodávalo vše, co venkovské hospodářství neposkytovalo, např. některé potraviny a nápoje, nádobí, knoflíky, nitě, petrolej, školní potřeby, cylindry, biče, košťata apod.

Rodný domek V.B. Třebízského

Jeden ze tří řemeslnických domků s neobvyklým půdorysem. V přízemí je obytná světnice rodiny se záklopovým stropem, v patře komora přístupná dřevěným schodištěm s pavláčkou ze dvora. Dnes památník věnovaný životu a dílu spisovatele. Tradice literárního muzea vznikla r. 1904, kdy se J.Š. Baar, tehdy farář v Klobukách, zasloužil o to, aby v přízemí domu bylo vyhrazeno místo památkám na spisovatele.

Ševcovna

Chalupa patřící k č.p. 10 byla určena výminkáři nebo se pronajímala rodinám zemědělských pracovníků v podruží. Stavení mělo světnici, síň a komoru. Vybavení dokládá bydlení nemajetných vrstev vesnického obyvatelstva z 19. stol. Ševcovské nářadí připomíná, že posledním obyvatelem byl vesnický švec.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.269388 E13.990477

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeNeprobylice - tvrz
Církevní památkyPanenský Týnec - klášter klarisek s kostelem P. Marie
Církevní památkySlaný - kostel sv. Gotharda
PivovaryRodinný pivovar Zichovec - pivovar
Prehistorické památkyZkamenělý pastýř - menhir
Hrady, zříceniny, tvrzeŽerotín - zřícenina


Zdroj: www.meuslany.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky