Svojkov - zřícenina

Zříceniny skalního hradu ze 14. stol., založeného zřejmě pány ze Svojkova na zalesněném vršku, 8 km SV od České Lípy


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze svojkov
Kraj:Liberecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Svojkov
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obec-svojkov.cz
Návštěva:12.8.2001, 13.6.2010


Pozůstatky hradu Svojkova se nacházejí na nízkém okrouhlém zalesněném pahorku s výraznou pískovcovou skálou v neudržovaném zámeckém parku. Přesná doba založení hradu není známá, avšak archeologické nálezy dokládají existenci hradu ve 14. a 15. stol., jako sídlo nevelkého svojkovského panství. Prvně se Svojkov objevuje v písemných pramenech r. 1355 v predikátu Jaroslava ze Svojkova a k r. 1370 se uvádí Ješek ze Svojkova, patrně jeden z berkovských manů. Z r. 1371 pochází zpráva o ručiteli bratří z Dolan Vnoučkovi (Vnučkovi) ze Svojkova, doloženém ještě r. 1394. Od r. 1381 vlastnil hrad Henslín (Henzlín) ze Svojkova, který se psal též "z Chlumu". Henslín, připomínaný naposledy r. 1407, měl tři syny. Jedním z nich byl Jan z Chlumu, řečený Kepka, který si nechal r. 1402 vyplatit svůj podíl na majetku a stal se námezdním žoldnéřem. V r. 1415 doprovázel Mistra Jana Husa na koncil do Kostnice a po návratu vlastnil nějaký čas blízký hrad Pihel. Svojkovský hrádek zůstal v držení otce a zbývajících dvou bratrů Petra a Viléma z Chlumu. Jejich rod se na Svojkově připomíná až do r. 1457, kdy se jako poslední uvádí Vaněk z Chlumu. R. 1444 zde měl jisté vlastnické nároky i tehdejší majitel Sloupu Mikeš Pancíř ze Smojna, proti němuž směřovaly trestné výpravy lužického Šestiměstí. V následujícím roce prý byla vypálena ves Svojkov a spolu s ní byl patrně dobyt a vypleněn i hrad.
Později se majitelé Svojkova často střídali. R. 1524 panství držel Bedřich z Elsnic, jehož potomci hrad r. 1548 prodali nepříliš bohatému lužickému šlechtici Jindřichu Rodevicovi z Friedersdorfu. Kolem r. 1578 zdědil jeho majetek Bedřich Rodevic, který nechal r. 1590 chátrající hrad strhnout a jeho dřevěné části spálit. O rok později prodal panství Barboře z Vartenberka, provdané za Lobkovice.
Mezi dalšími majiteli se r. 1632 uvádí i Zdeněk Lev Libštejnský z Kolovrat, po jehož smrti byl zadlužený statek prodán rytíři Adamu Františkovi z Knoblochů. Ten v l. 1647-1670 vystavěl pod hradním vrškem barokní zámek. R. 1750 koupil Svojkovské panství hrabě Josef Maxmilián Kinský, který je definitivně připojil ke Sloupu. Romanticky upravená zřícenina byla později začleněna do zámeckého parku a ve 2. pol. 19. stol. k ní byly přistavěny dřevěné schody a pavlače. Po r. 1945 byly dřevěné úpravy zničeny a v zámku byl zřízen domov důchodců. Při rekonstrukci r. 1958 zámek vyhořel a byl zbourán.
Hrádek byl z větší části dřevěný a dodnes se z něj mnoho nedochovalo. Neznáme ani jeho původní velikost, protože veškerá opevnění, valy a příkopy zanikly při pozdějších úpravách parku. Z nevelké plošiny na temeni kupy vyčnívají dvě pískovcové skály navzájem spojené 8 m vysokou kamennou zdí. Mezi oběma skalami bylo pravděpodobně malé, obdélné hradní jádro, ohraničené na J a JV straně další, dnes zbořenou zdí. Dovnitř se vstupovalo bránou v těsném sousedství menší skály, do které je vytesaná strážnice. V hlavní, asi 17 m vysoké skále jsou ve třech patrech vytesané místnosti, přístupné původně jen z hradního jádra na JZ straně skály. Portály na SV straně byly vyraženy až při romantických úpravách zříceniny v 19. stol. V patě skály je vytesaný sklep a další místnost je přímo nad ním v 1. patře. Ta původně tvořila výklenek hradní síně, od níž byla ještě před zánikem hradu oddělena zdí s pískovcovým portálem. Při romantických úpravách byla zpřístupněna a přeměněna na osmibokou místnost s kopulí. V její podlaze byla vyhloubena kruhová lednice a v zadní stěně byl proražen nový portál, kterým se vystupovalo na dřevěnou pavlač, přistavěnou k SV stěně skály. Odtud vedlo ve skále vytesané schodiště do druhého patra, nad nímž vyčnívá nevelký vrcholový skalní suk s vytesanou místností a malou vyhlídkovou plošinou.
Hrad není počítán ke klasickým skalním hradům, stavba jen využila masivního pískovcového útvaru k jeho obestavění zděnými a dřevěnými konstrukcemi. Velikostí a stavebním charakterem se Svojkov přibližuje podobě skalní tvrze.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.725365 E14.595679

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyČervený dům - zámek
Církevní památkyČeská Lípa - kostel Povýšení sv. Kříže
Církevní památkyČeská Lípa - proboštství cisterciáků s kostelem sv. Maří Magdalény
Přírodní zajímavostiHlemýždí - zahrádka paní Zdislavy
Hrady, zříceniny, tvrzeLipý - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeMilštejn - zřícenina
Církevní památkyModlivý důl - skalní kaple
Přírodní zajímavostiPanská skála - národní přírodní památka
Hrady, zříceniny, tvrzePihel - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeSloup v Čechách - hrad


Zdroj: www.luzicke-hory.cz ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky