Soutěsky Kamenice - soutěsky

Atraktivní soutěsky vyhloubené do pískovcových skal řekou Kamenicí, 1 km V od Hřenska


Typ:Přírodní zajímavosti soutesky
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Soutěsky Kamenice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.hrensko.cz
Návštěva:2.5.2008


Krajina pískovcových skal mezi Čechami a Saskem patří k oblastem, které lidé navštěvují pro její romantickou krásu. Upoutá člověka značnou členitostí terénu, pestrostí skalních útvarů a rozsáhlými lesy. Charakteristickou horninou jsou kvádrové pískovce, vtiskující reliéfu specifický ráz, který ho zřetelně odlišuje od všech okolních geomorfologických jednotek. Vznik pískovců sahá do doby před sto milióny lety, do druhohor, kdy se z písčitých usazenin svrchnokřídového moře vytvořilo až několik set metrů mocné souvrství. Zpevněním těchto sedimentů vznikly pískovce. Moře ustoupilo a ve třetihorách bylo pískovcové souvrství rozlámáno soustavou zlomů, způsobených sopečnými výlevy.

Edmundova (Tichá) soutěska

Edmundova soutěska patří k nejcennějším a nejzajímavějším částem Českého Švýcarska. Je pojmenovaná po knížeti Edmundu Clary-Aldringenovi. V hluboké soutěsce říčky Kamenice s vysokými pískovcovými stěnami lze velmi názorně pozorovat tzv. zvrat vegetačních stupňů, který se uplatňuje v důsledku klimatické inverze. Znamená to, že v důsledku hromadění studeného vzduchu rostou na dně soutěsky v nadmořské výšce okolo pouhých 150 m chladnomilné druhy, například violka dvoukvětá, vranec jedlový nebo čípek objímavý, které jinak nacházíme v horských, případně podhorských polohách. Na hranách pískovcových stěn se vyskytuje rojovník bahenní, charakteristický rostlinný druh Českosaského Švýcarska. K typickým obyvatelům soutěsky patří také ledňáček říční, skorec vodní, konipas horský, čáp černý, netopýr vodní, vzácně též vydra říční. Z bezobratlých živočichů se zde vyskytují druhy charakteristické pro horské a inverzní polohy.
Pod vedením italských odborníků a za přispění Horského spolku a 200 dělníků byla v r. 1889 zpřístupněna dolní (Edmundova) soutěska Kamenice. To se setkalo s velkým ohlasem, a proto dal kníže Edmund Clary-Aldringen vybudovat pobřežní stezku, procházející místy tunýlky ve skalách, lávky a jez. Provoz v soutěsce byl zahájen 4. května 1890, kdy zde byla otevřena také restaurace. Atraktivnost soutěsky výrazně zvýšilo zavedení plavby na pramicích, jimiž byl překonáván jinak neprůchodný úsek v délce cca 1 km.

Divoká soutěska

Působivá přírodní partie úzké horní soutěsky řeky Kamenice, částečně přístupná jen převozem na pramicích. Flóra i fauna je obdobná jako v Edmundově soutěsce. Pro jízdu na pramicích a pěší turistiku byla soutěska upravena v r. 1898 zásluhou Horského spolku pro České Švýcarsko (Gebirgsverein für die Böhmische Schweiz), založeného r. 1878 v Děčíně a knížete Edmunda Clary-Aldringena.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.870254 E14.287076

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeArnstein - zřícenina
Přírodní zajímavostiČeské Švýcarsko - národní park
Hrady, zříceniny, tvrzeFrienstein (Vorderes Raubschloss) - zřícenina
Přírodní zajímavostiHäntzschelstiege - ferrata
Přírodní zajímavostiIdagrotte (Friensteinhöhle) - jeskyně
Technické zajímavostiKirnitzschtalbahn - tramvajová trať
Přírodní zajímavostiKuhstall - skalní útvar
Hrady, zříceniny, tvrzeNeuer Wildenstein (Nový Vildštejn) - zřícenina
Přírodní zajímavostiPravčická brána - národní přírodní památka
Zámky a zámecké stavbySokolí hnízdo - zámek


Zdroj: www.ceskesvycarsko.cz ; www.soutesky.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky