Dalovice - tvrziště

Dobře dochované tvrziště ve výše položené části obce Dalovice, 3 km S od Karlových Varů


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze dalovice
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Dalovice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.ou-dalovice.cz
Návštěva:9.10.2011


Ves Dalovice, patřící původně k loketským hradním lénům, je v zemských knihách poprvé připomínána r. 1498, kdy se po ní psal Albrecht Hýzrle z Chodova, pocházející z nedaleké chodovské tvrze. Pravděpodobně za něho byla místní tvrz r. 1503 oblehnuta a dobyta Šliky. Albrecht si však léno udržel v majetku i poté a jeho potomci na něm seděli až do konce 20. let 16. stol. Po Hýzrlech drželi Dalovice Hazlauerové z Hazlova, na poč. 17. stol. patřily Fictumům a ve 20. letech 17. věku městu Karlovy Vary. Po r. 1634 se v držení statku vystřídalo postupně několik dalších majitelů. Mezi nejvýznamnější patřili Khuenové z Belassi. Nejvýrazněji se však do historie obce zapsal baron Bedřich Riedl z Riedensteinu, který r. 1871 koupil panství včetně porcelánky. Tu zde r. 1804 založil Johann Wenzel Ferdinand, Ritter von Schönau. Na rozdíl od jiných loketských lén si Dalovice uchovaly samostatnost až do 20. stol.
Starší panské sídlo, gotická tvrz, bylo v Dalovicích založeno zřejmě již kolem r. 1300. R. 1503, po jeho dobytí Šliky, bylo snad majiteli opraveno, ale nedlouho poté byl nevyhovující objekt nahrazen novou renesanční tvrzí dvorcového typu uváděnou v historických materiálech pod názvem Telbicz. Objekt byl nově vystavěn východně od poplužního dvora a je zčásti dochovaný ve zdivu tzv. Starého zámku, jímž byla mladší tvrz nahrazena. Sloužil jako rezidence majitelů statku až do 2. pol. 19. stol. Gotická tvrz mezitím zcela zanikla, základy její obytné stavby byly odhaleny archeologickým výzkumem r. 1938 a teprve v nedávné době odkřoveny a zakonzervovány.
Gotická tvrz stávala V od budov poplužního dvora, na hraně nízké terasy, převyšující níže terén v nivě potoka téměř o 10 m. Vlastní tvrziště okrouhlého půdorysu mělo horní plošinu o průměru asi 11 m. Na ní stála jediná obytná stavba o rozměrech asi 6,7 x 6,9 m z lomového kamene a tloušťce zdiva kolem 1,35 m. V přízemí obsahovala jednu místnost rozměrů asi 4 x 4,2 m, o počtu a uspořádání pater nemáme dostatek informací. Její opevnění tvořila především poloha na hraně terasy, doplněná na J a Z straně suchým příkopem, dnes již téměř zaniklým. Vstup ležel na V a do prostoru se sestupovalo třemi kamennými stupni. Zdivo bylo stavěno na vápennou maltu, která obsahovala karlovarský vřídlovec. V r. 1938 zde prováděl archeologický výzkum Viktor Karell, který poprvé odhalil základy tvrze. Další archeologické práce zde probíhaly v r. 1941 v souvislosti s konzervací zdiva vykopané obytné věže, když dělníci snižovali terén kolem kamenných základů. Podle nalezené keramiky byla doba existence tvrze stanovena od 12. do 16. stol. Zajímavostí bylo, že při zajišťovacích konzervačních pracích narazili dělníci na pravěké nálezy. V r. 2001 byl v lokalitě proveden archeologický revizní výzkum, při němž byly znovu odhaleny kamenné základy středověké stavby a který potvrdil výsledky dosažené výzkumem předešlým.
Mladší renesanční tvrz měla spíše charakter zámku a stávala SZ od budov poplužního dvora uprostřed zahrady a parku. Doloženy jsou i její barokní úpravy. Ještě koncem 19. stol. to byla přízemní budova téměř čtvercového půdorysu s velkými patrovými rizality a věžičkou uprostřed všech stran. O jejím vnitřním členění není bohužel nic známo, neboť r. 1899 renesanční tvrz kompletně vyhořela a při její obnově za Bedřicha Riedla z Riedensteinu byly zachovány pouze čtyři hlavní obvodové zdi. Původní renesanční tvrz tehdy nabyla dnešní podoby čtyřbokého patrového zámečku, zvaného dnes Starý, s převýšenými mělkými rizality na všech stranách, propojenými s podkrovím. Před požárem sloužil Starý zámek jako ubytovna pro zaměstnance porcelánky. Dnes je budova sídlem Střední zemědělské školy Dalovice.
V parku, asi 200 m J od Starého zámku, nechal Bedřich Riedl z Riedensteinu v l. 1874-1875 postavit novorenesanční zámek, zvaný Nový. Jedná se o obdélnou patrovou budova se dvěma válcovými věžemi a dvěma hranolovými nárožními věžemi, které však stavbu prakticky nepřevyšují. V současné době je v zámku umístěna Střední odborná škola logistická.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.248392 E12.894516

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeAndělská hora - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyDalovice - nový zámek
Zámky a zámecké stavbyDalovice - starý zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeHájek - tvrziště
Technické zajímavostiRadošov - krytý most
Přírodní zajímavostiSvatošské skály - přírodní rezervace


Zdroj: Encyklopedie českých tvrzí. I. díl, A-J. 1. vyd. Praha : Argo, 1998. ISBN 80-7203-068-X ; www.ou-dalovice.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky