Vranov (Vranovská přehrada) - vodní nádrž

Údolní nádrž postavená na účelem regulace vody na řece Dyji s využitím živlu k výrobě elektrické energie, 30 km SZ od Znojma


Typ:Technické zajímavosti vranov2
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Vranov (Vranovská přehrada)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.pmo.cz
Návštěva:29.7.1997, 10.5.2013


Řeka Dyje způsobovala v minulosti často záplavy. Řešením byla stavba přehrady k zadržení vody a s využitím vodního živlu k výrobě elektrické energie. První myšlenka na postavení přehrady se zrodila před 1. světovou válkou. Syn vranovského stavitele Schmidta, student architektury na technice ve Švýcarsku, podal r. 1903 se skupinou spolužáků návrh na výstavbu přehrady u Vranova nad Dyjí.Projekt projednala společnost Podyjské závody v r. 1912. V té době však na tak odvážné dílo nebyly peníze. Po vzniku Československé republiky se stal po dohodě s Podyjskými závody investorem přehrady stát a Země Moravskoslezská za přispění akciové společnosti Západomoravské elektrárny. V r. 1929 byly stavbou přehrady pověřeny tři akciové společnosti: Českomoravská stavební společnost v Praze, Lanna společnost v Praze a Pittel und Brausewetter v Brně. Projekt, postupně doplňovaný o nové poznatky získané při stavbách velkých přehrad v zahraničí, vypracoval Zemský úřad v Brně.
V r. 1930 se začala přehrada pod vedením zemského vrchního stavebního rady Ing. Karla Navrátila budovat. Dílo, na němž pracovalo 2 500 lidí, bylo dokončeno za 3,5 roku a na podzim r. 1933 se vodní nádrž začala napouštět vodou. Uvedení do provozu bylo v r. 1934.
Objem vody v nádrži činí cca 150 mil. m3, celková délka jezera je 30 km, největší hloubka dosahuje 30 m a hladina přehradního jezera má plochu 763 ha a nachází se ve výšce 351 m n. m. Přehradní zeď nádrže je vybudována jako gravitační zeď z litého betonu. Síla přehrady v základu je 27 m, v koruně se zužuje na 6 m. Délka v koruně je 290 m, výška nad základem 54 m. Poloměr zakřivení zdi je 500 m. Dvěma zesílenými bloky o šířce 27 m byla zeď rozčleněna na tři části. Přes přemostěnou levou a prostřední část přepadává velká voda korunovým přepadem. Na levém břehu byly zřízeny kaskády, které svedou vodu přepadající od korunového přepadu v levém křídle zdi do vývařiště pod přehradou. Korunové přepady jsou dlouhé 122 m a mají kapacitu 580 m3/sec. V levém boku jsou čtyři výpustná potrubí o průměru 1600 mm, kterým lze vypouštět vodu rychlostí 170 m3/sec. V pravém boku přehrady jsou umístěny tři roury o průměru 2600 mm přivádějící vodu do elektrárny. V ní jsou umístěny tři Francoisovy turbíny, každá o výkonu 5,44 MW s průtokem 15 m3/sec.
R. 2002 zasáhla povodí Dyje mimořádná povodeň, při níž došlo k poškození povrchů betonových konstrukcí hráze a boční opěrné zdi kaskády bezpečného přelivu. To se stalo impulsem k zahájení oprav spočívajících především v sanacích betonových konstrukcí. Opravy proběhly ve třech etapách v l. 2003-2006 a vyšly cca na 60 mil. Kč.
Dnes slouží přehrada jako zásobárna pitné vody i jako centrum rekreace a turistického ruchu. Jezero je obklopeno úchvatnými přírodními scenériemi, zejména hluboce zaříznutými meandry, skalnatými stěnami, bizarními skalními útvary. Reliéf je pokryt původními listnatými porosty, zejména dubovými, dubohabrovými a bučinami, borovicemi, smrky, modříny. Pro toto území je charakteristická mimořádná rozmanitost rostlinných a živočišných druhů. Klimatické podmínky jsou velmi příznivé v letním období, kdy teplota vzduchu překračuje 30°C a teplota vody se pohybuje mezi 20 až 25°C.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.906593 E15.818939

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeBítov - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeCornštejn - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyVranov nad Dyjí - zámek


Zdroj: www.camp-plaz.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky