Cornštejn - zřícenina

Rozsáhlá zřícenina hradu založeného Lichtenburky v 1. pol. 14. stol., 30 km SZ od Znojma


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze cornstejn
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Cornštejn
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.znojmuz.cz
Návštěva:29.7.1997


Hrad Cornštejn byl vybudován v 1. pol. 14. stol. na strategické poloze Z strany kopcovitého výběžku ze tří stran obtékaného řekou Dyjí, poblíž místa dřívějšího pravěkého hradiště. Jeho jméno je nejspíše odvozeno z německého Zohn (hněv) a Stein (kámen), tím měla být vyjádřena síla i pevnost hradu. Vznikl na území Bítovska, které přešlo koncem 13. stol. jako zástava do rukou Lichtenburků. Poprvé se uvádí v listině markraběte Karla r. 1343, kterou dovolil Smilovi, Čeňkovi a Janovi z Lichtenburka rozdělit jejich léno - hrady Bítov a Cornštejn - na tři díly. Cornštejn postavil zřejmě otec Smila a Čeňka, Raimund z Lichtenburka ve 20. letech 14. stol. se souhlasem krále Jana Lucemburského pro posílení rodového Bítova a k ochraně cesty na Vranov.
V pol. 14. stol. vznikl o hrad spor mezi Lichtenburky a pány z Hradce, avšak k r. 1363 se Lichtenburkové opět uvádějí jako jeho držitelé. Tehdy byl Cornštejn rozšířen o předhradí a zdokonalen hradní palác. R. 1422 hrad údajně padl do rukou husitů. Po husitských válkách přistavěli Lichtenburkové k S straně nový palác.
Jejich mocenské postavení vzrostlo ve 40. letech 15. stol. do té míry, že Jan z Lichtenburka dokázal vést boj se sousedními Rakousy a s římským králem Fridrichem. Spory byly r. 1445 ukončeny smírem, kterým byl Jan králem Fridrichem vzat na milost. Od r. 1460 držel Cornštejn Hynek z Lichtenburka, který odmítl přísahat věrnost králi Jiřímu z Poděbrad a zahájil r. 1463 otevřenou vzpouru. Jiří z Poděbrad hrad r. 1464 oblehl a o rok později dobyl. Hrad byl Lichtenburkům zkonfiskován a lénem udělen Jindřichovi Krajíři z Krajku. Jeho syn Wolfgang jej opravil a nově opevnil.
Po r. 1526 hrad opět přechází do vlastnictví Lichtenburků. Za jejich vlády bylo r. 1542 opevnění v souvislosti s tureckým nebezpečím naposled posíleno. R. 1576, změnil hrad majitele a připojením k Bítovu zanikla potřeba dále jej udržovat. Od konce 16. stol. je hrad pustý. Jako součást bítovského panství přecházel Cornštejn postupně do vlastnictví Jankovských z Vlašimi, hrabatům z Daunu, na poč. 20. stol. zdědili panství Haugvicové. R. 1906 je prodali Janu Ladislavovi Zamoyskému, který je postoupil knížeti Františkovi Radzivillovi. R. 1912 získal panství Jiří ml. svobodný pán Haase z Hasenfelsu, jemuž zůstalo až do zestátnění po 2. světové válce. Nynější podoba hradu je výsledkem jeho rozsáhlé rekonstrukce, kterou v 70. letech 20. stol. provádělo tehdejší Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.934158 E15.715342

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeBítov - hrad
Technické zajímavostiVranov (Vranovská přehrada) - vodní nádrž
Zámky a zámecké stavbyVranov nad Dyjí - zámek


Zdroj: www.znojmuz.cz ; erb a rekonstrukce přejaty z www.castles.cz ; foto z www.hrady.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky