Vitějovice - obec

Malá obec v údolí Zlatého potoka v nadmořské výšce 720 m, 10 km SV od Prachatic


Typ:Města, lidová architektura vitejovice
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.vitejovice.cz
Návštěva:29.7.2003


První písemná zmínka o obci pochází z r. 1283. R. 1315 byli uváděni jako její majitelé bratři Verner, Racek a Přibík z Vitějovic. Již v r. 1317 však patřila k majetku panství bavorovského, pak helfenburského a od 16. stol. náležela k Libějovicům. Ves se rozkládá na návrší nad Zlatým potokem pod vrcholem Osule se zříceninou nedostavěného hradu ze 14. stol. O jejím pradávném osídlení svědčí 18 nalezených slovanských mohyl.
Historické jádro obce prohlášené vesnickou památkovou zónou je tvořeno návsí s areálem barokního kostela sv. Markéty postaveného v l. 1743-1746 a obehnaného ohradní zdí. Přímo na návsi stávala od 16. stol. tvrz, dnes zaniklá. Naopak se zde snad nejlépe z celého Pošumaví dochovaly stavby lidové architektury ze 17. stol. s roubenými obytnými částmi ještě z "předštítového" období. Ves je tak mimo jiné důležitou a zatím málo známou pokladnicí starobylých stavebních zvyklostí v uspořádání usedlostí či domů, užitých konstrukcích a povrchových úpravách.
V domě se sýpkou č.p. 15 se v obrovské roubené a omazané obytné místnosti nachází jeden z nejstarších vesnických obytných prostorů v Čechách vůbec, který navozuje představu vysokých středověkých místností. Unikátní je stavební konstrukce špýcharového domu č.p. 32 z 2. pol. 18. stol., který je jedním z největších u nás, podobně jako o století mladší stavba č.p. 18. Statek proti kostelu č.p. 2 se může pochlubit renesanční sýpkou se střílnovými okénky ještě z poč. 17. stol. a zbytky valu původní tvrze. Stará barokní škola č.p. 60 pochází z 18. stol., stejně jako srub č.p. 6. Statky č.p. 8 a 30 zdobí štíty ve stylu tzv. selského baroka. U silnice na Žernovice stojí objekt bývalého pivovaru č.p. 4 a 120. Na Zlatém potoku je zajímavou kulturní památkou bývalý Bürgerův či Panský mlýn z 16. stol., přestavěný v r. 1877, s barokním jádrem a ozdobnými vjezdy. Severně od vsi je na křižovatce silnice z Husince do Netolic se silnicí od Vitějovic památník setkání pěti armád na konci druhé světové války. 9. května 1945 zde zastavili Američané prchající vojáky německé a maďarské armády a předali je československým vojákům. Od nich zajatce převzala 13. 5. 1945 sovětská armáda.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.046349 E14.073828

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyLomec - kostel Jména Panny Marie
Prehistorické památkyNetolice - Archeopark Netolice (Sv. Ján)
Města, lidová architekturaNetolice - město
Muzea, galerie, výstavyNetolice - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Hrady, zříceniny, tvrzeOsule - zřícenina


Zdroj: www.netolice.cz ; www.jiznicechy.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky