Lomec - kostel Jména Panny Marie

Vrcholně barokní kruhová kaple s monumentálním ciboriovým oltářem, 7 km J od Vodňan


Typ:Církevní památky lomec
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Lomec
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.lomec.cz
Návštěva:5.8.2009


V členité krajině mezi Netolicemi a Vodňany se na nevysokém zalesněném kopci skrývá překrásné poutní místo Lomec s kostelem Jména Panny Marie. V rámci české barokní architektury se jedná o dílo mimořádné vzácné, v rámci českobudějovické diecéze jde pak o jedno z nejživějších, stále pulzujících poutních míst. U jeho vzniku stál šlechtický rod Buquoyů, jemuž v l. 1621-1801 patřilo panství se sídlem v nedalekých Libějovicích. Krásný kostel byl vystavěn pro drobounkou zázračnou sošku Panny Marie s Ježíškem, která je údajně replikou belgické milostné Panny Marie de Foy. Kníže Filip Buquoy měl na svých cestách sošku neustále u sebe. Když mu r. 1685 hrozilo utonutí při bouři na moři, učinil Bohu a Panně Marii slib, že pokud se zachrání, postaví na svém panství kostel a na oltář umístí onu milostnou mariánskou sošku. Protože však brzy nato zemřel, slib splnil až jeho syn Filip Emanuel Buqoy r. 1692, kdy položil základní kámen vrcholně barokní kaple. Stavba však byla zahájena až o dva roky později a zakrátko opět přerušena. Důvodem bylo založení kostela bez církevního povolení. Tím se stavba zpozdila o čtyři roky. Hrabě získal povolení až r. 1699. R. 1704 byla stavba vysvěcena a kostel byl zasvěcen Jménu Panny Marie.
Jedná se o kruhovou centrální kapli na čtvercovém půdorysu s výdutěmi. Půdorys kvadrilobu podmínil pronikavý tvar klenby a pohledově vysoce účinné seskupení mohutné cibulové báně se čtyřmi nárožními věžičkami. Hlavní věž je zakončena španělským křížem a všechna ostatní zakončení věží mají podobu lucerny. Svatyně je vysoká 31 m. Ze čtyř stran se nacházejí vchody, u kterých jsou portály tesané z kamene, zakončeny tympanonem. R. 1720 byla na severní straně kostela přistavěna sakristie, v r. 1735 přibyla rokoková kazatelna s figurálními reliéfy, schody na kazatelnu a kůr.
Interiér je zdoben pozlaceným dřevem, čtrnácti obrazy Křížové cesty a dalšími uměleckými díly. Hlavní dominantou zdejšího kostela je původní monumentální ciboriový oltář z doby vzniku kaple, mistrně vyřezaný na přání knížete podle vzoru oltáře od L. Beniniho v bazilice sv. Petra v Římě. Jde o tzv. baldachýnový typ, u kterého je svatostánek zavěšený nad oltářním stolem. Kolem oltáře se tyčí mohutné sloupy zdobené korunami, révou a umělými hlavicemi. V jeho horní části je zavěšen svatostánek se soškou Panny Marie. Dolní část slouží k uchování Nejsvětější Svátosti. Hlavní oltář byl hotov za jeden rok a pozlacen po pěti letech. Jeho autorem je řezbář Jan Wauscher z Lince. Jde o unikátní oltář, který se kromě Lomce nachází v chrámu sv. Petra v Římě a ve španělském městě Vittoria.
Nedaleko kostela je situován bývalý lovecký zámek, který nechal vystavět bratr hraběte Emanuela, Albert Buquoy v l. 1709–1710. Zámek je dvoupatrová budova s vysokým štítem a volutovými křídly, později rozšířen o budovu školy. Štít je ozdoben buquoyským erbem. Později se z původního zámku stala fara. Díky iniciativě českobudějovického biskupa Josefa Hloucha se zde r. 1971 usídlila Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka, která zde působí dodnes.
V blízkosti se nachází zvonice se třemi zvony, první zvon pochází ze Svaté Hory u Příbrami z r. 1661, později byly k tomuto zvonu připojeny ještě dva další z Německa, které byly posvěceny r. 1974.
R. 2005 vznikla na Lomci křížová cesta, jenž je vzpomínkou na zemřelého duchovního otce P. Františka Hobizala, velkého příznivce tohoto poutního místa. Její projekt podpořily obce Libějovice, Malovice a občanské sdružení Mája – Tvořivé Chelčice. Lesní křížovou cestu posvětil o první červnové sobotě v r. 2005 jihočeský rodák Msgre. Prof. Karel Skalický.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.095494 E14.187652

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaChelčice - obec a pamětní síň Petra Chelčického
Zámky a zámecké stavbyLibějovice - nový zámek
Zámky a zámecké stavbyLibějovice - starý zámek
Prehistorické památkyNetolice - Archeopark Netolice (Sv. Ján)
Města, lidová architekturaNetolice - město
Muzea, galerie, výstavyNetolice - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Města, lidová architekturaVitějovice - obec


Zdroj: Infotabule v místě ; cs.wikipedia.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky