Štamberk - zřícenina

Zbytky hradu založeného Šternberky na konci 13. stol. na skalnatém návrší u obce Lhotka, 10 km SZ od Telče


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze stamberk
Kraj:Vysočina
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.isoft.cz
Návštěva:26.7.1997


Hrad Šternberk či Štamberk založil nejspíše Jaroslav ze Šternberka, připomínaný v l. 1284-1287 jako purkrabí na hradě Bítově. Tuto hypotézu podporuje i datování nálezů z archeologického průzkumu. Poprvé je však hrad doložen až r. 1356, kdy jej Štěpán z Březnice prodal spolu s poměrně velkým zbožím Jindřichovi z Hradce. Pánům z Hradce pak Šternberk náležel – s výjimkou let 1399-1404, kdy jej měli v držení páni z Kravař – až do husitských válek. Ty přinesly hradu zánik. Páni z Hradce patřili k významným odpůrcům kalicha, a proto se Šternberk stal, pravděpodobně r. 1423 při tažení hejtmana Jana Hvězdy z Vicemilic na Moravu, jedním z cílů útoků husitského vojska, které jej dobylo a zničilo. Šternberské panství pak bylo připojeno k Telči a k obnově pobořeného hradu už nikdy nedošlo.
Hrad Šternberk stával na mohutných žulových blocích asi 1 km severozápadně od Lhotky u Telče. Dispozice byla dvojdílná. Menší a vývojově starší vlastní hrad zaujal temeno skály na jihu. Terénní konfigurace umožnila pravidelné pravoúhlé lomení 2 m silné obvodové hradby pouze na severu. Na jižní straně musela hradební zeď kopírovat okraje skály, i když i zde byla budována v rovných úsecích. Bránu do jádra nejspíše od západu střežila do hradby vetknutá věž, zatímco na opačné straně stával dvojprostorový palác o rozměrech 17 × 10,5 m. Na nejjižnějším výběžku skály vlastního hradu stávala čtverhranná strážní věž. Ve druhé vývojové etapě se mezi bránu jádra a 15–18 m široký příkop vložil úzký parkán. Před hradbu parkánu pod krátkým severním čelem paláce vystupovala polookrouhlá bašta, která umožňovala účinné flankování přístupové strany. K bokům skály jádra se přimyká hradba, která se svými 250 m délky vymezuje zejména na severu, západě a východě prostorné předhradí. Předhradí bylo vně obehnáno příkopem, avšak pouze částečně, protože někde tvrdost skály vylámání příkopu znemožnila a tuto fortifikaci musel zcela neobvykle nahradit parkán.
Dodnes se z hradu dochovalo pouze torzo zdi palácového stavení a několik náznaků vnějšího opevnění. Hrad je spojen s pověstmi o templářích a jejich pokladech skrytých ve skalách, a tajných chodbách, které údajně vedly až do Telče či na hrad Roštejn. V okolí zříceniny byla vyhlášena přírodní rezervace s původními bukovými porosty a balvanitým svahem přecházejícím v kamenné moře.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.212541 E15.378365

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeJanštejn - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeRoštejn - hrad
Církevní památkyTelč - kostel sv. Ducha
Církevní památkyTelč - kostel sv. Jakuba Většího


Zdroj: text i erb přejat z www.castles.cz ; rekonstrukce z www.isoft.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky