Poděbrady - Polabské muzeum

Muzeum mapující v několika expozicích pravěk a historii Poděbradska, okolní přírodu a lázeňství, 10 km JV od Nymburka


Typ:Muzea, galerie, výstavy polabskemuz
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Poděbrady
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.polabskemuzeum.cz
Návštěva:16.7.1998


Vznik Polabského muzea souvisel s přípravami na celonárodní Národopisnou výstavu českoslovanskou v r. 1895. Po skončení Národopisné výstavy se do Poděbrad vrátila jen nepatrná část zde sebraného materiálu, která se stala spolu s darem soukromých sbírek poděbradského lékárníka a všestranného regionálního badatele Jana Hellicha základem sbírek poděbradského muzea založeného r. 1902. R. 1903 byly sbírky nainstalovány v podkrovních prostorách hotelu Záložna a r. 1906 se muzeum přesunulo do budovy staré školy u kostela, ve které se nachází dosud. Muzeum bylo pojmenováno po Janu Hellichovi a stalo se součástí Krajského vlastivědného muzea Pražského kraje se sídlem v Poděbradech. Nadále až do r. 2002 se zřizovatelé muzea střídali, až přešla zřizovací pravomoc k 1. 1. 2003 na Středočeský kraj.

Pravěk Poděbradska

Expozice představuje prostřednictvím vybraných archeologických nálezů pravěké dějiny území kolem Poděbrad. Zahrnuje období od počátků souvislejšího osídlení ve střední době kamenné až do slovanské epochy, vrcholící v 10. stol. v souvislosti se vznikem knížecího slavníkovského hradiště v Libici nad Cidlinou. V expozici jsou ve vývojové řadě zastoupeny vedle keramiky i kamenné a kovové pracovní nástroje, zbraně, ozdoby, modely pravěkých obydlí apod.

Příroda Nymburska a její ochrana

V samostatných oddílech expozice jsou předvedena typická přírodní společenstva, nacházející se v tomto kraji - řeka Labe, její přítoky, slepá labská ramena a tůně i charakteristické lužní lesy, které řeku lemují a slatinné louky, písečné přesypy, svědecké kopce, ale i kulturní krajina a okolí lidských sídlišť. Vystaveny jsou typické i vzácné druhy živočichů i rostlin, pozornost je věnována i významným oborám, založeným v 16. stol.

Poděbradské lázeňství

V této expozici jsou k vidění dobové fotografie a pohlednice, lázeňské prospekty, plakáty a příležitostné tisky. Je tu galerie osobností, které se zasloužily o vznik lázní i řada významných lázeňských hostů. K nejzajímavějším sbírkám předmětů patří část zařízení lázeňské ordinace s unikátním přenosným EKG, model první automatické plnírny lahví, ukázky dobového oblečení z l. 1908-1958, typické nádoby na minerálku a drobné lázeňské suvenýry.

Historická expozice

Historická expozice navazuje na Pravěk Poděbradska, začíná zánikem slavníkovské domény a vytvořením nové správy kraje. Těžištěm první části jsou počátky poděbradského královského hradu a jeho podhradí a založení významného královského města Nymburka ve 2. pol. 13. stol. Připomínán je "zlatý věk" za pánů z Kunštátu ve 14. a 15. stol. a rozvoj poděbradského královského komorního panství od 16. stol. Ukázky zbraní ilustrují tragické období třicetileté války, barokní umění dobu 17. a 18. stol. Závěr expozice patří reformám Marie Terezie a Josefa II. a počátkům obrození v kraji, které představuje zejména milčický rychtář a písmák F.J. Vavák.

Středověký špitál zvaný Kunhuta

Špitál pro místní chudé obyvatele byl založen první manželkou Jiřího z Poděbrad, Kunhutou ze Šternberka. Uvnitř přízemního kamenného stavení se nachází pět místností, částečně upravených k výstavním účelům. Průčelí špitálu bylo v 18. stol. doplněno barokním štítem. V průběhu roku se tu střídají komorní výstavy uměleckých děl.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.141947 E15.122842

Navštívená místa v okolí:
Muzea, galerie, výstavyPoděbrady - Památník krále Jiřího
Zámky a zámecké stavbyPoděbrady - zámek


Zdroj: pm.4ip.cz ; foto přejato z cs.wikipedia.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky