Martinček - kostel sv. Martina

Raně gotický kostelík v malém sedle pod vrchem Mních v obci Martinček, 5 km SV od Ružomberku


Typ:Církevní památky martincek
Kraj:Žilinský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Martinček
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.martincek.sk
Návštěva:2.6.2011


Malebná poloha a v podstatě původní vzhled bez pozdějších stavebních zásahů odedávna přitahovaly pozornost historiků i umělců. Zde je třeba hledat počátky legend o templářském původu stavby, které navíc podporuje pojmenování blízkého vrchu Mních. Místní obyvatelé vyvýšeninu s kostelíkem zaplnili desítkami nevelkých dřevěných stříšek, tzv. dašiek, ukrývajících vstupy do hlubokých zásobáren na zeleninu a brambory.
Raně gotický kostel tzv. kolonizačního typu byl postaven kolem r. 1260, v období začínajícího nástupu raně gotických kostelů nejen na Liptově, ale na celém Slovensku. Šlo o typický půdorys tvořený obdélníkovou lodí a kvadratickým presbytářem, který doplnila Z věž. Stavba vznikla původně pro potřeby věřících z blízkých obcí Likava a Lisková. Obec kolem kostela vznikla až později. Přestál století bez větších zásahů, až v průběhu 14. stol. byla k S straně presbytáře přistavěna sakristie. Další menší úpravy proběhly v 18. a koncem 19. stol. R. 1999 byly v presbytáři objeveny vzácné nástěnné malby z doby kolem r. 1300, jejichž existenci odborníci již delší dobu předpokládali. V l. 2000-2002 byly fresky kompletně odkryty. Jsou to nejstarší nástěnné malby svého druhu v oblasti Liptova a zároveň o nejstarší souvisle zachovaný soubor maleb na území Slovenska. Jedná se o zajímavé propojení byzantských motivů ztvárněných stylem gotického malířství Z Evropy. Pozoruhodná je i technologie nástěnných maleb. Vrstva jemné omítky byla nanesena na celou plochu stěn presbytáře naráz, což způsobilo, že pouze část maleb byla namalována jako pravé fresky do vlhké omítky. Zbytek byl již malován na suchý podklad. Na klenbě presbytáře jsou zobrazeny postavy Krista a Panny Marie, které v dalších třech polích doplňují vždy dvě postavy andělů. Na S stěně pod klenbou se nachází výjev Lona Abrahámova, který po stranách doplňují postavy Davida a Šalamouna s hudebními nástroji v rukou. Královské postavy s hudebními nástroji zdobí i V stěnu svatyně a zřejmě byly i na J stěně na místě dnešního zvětšeného okna. V dolním pásu na S, V a J stěně najdeme tradiční postavy dvanácti apoštolů. V lodi, napravo od triumfálního oblouku, se nachází motiv Krista v mandrole. Na levé straně se zachovaly postavy sv. Martina, patrona kostela, a asi Jana Křtitele.
Věž kostela se sdruženými okny je pěkným příkladem přechodného období, kdy se na Slovensku prolínal románský sloh s gotickým. Z typických gotických prvků se v kostele zachoval hlavní J portál a o něco mladší vstup do přistavěné sakristie. Římsa vítězného oblouku nese zajímavý a na Slovensku ojedinělý ornament v podobě mělce vysekaných opakujících se trojúhelníků. Mladší vrstvu nástěnných maleb zastupuje výjev pravděpodobně třech světic na S stěně lodi, který je blízký freskám v Liptovských Sliačích. Na vnější straně presbytáře, vedle okna na V stěně, najdeme obraz Ukřižování Krista. Jeho autor zde netradičně namaloval i dva malé anděly, kteří na opačných koncích vodorovného trámu kříže drží Ježíše za ruce. Na Z stěně lodi za varhany se nachází dosud nerozluštěný nápis ze 16. stol.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.090958 E19.335256

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeLikava - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeLiptovský hrad - zřícenina
Církevní památkyLudrová-Kúty - kostel


Zdroj: Podolinský, Štefan : Gotické kostoly – vidiek. 1. vyd. Bratislava : Dajama, 2010. ISBN 978-80-89226-91-7


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky