Libčeves - kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Původně románský tribunový kostel z 1. pol. 13. stol., 15 km S od Loun


Typ:Církevní památky libceves2
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Libčeves
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.libceves.cz
Návštěva:27.3.2010


První doložená zmínka o obci pochází z r. 1251, kdy zde držel dvorec Protivec z Libčevsi. Po něm drželi obec páni ze Žirotína, jejichž dědici se v pol. 15. stol. stali Lobkovicové. Ti drželi Libčeves s přestávkami 400 let. V 1. pol. 13. stol., pravděpodobně mezi l. 1220-1230 byl v Libčevsi postaven původně románský tribunový kostel, později goticky a barokně přestavěný.
Původnímu kostelu ze současné stavby náleží obdélná loď se Z věží, vystavěné z kvádříkového zdiva. Jedná se o bílé kvádry, pouze věž je ornamentálně proložena tmavými kvádry do podoby přerušovaného pásu a na Z straně do podoby kříže. Loď i věž vyrůstají z nízkého trnože, loď je členěna okrajovými lizénami spojenými obloučkovým vlysem. Trnož je na J straně značně poškozen, podobně jako zubořez, který byl mezi ním a římsou. Členěné obloučky mají podobu vlnovky.
Obdélná, plochostropá loď kostela, k níž přiléhá na Z hranolová věž, je ukončena gotickým polygonálním presbytářem s odstupněnými opěráky a sakristií po S straně. Při J straně lodi se nachází barokní předsíňka s křížovou klenbou. Presbytář je sklenut síťovou žebrovou klenbou, jíž zdobí nástěnné malby zobrazující Křest Kristův, čtyři evangelisty, Boha Otce a anděly, na stropě lodi je Stětí sv. Jana Křtitele a Kázání sv. Jana Křtitele na poušti, na stropě podkruchtí vidíme, jak Kristus vyhání penězoměnce z chrámu, na poprsnici kruchty jsou čtyři církevní Otcové.
Čtyři okna v lodi půlkruhově ukončená s plochou špaletou jsou lemována oblouny a výžlabky, sbíhajícími do podoby drápku. Severní pozdně gotický portál v lodi je dílem přestavby. Původní J portál vyrůstá z trnože, je půlkruhově ukončený s výjimkou největší archivolty, která je nepatrně zahrocena. Ostění je dvakrát pravoúhle odstupněno. Do jeho prvé hrany je vložen sloupek s kubickou hlavicí, hrana druhého je vyžlabená. Nad profilovanou římsou ležící na ostění, se klenou nad tympanonem archivolty. Vnější z nich, jemně vyhloubená, byla lemována pletencovým motivem, z něhož se zachoval pouze otisk obrysu. Hrana druhé archivolty, v řezu pravoúhlé, je změkčena výžlabkem a drobnými oblouny. Tympanon s křížem ve středu je lemován plasticky vystupujícími obloučky.
V Z stěně věže je nyní barokní portál, původní se však zachoval v jejím prvním patře na S straně. Vedl do prostoru v patře věže. Dále se ve věži zachovala původní podvojná okna a na Z straně věže drobné čtyřlisté okno. Jižní z podvojných oken je děleno sloupkem, jehož dřík se skládá ze dvou spletených sloupků. Vyrůstá z hranolové patky a jeho hlavici kryjí v plochém reliéfu palmety. Tento sloupek byl obnoven r. 1927 při velké opravě kostela, kdy byly také vyměněny poškozené kvádry na stěnách, části portálu atd., podobně jako při opravě r. 1907.
Západní kruchta v plochostropé lodi je barokní. Patro věže je křížově sklenuto a otvírá se obloukem do lodi. Oblouk je nepatrně zahrocen a spočívá na profilovaných patkách. Kobka v přízemí věže, přístupná z lodi, je klenuta valeně. Úzkým schodištěm v síle zdi lze z prvého patra věže dosáhnout dalšího patra, krytého plochým stropem. Ve zdech lodi po stranách vítězného oblouku se nalézají výklenky.
Barokní hlavní oltář s obrazem Stětí sv. Jana Křtitele pochází z doby kolem r. 1700, oltářík sv. Anny a kamenná křtitelnice s rokajovým ornamentem z 2. čtvrti 18. stol. Z téže doby je i kazatelna s putti a sochou Dobrého pastýře na stříšce. V interiéru kostela jsou umístěny náhrobníky Václava Vřesovického z r. 1585, Wolfa Senfelda z r. 1575, kněze Bohuše z r. 1612. Do vnějších zdí kostela je zasazena řada náhrobníků, vesměs silně poškozených.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.452227 E13.837667

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyČernčice - kostel sv. Vavřince
Přírodní zajímavostiKamenná slunce - národní přírodní památka
Zámky a zámecké stavbyLibčeves - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeOltářík (Hrádek) - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyPnětluky - zámek


Zdroj: Merhautová, Anežka. Raně středověká architektura v Čechách. Praha : Academia, 1971 ; Umělecké památky Čech. Sv. 2, K-O. 1. vyd. Praha : Academia, 1978


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky