Libčeves - zámek

Původně středověká tvrz přestavěná na renesanční zámek, 15 km S od Loun


Typ:Zámky a zámecké stavby libceves
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Libčeves
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.libceves.cz
Návštěva:27.3.2010


Již r. 1295 je písemnými prameny připomínán Smil z Libčevsi, vlastník zdejšího statku patřícího jako manství k hradu Rýzmburk-Osek. Následující historie vsi je však dosud neznámá. Jisté je, že jednu její část drželi páni ze Žerotína a další včetně poplužního dvora řád klarisek z Panenského Týnce, který ji r. 1386 směnil s bratry Plichtou, Habešem a Habartem ze Žerotína za jiný majetek. Žerotínové však statek záhy neznámým způsobem ztratili, neboť r. 1396 je jeho majitelem uváděn Pešík z Minic. R. 1401 již nežil a statek vlastnil jeho syn Kryštof. Vdova po něm Anna se syny Pešíkem, Martinem a Bohuslavem r. 1437 prodala libčeveský statek s tvrzí Václavu Cardovi z Petrovic. Od dcery Ofky získal statek Václavův zeť Zikmund z Vartenberka a z Berštejna. Po jeho úmrtí r. 1481 nastoupil v držení Libčevsi syn Václav, který však předčasně zesnul, a statek připadl r. 1483 panovníkovi. V následných dlouholetých sporech se o jeho získání snažilo několik šlechticů, nevíme však, zdali se ho někomu podařilo přivlastnit.
Počátkem 16. stol. vlastnil ves a tvrz Jindřich z Vřesovic. Když r. 1515 dělil majetek mezi syny, Jaroslav získal Brozany a Jiří Libčeves. Jeho synové Jindřich, Zikmund a Jakub ji r. 1543 prodali Jaroslavu Beřkovskému ze Šebířova a ten již po pěti letech Buškovi Kaplířovi ze Sulevic. Jeho tři dcery postoupily libčeveský statek r. 1588 Janovi z Vřesovic na Podsedicích, od něhož jej koupila r. 1596 Kateřina Kostomlatská, rozená z Doupova, a předala synovi Janu Vilémovi.
Jan Vilém zemřel kolem r. 1620 a majetek po něm zdědil strýc Jan Habart. Ani jeden z nich se nezúčastnil stavovského povstání v l. 1618-1620, takže majetek zůstal v rukou Jana Habarta. Po vydání tzv. Obnoveného zřízení zemského, povolujícího jen vyznávání římskokatolického náboženství, se Jan Habart rozhodl pro odchod z Čech a prodal Libčeves strýci Volfu Ilburkovi z Vřesovic. Po něm následoval bratr Vilém, jenž zemřel r. 1640. O dva roky později koupil zadlužený statek Kryštof Ferdinand Popel z Lobkovic. Ten ho připojil k bílinskému panství, jehož součástí již zůstal. V držení tohoto rodu Libčeves setrvala až do r. 1948.
Tvrz v Libčevsi byla vystavěna snad již na sklonku 13. stol. Stávala zřejmě u románského kostela Stětí svatého Jana Křtitele ve vsi, její přesnou polohu ani stavební podobu však neznáme. Nová tvrz vznikla zřejmě za Žerotínů nebo Minických na návrší J od vsi. Přímo zmíněna je poprvé r. 1390. Areál obdélného půdorysu s vypouklými delšími stranami, přístupný zřejmě od V, obsahoval v S a J kratším průčelí dvě částečně podsklepené palácové stavby, upravované na přelomu 15. a 16. stol. Za Jana Viléma Kostomlatského z Vřesovic byl r. 1607 celý objekt renesančně upraven a rozšířen. K V průčelí poblíž vstupu byla přistavěna dvoudílná budova s kuchyní, S trakt rozšířila přístavba se dvěma rozsáhlými prostorami v přízemí. V této podobě tvrz stála až do pol. 17. stol., kdy byla za Kryštofa Ferdinanda z Lobkovic barokně upravena a současně podstatně rozšířena o celé V křídlo, jež zcela pohltilo starší renesanční objekt. Později byla zastavěna rovněž dosud volná Z strana a sjednocena průčelí křídel, takže stará tvrz získala podobu čtyřkřídlého zámku nepravidelného půdorysu.
V prostorách zámku sídlila až do 40. let 20. stol. správa lobkovického velkostatku. Po r. 1948 ho zabral stát a předal do užívání státnímu statku. Zámek sloužil k zajištění provozních účelů, později byl využíván k bydlení. Od 60. let 20. stol. začala jeho devastace, na níž se podepsali také okolní obyvatelé jeho rozkrádáním na stavební materiál. Stará tvrz a zámek jsou proto dnes v katastrofálním stavu a je otázkou, podaří-li se objekt vůbec zachránit.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.449833 E13.836991

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyČernčice - kostel sv. Vavřince
Přírodní zajímavostiKamenná slunce - národní přírodní památka
Církevní památkyLibčeves - kostel Stětí sv. Jana Křtitele
Hrady, zříceniny, tvrzeOltářík (Hrádek) - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyPnětluky - zámek


Zdroj: Úlovec, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. díl, A–M. Praha : Libri, 2003. ISBN 80-7277-099-3


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky