Krásný Buk (Schönbuch) - zřícenina

Pozůstatky nevelkého hradu s dochovaným základem válcové věže a mohutným příkopem, 12 km Z od Varnsdorfu


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze krasnybuk
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Krásný Buk (Schönbuch)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.krasnalipa.cz
Návštěva:1.5.2008, 5.5.2012


Hrad Krásný Buk stával asi 0,5 km Z od stejnojmenné osady, která je dnes součástí Krásné Lípy. Jeho sporé zbytky se dochovaly na nevýrazném zalesněném návrší, které vybíhá od osady Sněžná nad S okraj údolí říčky Křinice a dříve se označovalo jako Zámecký vrch.
O založení hradu se nezachovaly žádné zprávy, ale archeologické nálezy dovolují datovat počátky hradu do poslední čtvrtiny 13. stol. Jeho zakladatelem mohl být některý člen rodu Markvarticů, kteří kraj po r. 1263 nejspíše ovládali nebo některý z příslušníků saského rodu pánů ze Schönburgu, jak by mohl napovídat i samotný název hradu Schönbuch. Právě oni drželi hrad Hohnštejn, odkud kolonizovali okolní krajinu až k říčce Křinici. Později získal Žitavsko a přilehlé části severních Čech Jindřich z Lipé, jeden z nejmocnějších šlechticů českého království a na poč. 14. stol. si zde vytvořil téměř samostatný stát. Nejstarší písemná zpráva o hradu pochází ale až z r. 1319, kdy Jindřich z Lipé vyměnil své severočeské statky s Janem Lucemburským za majetek na Moravě, kam odcházel za svou milenkou, královskou vdovou Eliškou Rejčkou. Komu a kdy Jan Lucemburský hrad prodal nebo zastavil, není známo.
Hrad Krásný Buk se poté dostal do rukou Vartemberků, kteří podnikali loupežné nájezdy do Lužice. Lužičané proto již v r. 1337 dobyli Tolštejn, a když nájezdy neustávaly, uspořádali odvetnou výpravu i proti Krásnému Buku, který 15. října 1339 dobyli a zničili. Protože noví majitelé přenesli centrum panství na opravený hrad Tolštejn, zůstal Krásný Buk v troskách a nebyl již nikdy obnoven.
Hrad byl vystavěn na nevelké žulové ostrožně nad pravým břehem říčky Křinice. Vlastní hradní jádro zaujímá pahorek obehnaný mohutným příkopem. Protože svahy ostrožny nebyly při hloubení příkopů odtěženy, vznikl na vnějším obvodu příkopu přirozený terénní val. Podle starších popisů bylo opevnění hradu a předhradí poměrně rozsáhlé, v minulosti zde měly být patrné ještě další dvě obranné linie tvořené valy a příkopy. Jejich větší část byla ale později rozorána, pouze na S okraji lesa je dodnes patrný krátký zbytek předposledního příkopu. Za ním bylo předhradí, které zajišťovalo provozní a hospodářské funkce hradu. Sahalo až k poslednímu příkopu, který jako jediný kruhovitě obíhá celé hradní návrší. V čele hradního jádra stála válcová věž, jejíž spodní část se dochovala dodnes. Na ni navazoval dvorek a zřejmě dřevěný hradní palác nevelkých rozměrů. Hradní jádro obíhala kamenná hradba, což dokládá pozůstatek zdiva přiložený k patě věže. Přístup do hradu zajišťoval nejspíše padací most.
Obrana hradu byla založena na mohutném příkopu a obvodové hradbě. Celému areálu dominovala vysoká válcová věž. Její užitná funkce byla výhradně obranná, stísněný interiér o průměru 1,7 m nedovoloval využití věže k obytným účelům. Nevhodná terénní konfigurace znemožňující rozšíření a účinné zlepšení obranyschopnosti hradu zapříčinila, že po svém zničení r. 1339 nebyl hrad již nikdy obnoven. Díky tomu dnes ale představuje vzácně dochovanou ukázku rané fáze hradu bergfritového typu bez dalších přestaveb.
Při vykopávkách v r. 1850 byly na hradě vedle keramických střepů údajně nalezeny i podkovy, hroty šípů a husitský palcát. Na poli nedaleko zříceniny byla také nalezena úplně zvětralá a do dvou částí rozpadlá římská mince císaře Hadriána (117-138 n. l.).Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.920728 E14.483526

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeBrtnický hrádek (Loupežnický zámek) - zřícenina
Přírodní zajímavostiČeské Švýcarsko - národní park
Přírodní zajímavostiJeskyně víl a Vinný sklep - jeskyně
Technické zajímavostiJiřetín pod Jedlovou - štola sv. Jana Evangelisty
Muzea, galerie, výstavyKrásná Lípa - Dům Českého Švýcarska
Hrady, zříceniny, tvrzeKyjovský hrádek (Horní Karlštejn) - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyŠluknov - zámek
Hory a rozhlednyVlčí hora - rozhledna
Hrady, zříceniny, tvrzeVlčí hrádek - zřícenina


Zdroj: Hrady na hranici Čechy – Sasko. Děčín : Iniciativa pro děčínský zámek, 2012. ISBN 978-80-905025-0-5 ; www.luzicke-hory.cz ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky