Jihlava - klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí P. Marie

Minoritský klášter z pol. 13. stol. s konventním kostelem Nanebevzetí P. Marie, v centru Jihlavy


Typ:Církevní památky jihlava2
Kraj:Vysočina
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Jihlava
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:jihlava.minorite.cz
Návštěva:12.9.2009


Klášter se poprvé připomíná v listině datované do r. 1258, moderní kritika však klade její vznik až do doby po r. 1293. Příchod minoritů do Jihlavy souvisí se založením města. R. 1353 a 1523 klášter vyhořel. Z původního řádového obydlí se dochovalo pouze jeho poškozené a přestavěné torzo. Za nejstarší část se považuje kapitulní síň z 80. let 13. stol. a přilehlé partie J budovy s jádrem J křídla křížové chodby. Nejpozději ve 40. letech 13. stol. byl založen konventní kostel. Je to k J orientovaná krátká trojlodní bazilika s význačně přečnívající příčnou lodí a dlouhým, původně rovně uzavřeným presbytářem. Chór obsahuje tři obdélná křížová pole. K čtvercovému křížení se připojují příčně obdélná ramena. Třem obdélným polím hlavní lodi odpovídají mírně obdélná pole boční.
Objekt kláštera přiléhá k Z straně kněžiště, k transeptu a k S poli trojlodí jsou rovněž od Z přistavěny dvě kaple. Chrámová stavba je hmotná, nízká, výškově nezdůrazněná. Pouze chór má nízké neodstupněné opěráky, z malé části se zachovala původní štíhlá lomená okna. Původní Z portál byl přenesen do V boční lodi. Lomené archivolty vybíhají z náběžních štítků a stoupají bez přerušení až do vrcholu. V barokní S předsíni jsou patrné dvě pětiboké přípory, nasvědčující existenci gotické předsíně. Ze střechy vyrůstá nad křížením vysoká polygonální sanktusová věž s trojúhelnými štítky v patě jehlancové střechy.
S prostotou vnějšku kostela plně harmonuje i jeho strohý, hmotný vnitřek sražených proporcí. Chór, transept i hlavní loď obsahují těžkou klenbu s pravoúhlými, na hranách mírně okosenými žebry. Meziklenební pásy jsou kvadratické. Neprofilovaný je i masivní lomený vítězný oblouk, oblouky do ramen transeptu i do hlavní lodi a nízké arkády trojlodí. Na straně do bočních lodí je římsa pilířů bohatě profilovaná a doplněná diamantováním. Jednotný je klenební nosný systém žebrově zaklenutých částí kostela. Pásům odpovídají krátké konzolové příporky, diagonálním žebrům drobné konzoly nakoso postavené. Vysoké krycí desky, souvislé pro každou skupinku podpor, mají shodnou profilaci, ale rozdílný tvar. Na hlavicích konzolových přípor mají krycí desky pravoúhlý půdorys, na konzolách jsou též polygonální a kruhové. Kruhová forma ukazuje na vlivy burgundské. Pestrý je i tvar hlavic. Vyskytují se hlavice kalichovité, košíkové a štíhlé polygonální. Ryze cisterciácký je i dekor.
Lomené, neprofilované arkády na hmotných kvadratických pilířích spojují hlavní loď s bočními loďmi, sklenutými křížově bez žeber. Kombinace žebrové klenby v hlavní lodi a křížových v bočních lodích je typicky cistercko-burgundská. Na J straně chóru je trojdílné sedile s trojlistými oblouky, které spočívají na dvou sloupcích. Portál z chóru do křížové chodby je zmenšenou ukázkou Z portálu. K západní straně kostela přiléhají dvě kaple, J k příčné lodi a S k boční lodi. Jižní, o vou nestejných křížových polích, spojuje s transeptem lomená arkáda.
Klášterní budova se zachovala jen fragmentárně. Na V konci hlavního J křídla je předělený, lehce obdélný prostor kapitulní síně o čtyřech mírně obdélných polích. Prostě vyžlabená žebra vybíhají na jehlancových, zčásti výrazněji profilovaných konzolkách a uprostřed spočívají na pilíři vrcholícím římsou. J křídlo bylo dodatečně prodlouženo k Z, takže proniklo hlavní hradbou. Na jeho zadním průčelí jsou osazena pravoúhlá okna s kamennými kříži. Z téže doby pochází i torzo V štítu jižního konventního křídla, včetně přilehlého ramene křížové chodby. Vertikálně ho členily cihlové dvojboké polopilířky, mezi nimi jsou bizarní svislé pruhy zubořezu, přeťaté římskou.
Podivuhodně nereprezentativní je křížová chodba s torzálně zachovanými třemi rameny, Z bylo zbořeno. Pouze koutové pole SV má křížovou klenbu s klínovými, po stranách vyžlabenými žebry. Vyrůstají na drobných, bohatě profilovaných konzolkách. Zachovala se prostá, lomená okna s cihelným ostěním a ve V křídle jednoduché opěráky. Meziokenní pilíře J ramene minoritského ambitu vrcholí masivními římsami. Lomené neprofilované pásy v J i V křídle naznačují postupné narůstání chodby. Křížová pole J ramene mají bezžeberné gotické klenby, na rozhraní prvního a druhého pole od V je rozepjat cihelný pás klínové, po stranách vyžlabené profilace. V S rameni se zachovaly rovněž gotické křížové klenby bez žeber na jehlancových konzolách.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.394626 E15.587819

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyJihlava - kostel sv. Jana Křtitele


Zdroj: Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 2, J-N. 1. vyd. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0695-8 ; Líbal, Dobroslav. Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. 1. vyd. Praha : Unicornis, 2001. ISBN 80-901587-8-1


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky