Jemnice - kostel sv. Víta

Původně konventní kostel zaniklého františkánského kláštera z 15. stol., 20 km JZ od Moravských Budějovic


Typ:Církevní památky jemnice2
Kraj:Vysočina
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Jemnice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.mesto-jemnice.cz
Návštěva:12.9.2009


Kostel sv. Víta postavený na vyvýšenině SV od historického jádra města byl původně konventním chrámem františkánského kláštera založeného v 50. letech 15. stol. Ten byl kolem r. 1560 opuštěn a po r. 1673 zrušen. Z kostela bylo nejprve vybudováno kněžiště a loď, jenž byla koncem 15. stol. na J straně v plné délce rozšířena o prostor s mělkými kaplemi na J a V straně přístavby. Klášterní budovy stávající S a Z směrem od kostela byly po r. 1673 zbořeny. Při obnově kostela r. 1770 byl v prostřední J kapli prolomen boční vchod a r. 1774 zkráceno kněžiště vestavbou příční zdi. Na ni Josef Winterhaider ml. namaloval iluzivní oltářní retabulum. Tehdy byla také v bočních zdích kněžiště před dělící zdí prolomena nová okna. Za josefínských reforem byl kostel r. 1785 zrušen a r. 1790 předán městu. Zřejmě v 19. stol. byla k Z zdi původní lodi přistavěna hudební kruchta přístupná z vnějšku portálem proraženým v S zdi lodi.
Kostel je přibližně orientovaná podélná jednolodní stavba s dlouhým, nepatrně odsazeným, trojboce ukončeným kněžištěm a s lodí téměř čtvercového půdorysu. Závěr kněžiště je opatřen jednou odstupněnými opěrnými pilíři s pultovou stříškou. Loď je osvětlována lomenými okny. Kostel je přístupný původními kamennými lomenými portály v S a Z zdi lodi a otvorem v prostřední boční kapli. Kněžiště má mírně lomenou valenou klenbu, s lunetou v ose závěru. Uprostřed je předěleno kulisou vybudovanou na zvlněném půdorysu. Ta obsahuje iluzivní architekturu sloupového retabula. U paty sloupů je namalována dvojice františkánských světců, uprostřed Oslava sv. Víta. Vítězný oblouk je zděný s půlkruhovým záklenkem. V jižní zdi plochostropé lodi jsou náběhy subtilních žeber klínového profilu s výžlabkem. Náležejí zřejmě pouze zamýšlené, avšak neuskutečněné klenbě přístavku. V západní části se nachází dřevěná hudební kruchta. Boční kaple mají hrotitou valenou klenbu. Vstup do V kaple zasvěcené Bolestné P. Marii orámoval Josef Winterhaider ml. iluzivním pilastrovým portikem s nástroji Kristova umučení a s plačícími andílky nesoucími veraikon.
Menza hlavního oltáře s tabernáklem pochází z 1. pol. 19. stol. V lodi se nachází boční oltář sv. Anny z poč. 18. stol. se sloupovým retabulem a oltář sv. Františka Xaverského z pol. 18. stol. Na oltáři v kapli Bolestné P. Marie je umístěna monumentální socha Krista na kříži, u jeho paty P. Marie s dvojicí adorantů. Dále v kostele najdeme figurální náhrobník Půty z Lichtenburka a na Bítově. Ze zrušené kazatelny pocházejí volně umístěné dřevořezby čtyř evangelistů.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.020475 E15.579561

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyJemnice - kostel sv. Jakuba Většího
Církevní památkyJemnice - kostel sv. Stanislava


Zdroj: Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 2, J-N. 1. vyd. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0695-8


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky