Ivančice - kaple Nejsvětější Trojice

Orientovaná jednolodní kaple s hranolovou věží z 2. pol. 16. stol., 25 km JZ od Brna


Typ:Církevní památky ivancice2
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Ivančice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.ivancice.cz
Návštěva:13.9.2009


Na vrchu Réna existovalo již v 9. stol. hradisko zvané Na Ivani, po jehož definitivním zničení Vladislavem II. vznikla ve 2. pol. 12. stol. pod kopcem na trase dálkové Libické cesty z Moravy do Čech nová osada, která se rychle rozrůstala. Na poč. 13. stol. se staly Ivančice královským městem a od r. 1461 patřily pánům z Lipé. V 16. stol. se staly duchovním střediskem Českých bratří. V této době byl za hradbami na SV straně města vybudován hřbitov, který nahradil starší u kostela P. Marie na náměstí.
Na náklady Pertolda V. z Lipé byla na hřbitově v r. 1560 vybudována kaple Nejsvětější Trojice. Původně byla katolická, ale v l. 1581–1622 sloužila k bohoslužbám sboru švýcarských bratří z Německa. Hřbitov byl podle pamětní desky v r. 1837 zrušen a rok nato byla ke kapli přistavěna hranolová věž se schodištěm a hudební kruchta, vše na náklady Karla z Lichtenštejna. Památka se ze hřbitovní kaple změnila v kostelík. Do věže byl přinesen zvon z r. 1507. V r. 1925 byla plocha bývalého hřbitova rozparcelována na výstavbu domů a část upravena na park. R. 1923 byl na jeho dnešním okraji postaven pomník padlým z Ivančic za 1. světové války.
Kaple je přibližně orientována podélná jednolodní stavba s odsazenou apsidou, s lodí obdélníkového půdorysu a s hranolovou věží předstupující v ose Z průčelí. V hladkých fasádách byla prolomena úzká okna s půlkruhovým záklenkem a zkosenými hranami ostění. Vstup do kaple vede podvěžím zaklenutým plackou mezi pasy. Nad vstupním otvorem se nachází kamenná deska obsahující pamětní nápis s letopočty 1560 a 1838 v chronogramech. Z podvěží vede do lodi renesanční portál s půlkruhovým záklenkem, který má mělce profilované kamenné ostění. Náleží k němu tympanon s reliéfním znakem pánů z Lipé, druhotně osazený na vnějšku jižní zdi lodi. Apsida je zaklenuta konchou, loď valeně s dotýkajícími se výsečemi.
Edikulový oltář umístěný v kapli pochází podle zaniklého nápisu na jeho zadní z r. 1655. V 18. stol. byl oltář opraven a doplněn a pravděpodobně r. 1880 přemaloval Alfons Mucha obraz sv. Trojice. Cenné jsou čtyři cínové oltářní svícny, ve věži je zavěšen zvon z 2. pol. 18. stol. s vlysem kráčejícího ptáka.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.10293 E16.382847

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyIvančice - kostel Nanebevzetí P. Marie
Církevní památkyIvančice - židovský hřbitov
Církevní památkyMoravský Krumlov - kostel sv. Bartoloměje
Církevní památkyŘeznovice - kostel sv. Petra a Pavla


Zdroj: Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 1, A-I. 1. vyd. Praha : Academia, 1994. ISBN 80-200-0474-2


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky