Dřínovská stráň - přírodní památka

Slínitá stráň v jihozápadní části narušená malým opuštěným hliništěm, 6 km SV od Kralupy nad Vltavou


Typ:Přírodní zajímavosti drinovska
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Dřínovská stráň
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:10.5.2009


Dřínovská stráň byla vyhlášena přírodní rezervací v r.  1994. Plocha chráněného území zaujímá rozlohu 5,66 ha a nachází se v nadmořské výšce 210-245 m. Motivem ochrany jsou společenstva slínovcových, tzv. bílých strání. Jedná se ojedinělý biotop odkrytých slínovců Dřínovské hory s teplomilnými bylinnými a keřovými společenstvy. Horninový podklad tvoří křídové slínovce středního turonu. Na nich jsou vyvinuty mělké skeletovité půdy typu pararendzin a litozemí.
Rozlehlá slínitá stráň je pokryta mozaikou otevřených teplomilných trávníků. Na prudších svazích s mělkou půdou převládá společenstvo k kostřavou walliskou, v němž najdeme kavyl Ivanův, pryšec sivý, hlaváč šedavý, len tenkolistý, ledenec mořský a další soubor druhů tohoto společenstva. Na úpatí svahu a v mělkých prohlubních udává tón válečka prapořitá, k níž se druží ostřice plstnatá, ostřice chabá, ožanka kalamandra, kozinec rakouský a další.
V lokalitě byla podrobněji byla zkoumána malakofauna, která zde tvoří velmi dobře zachovalé společenstvo typické pro bílé stráně, s druhy Helicopsis striata a Chondrula tridens, fauna rovnokřídlých, mezi kterými je rovněž zastoupena řada reliktních xerotermních druhů, např. kobylky Platycleis denticulata a Bicolorana bicolor a fytofágní brouci – jednosezónní průzkum zde zjistil 44 druhů z čeledi mandelikovitých s reliktními druhy Cryptocephalus schaefferi, Cryptocephalus nitidus a Galeruca pomonae a z čeledi nostacovitých 94 druhů s reliktními a typickými druhy, jakou jsou např. stepní bezkřídlí Trachyphloeus alternans a trachyphloeus spinimanus a významní Comasinus setiger, Ceutorhynchus parvulus, Ethelcus denticulatus, Datonychus paszlavszkyi, Rhynchaenus ermischi a Rhynchaenus pratensis.
Území bylo v minulosti intenzivně využíváno k pastvě, pravděpodobně bylo i sečeno. V současné době rychle zarůstá keři hlohů, růží a trnky. Občasný razantní asanační zásah je nutný pro udržení diverzity otevřeného trávníku. Živou složku chráněného území nepříznivě ovlivňuje dálkový přenos škodlivin z velkých podniků na Mělníku, v Kralupech nad Vltavou a Neratovicích.



Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.26578 E14.384193

Navštívená místa v okolí:
Technické zajímavostiČervený mlýn - vodní mlýn
Hory a rozhlednyHostibejk - vrch
Zámky a zámecké stavbyChlumín - zámek
Církevní památkyLevý Hradec - kostel sv. Klimenta
Přírodní zajímavostiMinická skála - přírodní památka
AkceNelahozeves - hrnčířské trhy
Zámky a zámecké stavbyNelahozeves - zámek
Zámky a zámecké stavbyObříství - zámek
Přírodní zajímavostiOtvovická skála - přírodní památka
Přírodní zajímavostiSprašová rokle u Zeměch - přírodní památka


Zdroj: Mackovčin, P. a Sedláček M. Chráněná území ČR. XIII, Střední Čechy. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha. 2005 ; csop.koniklec.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky