Draženov - obec

Nejzápadněji položená historická ves dolního Chodska, prvně zmiňovaná r. 1325, 5 km SZ od Domažlic


Typ:Města, lidová architektura drazenov
Kraj:Plzeňský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.drazenov.cz
Návštěva:17.6.1996


Draženov je nejzápadněji položenou historickou vsí dolního Chodska. Třebaže je obcí nepochybně starší, název pochází pravděpodobně od "lidí Draženových", tedy obyvatel snad původně Draženova dvorce, první písemná zmínka se nachází podobně jako u ostatních chodských vesnic v opisu privilegia krále Jana Lucemburského z r. 1325. Draženovští pak sdíleli obdobné osudy jako jejich bližší i vzdálenější krajané na celém Chodsku, včetně let tíživých, kdy byly oklešťovány jejich svobody a dáváni do zástav vrchnosti šlechtické či městské.
Z draženovských rodáků těchto časů vyniká svým mravním postojem osobnost rychtáře Kryštofa Hrubého, který se řadí spolu se svým mladším druhem Janem Sladkým řečeným Kozina k předním postavám tragického zápasu s nelítostnou vrchností. Kryštof Hrubý se narodil v Draženově na statku č.p. 2 v r. 1639 a spolu s Kozinou zůstává zosobněním chodské houževnatosti a vědomí oprávněnosti požadavků, po staletích vzbuzující obdiv a úctu svou odvahou a poctivostí o to více, o co byl jeho zápas nerovný. Proto pamětní deska na statku Kryštofa Hrubého v rodné obci vyzdvihuje jeho morální velikost a je připomínkou dalším generacím.
Ze staveb zdejší architektury je cenný především pozdně gotický Draženovský špýchar u č.p. 5 z 15. stol. Kaplička na návsi v části obce zvané Dobrá Voda je barokní a pochází z r. 1784. Selský statek č.p. 8 s patrovým špýcharem je vyzděný z lomového kamene a může být i středověkého původu. Za povšimnutí stojí i Selský statek tzv. "Chodská rychta" č.p. 9 se stěnami omazanými hlínou s kamenným srubem, který je patrový z lomového kamene pozdně gotického nebo renesančního původu. V omítce jsou znát stopy červených sgrafit.
Pět let po válce byl na draženovské návsi odhalen pomník obětem první světové války, kde byli uvedeni všichni padlí, zemřelí a nezvěstní rodáci. Po zadání návrhu pomníku akademickým sochařem V. Bretschneiderem tvůrci monumentu akad. sochaři Blažovi byla emotivně působivá pískovcová skulptura mladé chodské matky s osiřelým synkem slavnostně odhalena za přítomnosti tehdejších předních reprezentantů společenského a kulturního života regionu, jako byl Jindřich Šimon Baar. Ten také pronesl sugestivní vlastenecký projev, jenž citovým zaujetím velmi zapůsobil.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.455649 E12.872602

Navštívená místa v okolí:
Hory a rozhlednyČerchov - rozhledna
Města, lidová architekturaKlenčí pod Čerchovem - obec
Města, lidová architekturaPostřekov - obec
Města, lidová architekturaTrhanov - obec
Města, lidová architekturaÚjezd pod Čerchovem - obec


Zdroj: www.drazenov.cz ; foto přejato z www.ebd.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky