Dolní Věstonice - Archeologická expozice

Archeologická expozice z doby lovců mamutů umístěná v budově bývalé barokní radnice v Dolních Věstonicích, 10 km S od Mikulova


Typ:Muzea, galerie, výstavy dolnivestonice
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Dolní Věstonice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.rmm.cz
Návštěva:20.7.2010


Obec Dolní Věstonice leží na S úpatí Pavlovských vrchů na pravém břehu řeky Dyje. Po napuštění Novomlýnských nádrží se obec ocitla na jejich J břehu, za zachovaným úsekem původního koryta řeky. Dolní Věstonice leží na staré obchodní cestě z Rakouska na Moravu, která i dnes spojuje Mikulov s Hustopečemi a je vedena po hrázi mezi střední a dolní nádrží Nových Mlýnů do Strachotína.
Území obce bylo osídleno již od pravěku, jak dokládají četné archeologické nálezy zejména z doby lovců mamutů, které jsou zpřístupněny veřejnosti ve zdejší archeologické expozici. Obec proslavil nález cca 11 cm vysoké sošky Věstonické venuše, který učinil profesor Karel Absolon při archeologických výzkumech r. 1925. Dolní Věstonice se staly symbolem nejvýznamnějšího tábořiště člověka na Zemi v době ledové a místem vzniku nejstarších uměleckých tradic lidstva. Právě zde byl učiněn nález nejstarší tkané textilie či keramiky z pálené hlíny a popela.
V době Velkomoravské říše se zde usadili staří Slované. Jejich přítomnost v těsné blízkosti obce dokládá velkomoravské hradiště a rozsáhlé pohřebiště. Brod na důležité obchodní stezce byl po zániku Velkomoravské říše chráněn malým hradiskem s mohutným valovým opevněním. Zbytky valu a půdorys kostela, který zde stával až do poč. 13. stol., se nacházejí na S okraji obce v místě zvaném Vysoká zahrada.
První písemná zmínka o obci pochází z r. 1312. Ve 13. stol. se v původně slovanské osadě objevili první němečtí kolonisté, jejichž etnikum postupně převládlo. R. 1460 povýšil král Jiří Poděbradský ves na městečko s právem trhu. Na počátku třicetileté války, se poblíž Věstonic strhla významná bitva moravských stavů s císařskými vojsky, v níž Moravané porazili Dampierrovo vojsko.
Na poč. 16. stol. přišli do obce Habáni (novokřtěnci). Žili uzavřeným způsobem života s vyspělou dělbou práce a vysokou úrovní vzdělanosti. Pověstná byla hlavně jejich keramika, ale vynikali i vyspělým lékařstvím, zpracováním přírodních surovin, zemědělstvím a vinařstvím. Mlýn v Dolních Věstonicích vybudovaný r.&1575 pro Lichtenštejny patřil mezi jejich díla. Habánské vinné sklepy tvoří malé náměstíčko a na tzv. Husím plácku jsou k vidění dodnes.
Archeologická expozice v Dolních Věstonicích, sídlící v historickém domě na protáhlém náměstíčku, podává přehled poznatků o archeologických lokalitách ze starší doby kamenné, které byly zkoumány v katastrech Dolních Věstonic a sousedního Pavlova. Světovou proslulost věstonickému nalezišti přinesly systematické výzkumy, které v l. 1924-1938 prováděl Karel Absolon. Další rozsáhlé výzkumy v l. 1947-1978 vedl Bohuslav Klíma v blízkosti předešlých poloh, ale také v sousedním Pavlově, od něhož je odvozováno pojmenování celé tehdejší archeologické kultury (pavlovien, 30000-25000 let před současností). Rozsáhlé výzkumy záchranného charakteru probíhaly v 80. letech 20. stol. V současnosti jsou realizovány výkopy v terénu a zpracování výzkumů z minulých desetiletí pod vedením Jiřího Svobody Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Brně.
Starší část expozice poskytuje informace o jednotlivých fázích vědeckých výzkumů a ilustruje metody bádání. Dokumentovány jsou geologické a pedologické poměry na SV předpolí Pavlovských vrchů, rostlinstvo a zvířena dob ledových. Předvedeny jsou kamenné a kostěné předměty s náznakem technik jejich výroby. Zastoupeny jsou ukázky kosterních pozůstatků tehdejších lidí a také významné nálezové situace. Zvláštní pozornost je věnována umělecky zpracovaným výrobkům a plastikám z kostí a hlíny.
Novější část expozice vychází z objevů posledních let. Prezentovány jsou aktuální poznatky o vývoji člověka. Představu o možnostech interpretace nálezových situací na různých nalezištích doplňuje rekonstrukce paleolitického obydlí. Zvláštní místo má rekonstrukce hrobu tří mladých jedinců, nalezeného v Dolních Věstonicích r. 1986 a výklad o antropologickém výzkumu věstonické populace. Zpřístupněny jsou výsledky vědeckého experimentu, který byl zaměřen na srovnání postupů pravěkých tvůrců a současných lidí při výrobě hliněných plastik. Zajímavé jsou doklady přípravy barev, které do současnosti ulpívají na drtičích a kamenné podložce po téměř třiceti tisíciletích. Předvedeny jsou také doklady broušení kamenných oblázků a otisky textilií, nejstarších v dějinách lidstva.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.888095 E16.643756

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeDěvičky (Dívčí hrady, Maidenburg) - zřícenina
Muzea, galerie, výstavyHustopeče - Dům U Synků
Církevní památkyHustopeče - kaple sv. Rocha
Přírodní zajímavostiKalendář věků - národní přírodní památka
Zámky a zámecké stavbyMikulov - zámek
Města, lidová architekturaPouzdřany - obec
Hrady, zříceniny, tvrzeSirotčí hrádek (Sirotčí hrady, Rassenstein) - zřícenina
Církevní památkyZaječí - kostel sv. Jana Křtitele


Zdroj: cs.wikipedia.org ; boiohaemum.cz ; www.obecdolnivestonice.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky