Divice - tvrz

Gotická tvrz z poč. 14. stol. v obci Divice, později renesančně přestavěná, 10 km J od Loun


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze divice
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Divice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:1.4.2007


Podle nejstarší zprávy z r. 1318 seděli na Divicích vladykové Oneš, Jiřík a Vratislav. Jejich pečetidlo, jedno z nejstarších u nás dochovaných šlechtických pečetidel, je uloženo ve sbírkách Národního muzea Praze.
R. 1346 držel Divice Léva z Divic, který přestavěl původní vladycké sídlo na tvrz, jejíž dominantu tvořila mohutná, čtyřpatrová věž s přilehlým areálem obehnaným hradbou. Jeho potomci drželi Divice ještě r. 1481. V r. 1482 držel Divice Zikmund Fremut z Krásného dvora. Od něho je r. 1512 koupil Jiřík Osterský ze Sulevic, který v r. 1513 prodal statek Janovi z Kauče, ten r. 1515 Janu Hrzkovi z Mšena a Jan Hrzek r. 1529 Jiříkovi z Lobkovic. Po něm zdědili Divice jeho synové Děpolt a Jindřich. Jindřich dal po r. 1560 divickou tvrz přestavět na renesanční zámek. Stavení i věž byly omítnuty a vyzdobeny renesančním sgrafitem. Přestavba zadlužila Jindřichova nástupce Děpolta mladšího tak, že byl nucen prodávat ostatní majetek, aby divický zámek udržel. To však nepomohlo a r. 1596 musel Divice prodat Janovi ze Šelmberka. Ten po roce zemřel a o dědictví po něm vznikl spor mezi Janem Rudolfem a Kryštofem Jaroslavem Trčkou z Lípy na jedné a Janem Zbyňkem Zajícem z Házmburka a Maxmiliánem Lvem z Rožmitálu na straně druhé. Trčkové dědictví drželi, museli ale vyplatit druhé straně 4500 kop grošů odškodného.
V r. 1601 koupil Divice od Trčků Kryštof z Lobkovic. V lobkovickém majetku zůstaly až do r. 1656, kdy byl zámek pro neúnosné zadlužení prodán J.V. Vogtovi z Hunoldtsteina. Později získal Divice Jan z Corn, po jehož potomcích je zdědil Arnošt Gotfried Schütz z Leypoldsheimu. Na divickém zámku už bydlili pouze vrchnostenští úředníci. Po posledním potomku rodiny Schützů Arnoštu Jaroslavovi zdědil r. 1720 divické panství Karel D. Pachta z Rájova, jehož potomci, bydlící na zámku v Cítolibech, je vlastnili až do r. 1797. Tehdy koupil panství Jakub Wiemmer, který je r. 1802 prodal knížeti Josefovi ze Schwarzenberka. Schwarzenberkové vlastnili divické panství až do první pozemkové reformy v r. 1924.
R. 1802 byl zámek i pivovar, postavený J od věže v místě nynějších stájí, v sutinách, jež byly v r. 1810 i se zbytky tvrze S od věže zbořeny. Na jejich místě vznikly nové hospodářské budovy. Z původních přestaveb tvrze a zámku se zachovala suchá sklepení. Od r. 1950 sloužily všechny objekty divického zámku JZD. R. 1956 byla věž opravena a nově zastřešena. V prvním patře jsou patrné zbytky freskové malby z konce 15. stol. Ve druhém patře bylo na stěnách 38 erbů držitelů Divic a příbuzných rodu, z nichž některé jsou ještě znatelné. Nyní je tvrz v soukromých rukou a není volně přístupná.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.276985 E13.815603

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyČernčice - kostel sv. Vavřince
Církevní památkyDolní Ročov - klášter
Zámky a zámecké stavbyNový Hrad u Jimlína - zámek
Církevní památkyPanenský Týnec - klášter klarisek s kostelem P. Marie
PivovaryRodinný pivovar Zichovec - pivovar
Hrady, zříceniny, tvrzeŽerotín - zřícenina


Zdroj: Anděl, Rudolf. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Severní Čechy. Praha : Svoboda, 1984 ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky