ZA POSÁZAVSKÝMI ZŘÍCENINAMI


Senohraby-žst. (0 km) – Zlenice (2 km / 2 km) – Hradiště (3 km / 5 km) – Dubsko (1 km / 6 km) – Stará Dubá (2 km / 8 km) – Odranec (0,5 km / 8,5 km) – Hvězdonice-žst. (1,5 km / 10 km)


Popis trasy :

Výlet malebnou krajinou Posázaví zahájíme v železniční stanici v Senohrabech, kam pravidelně po trati č. 210 zajíždějí vlaky z Prahy. Od nádraží popojdeme po silnici vpravo směrem do obce, kde záhy narazíme na turistický rozcestník. Napojíme se na žlutou turistickou značku TZ, která nás doprovodí až na zlenickou hlásku, první významný cíl na trase. Po žluté TZ vyrazíme od rozcestníku vpravo a půjdeme podél železniční trati směr Zlenice. Cesta vede zpočátku obcí, poté se ztrácí v lese, ale stále věrně kopíruje koleje. Výrazněji se od nich odkloní až v blízkosti železničního mostu a začne klesat do údolí Mnichovky, které může být za deště nebo po něm velmi podmáčené.
Pokračujeme po pravém břehu říčky až na rozcestí „Zlenice-Hláska-zříc.“, kde žlutá TZ končí. Některou z pěšinek vystoupáme ke zřícenině gotického hradu, známého z historického detektivního románu českého spisovatele Radovana Šimáčka Zločin na Zlenicích hradě L.P. 1318. Román byl r. 1971 dokonce zfilmován. Projdeme se po nově zbudovaném dřevěném mostě a opravenou hradní bránou vstoupíme do vlastního areálu zříceniny, opečovávané Sdružením pro ochranu kulturního dědictví – Zlenice.
Po prohlídce hradu se vrátíme na rozcestí pod hradem a po červené TZ dojdeme k přívozu přes řeku Sázavu. Necháme se za mírný pěněžitý obnos převézt na druhý břeh a půjdeme rovně do obce Zlenice, dokud nenarazíme na hlavní silničku procházející obcí. Hlavní ulice se jmenuje Lipová a na rohu, kde se střetává s ulicí K Přívozu, po níž přicházíme, odbočíme vpravo. Po této komunikaci projdeme celou obcí a budeme pokračovat podél Sázavy po pravé ruce a podél železnice po levé ruce až k jezu před obcí Lštení. Přejdeme mostek přes bezejmenný potůček přitékající ze stráně vlevo pod tratí a za mostkem uhneme doleva přes železniční přejezd. Zde se napojíme na modrou TZ, která nás dovede ke kostelu sv. Klimenta a k hradišti Lštění.
Výrazný ostroh byl osídlen již v 1. pol. 9. stol. Slovany, kteří si zde vybudovali pevné hradiště. Po nich ho užívali Slavníkovci a od 11. stol. zde bylo sídlo přemyslovské hradní správy s dvorcem kastelána, připomínané k r. 1055 kronikářem Kosmou.
Z rozcestí „Hradiště“ se vydáme po zpevněné cestě dále na V po modré TZ. Dojdeme na rozcestí „Dubsko-rozc.“, kde odbočíme vlevo po žluté TZ a pokračujeme do obce Dubsko. Na S okraji obce se zpevněná cesta mění v lesní a posléze odbočuje vpravo a vede nás až pod zříceninu hradu Stará Dubá.
Hrad byl založen v průběhu 13. stol. některým z členů panského rodu Benešoviců, kteří se po něm psali. Po smrti posledního pána z Dubé střídal hrad často majitele a již r. 1525 se připomíná jako pustý.
Pokud si chcete zříceniny hradu prohlédnout, je nutné zdolat několik výškových metrů vlevo po stráni. Pod hradem za tratí se nachází rozcestník „Odranec“ a v jeho těsné blízkosti torzo kamenné branské věže stejnojmenného městečka, které plnilo funkci podhradí. Od rozcestníku pokračujeme vpravo po žluté TZ podél řeky Sázavy, podejdeme dálniční most a přijdeme do obce Hvězdonice. Budeme-li sledovat železniční trať, neomylně nás zavede na hvězdonické nádraží.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Zlenice

Zříceniny hradu založeného kolem r. 1318 na skalnatém ostrohu nad řekou Sázavou pány z Dubé. Hrad zpustl již o dvě století později za poděbradských válek. Místo je dějištěm české detektivky Zločin na Zlenicích hradě L. P. 1318 od Radovana Šimáčka.

Hradiště ve Lštění

Raně středověké hradiště trojúhelníkového tvaru vypínající se nad levým břehem Sázavy. Vzniklo asi na přelomu 9. a 10. stol. jako jeden z obvodových hradů prvotního přemyslovského panství. Později byl na hradišti vybudován kostel, předchůdce dnešního gotického kostela. V 11. stol. je zde písemně doložena i existence dvorce hradského správce Mstiše. R. 1055 byla na hradě uvězněna těhotná manželka knížete a krále Vratislava II., která po propuštění zemřela. Hradiště zaniklo nejspíše ve 12. stol.

Stará Dubá

Zbytky hradu založeného ve 13. stol. rodem Benešoviců. Majitelé hradu se po něm začali psát z Dubé. Nejvýznamnějším byl Ondřej z Dubé, ve 2. pol. 14. stol. nejvyšší sudí Království českého. Za husitských válek byl hrad dobyt a pobořen Jiřím z Poděbrad. V pol. 16. stol. se již uvádí jako pustý.

Odranec

Torzo latránu (podhradního městečka), které snad kdysi patřilo k hradu Stará Dubá. Dodnes se zachovaly jen skromné zbytky věže a brány a dalších staveb. Při stavbě dráhy z Čerčan dál do Posázaví, bylo městečko přeťato železniční tratí.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.hrady.cz ; www.lsteni-zlenice.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky