VINIČNOU CESTOU DO HEJNIC A NA BÁRTLOVKU


Hausmanka (0 km) – Viničná cesta-Ostrý hřeben (2 km / 2 km) – Ferdinandov (6 km / 8 km) – Hejnice (1,5 km / 9,5 km) – Bártlova bouda (5 km / 14,5 km)


Popis trasy :

Pohodový výlet z Oldřichovského sedla přes Ferdinandov do Bílého Potoka vedoucí stínem jizerskohorských bučin, na jejichž ochranu zde byla v r. 1999 vyhlášena přírodní rezervace, zahájíme u chaty Hausmanka, cca 1,5 km SV od železniční zastávky v Oldřichově v Hájích, kam vede trať č. 036 z Liberce do Raspenavy. Hausmanka bývala hájovnou, v níž dlouhá léta sloužil hajný Franz Hausmann a jehož jméno přejala. V 90. letech 20. stol. zakoupil opuštěné a chátrající stavení vyznavač trampingu Josef „Koza“ Heindorfer a proměnil jej v trampskou hospodu „U Kozy“. Dnes je Hausmanka vyhlášenou trampskou restaurací, kde výborně vaří a kde vás nechají v polních podmínkách rádi přespat. Pokud do výchozího bodu výletu dorazíte autem, můžete jej zanechat na parkovišti u objektu.
V úseku od Hausmanky do Ferdinandova si projdeme tzv. Viničnou cestu, německy Weinkellerstrasse, pojmenovanou podle úžlabiny, v níž se po celý rok, podobně jako ve vinném sklípku, držela konstantní teplota vzduchu. Viničná cesta začíná v Oldřichovském sedle zvaném Hemmrich a končí v ústí Štolpichu ve Ferdinandově. Její první část ze sedla do lokality Srázy byla postavena v r. 1914 pro účely lesního hospodářství. Druhá část od Srázů do Ferdinandova vznikla v r. 1934 v souvislosti s budováním soustavy lehkého opevnění za druhé světové války. Celou její délkou dnes vede naučná stezka „NS Viničná cesta“ o šesti zastaveních, seznamující návštěvníky se zdejší historií a přírodou. Pěkně upravenou stezku s písčitohlinitým povrchem vinoucí se prakticky po vrstevnici si mohou bez problémů projít i maminky s kočárky nebo vozíčkáři. Paralelně s naučnou stezkou vede cyklotrasa č. 3006 a zpočátku také modrá turistická značka TZ, která v nejsevernějším bodě Viničné cesty odbočuje vlevo a vede přes Kámen republiky do Hejnic.
Od rozcestníku „Oldřichovské sedlo“, který stojí po levé straně silnice ve směru Oldřichov v Hájích–Raspenava, nás bílo-zelené značení naučné stezky povede na V přes parkoviště k vlastnímu začátku Viničné cesty. Zhruba po 2 km můžeme z Viničné uhnout vpravo po vyšlapané cestičce a po náročnějším výstupu shlédnout skalní útvary Ostrého hřebene (Zvon, Žába a další). Pověst vypráví, že zde stával loupežnický hrádek. Jiné prameny tvrdí, že se jednolo o tvrz chránící starou obchodní stezku spojující Liberecko s Frýdlantskem. Část cesty je lemovaná několika hraničními betonovými pevnůstkami postavenými v r. 1938 a tu a tam narazíme také na pomníčky připomínající zpravidla něčí nešťastnou smrt.
Po příjemných 8 km dojdeme do obce Ferdinandov, který je dnes součástí Hejnic. Cimrmanologové jistě vědí, že Ferdinandov je posledním místem v Čechách, kde byl naposledy spatřen legendární velikán českých dějin Jára Cimrman. Na tuto skutečnost upomíná pamětní deska umístěná na stavení č.p. 21.
Ferdinandovem projdeme po zelené TZ, která nás dovede před baziliku Navštívení Panny Marie v Hejnicích s cennou dřevěnou gotickou plastikou Černé Madony z r. 1380 a netypickým oltářem malovaným na zdi. Od chrámu pokračujeme městečkem směrem na V po cyklotrase č. 3016 (barva turistického značení se několikrát mění a vede mírně jinou trasou) do Bílého Potoka až k Bártlově boudě, kde je možné se občerstvit a ubytovat. „Bártlovka“ je také skvělým výchozím bodem pro další toulání Jizerskými horami.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Hausmanka

Bývalá hájovna hajného Haumanna v Oldřichovském sedle, která byla v 90. letech 20. stol. přeměněna na útulnou a vyhledávanou hospůdku Haumanka, známou rovněž jako trampská hospoda "U Kozy".

Viničná cesta

Viničná cestaJedna z nejkrásnějších turistických tras v Jizerkách začíná Oldřichovském sedle u motorestu Hausmanka, sleduje vrstevnici v nadmořské výšce 500 m a končí v ústí Štolpichu ve Ferdinandově. Je dlouhá 8 km. S její výstavbou se začalo již před první světovou válkou, dokončena však byla až o 20 let později. Povrch je písčitý a nenáročný.

Řopíky

ŘopíkyObjekty lehkého opevnění, tzv. řopíky (označení vzniklo ze zkratky instituce ŘOP - Ředitelství opevňovacích prací) byly postaveny v l. 1937-1938, aby zesílily obranu Jizerských hor a Liberecka. Tato linie lehkého opevnění však nebyla dokončena, její stavbu přerušila Mnichovská dohoda. Pevnůstky tak nikdy nesloužily plánovému účelu.

Jizerskohorské bučiny

Jizerskohorské bučinyNPR Jizerskohorské bučiny je největším komplexem bukového lesa u nás. Vznikla v r. 1999, kdy bylo propojeno 7 původních rezervací z r. 1960: Špičák, Stržový vrch, Poledník, Štolpichy, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Tišina. Tento komplex smíšených, převážně bukových lesů zahrnuje nejcennější lesní porosty Jizerských hor, je genovou bankou původních dřevin pro obnovu jizerskohorských lesů, poškozených v minulosti imisemi i nevhodným lesním hospodařením. Oblast je turisticky velmi atraktivní, je zde množství skal a vyhlídek.

Ferdinandov

Ves založená r. 1781 byla nazvána po třetím synu majitele panství hraběte Clam-Gallese. V horní části bývala papírna. Na jednom z domů je deska, která připomíná, že tu byl naposledy spatřen Jára Cimrman.

Hejnice

HejniceNejznámější poutní místo v oblasti Jizerských hor. V dvouvěžovém chrámu Navštívení Panny Marie z l. 1722-1729, postaveném na místě kaple ze 14. stol., je umístěna gotická socha Panny Marie z 80. let 14. stol. Je zde i polní oltář Albrechta z Valdštejna a řada dalších památek. V l. 1692-1696 byl M.A. Canevallem přistavěn ke kostelu čtyřkřídlý klášter. Před kostelem a klášterem se nachází řada chráněných kamenných plastik. V městečku jsou také pozoruhodné domy s hrázděnými patry.

Bártlova bouda

Bártlova boudaPrvní stavení na místě dnešní Bártlovky stálo již r. 1843. Do r. 1910 vlastnila dům rodina Neumannových a po nich Rüfflerovi, rodina místního lékaře. Ti nechali domek přestavět, jehož jádro je dodnes součástí boudy. V r. 1926 přešel dům na Antona Bartela, který tu zřídil kavárnu a restauraci. Pekly se zde také vyhlášené koláče. Od poč. 60. let do r. 1989 vlastnilo Bártlovku družstvo Jednota. Naštěstí zde neprovedlo zásadní úpravy, ale dokonce zrekonstruovalo vnitřní vybavení. Od r. 1990 vlastní Bártlovu boudu manželé Novotní z Frýdlantu a nadále uchovávají její původní ráz výletní restaurace.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.jizerky.cz ; cs.wikipedia.org ; www.zs-hejnice.wz.cz ; krkonose.krnap.cz ; www.mestohejnice.cz ; www.region-jizerskehory.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky