ZA FASCINUJÍCÍMI SCENÉRIEMI NA BASTEI


Basteiparkplatz (0 km / 0 km) – Bastei (0,8 km / 0,8 km) – Basteibrücke (0,2 km / 1 km) – Neurathen (0,2 km / 1,2 km) – Felsenbühne Rathen (1,3 km / 2,5 km) – Amselsee (1 km / 3,5 km) – Amselfall (1 km / 4,5 km) – Schwedenlöcher (0,5 km / 5 km) – Basteiparkplatz (1 km / 6 km)


Popis trasy :

Kdysi jsem v nějakém prospektu narazila na fotku kamenného mostu, která mě uchvátila. Nebyl k ní žádný popisek, žádné vodítko, podle něhož by se dalo odvodit, kde se místo nachází. Tady budiž vzdán hold strýčku Googlu, díky němu jsem objevila pohádkovou krajinu Saského Švýcarska a most Basteibrücke, který se k mému úžasu nacházel jen pár kilometrů za hranicemi. Cíl příštího výletu byl naprosto jasný a k lásce na první pohled jen krůček.
Toulání vyhlášenou přírodní rezervací Basteigebiet zahájíme na parkovišti Basteiparkplatz nedaleko panoramatické restaurace na Bastei, kam se dostaneme značenou odbočkou ze silnice S165 z Hohnsteinu do Pirny. Parkoviště je placené, alternativou může být nástup na trasu v pravobřežní části obce Kurort Rathen (Niederrathen), kam je autům vjezd zakázán, nicméně se můžeme dopravit pohodlně vlakem z Děčína do stanice Kurort Rathen (Oberrathen) ležící na levém břehu řeky Labe a na druhý břeh se přeplavit přívozem. Pro jednodenní cestu z Ústeckého kraje a jeho blízkého okolí se vyplatí síťová jízdenka Českých drah Labe-Elbe, na kterou můžete kromě vlaků cestovat také vybranými autobusy na české i německé straně hranice a též všemi přívozy, kromě jediného v Kurort Rathen. Ten je provozován jinou společností a je tudíž nutné si jej zaplatit zvlášť.
Z parkoviště se vydáme po asfaltové silničce značené červeným puntíkem a zároveň zelenou turistickou značkou ke zmíněné restauraci s hotelem. Místo je velmi frekventované a dobře dostupné, z Kurort Rathen sem jezdí kyvadlová doprava a za pěkného počasí jsou zde davy turistů. Puntíkatá/zelená trasa, k níž se kousek před hotelem připojuje modrá TZ, vede přímo mezi budovami hotelu, od nichž se již nabízí první výhledy na skalní město. Těsně za hotelem je kratičká odbočka vpravo k nejznámější vyhlídce národního parku Saské Švýcarsko Basteiaussicht. Výhledy do krajiny jsou skutečně majestátní a i přes nadměrný turistický ruch budete určitě nadšeni.
Za odbočku na vyhlídku následuje další nevšední atrakce, kterou je impozantní kamenný most o sedmi obloucích postavený čistě pro účely turistiky v r. 1851. Než na most vstoupíte, doporučuji odbočit před ním vlevo na skalní vyhlídku Ferdinandstein, odkud budete mít celý most jako na dlani. Já byla touto pohádkovou scenerií okouzlena a právě tady se zrodila má láska k celému Saskému Švýcarsku. Kamenný most Basteibrücke spojuje skalní skupinu Bastei se skalním hradem Neurathen, který zde byl postaven v 1. pol. 13. stol. Na mostě je několik pamětních desek upomínajících na zdejší osobnosti. Za mostem následuje turniket, kde je třeba zaplatit vstupné do areálu bývalého hradu, kterým dnes vedou kovové lávky a schody. Prostoru hradu se lze vyhnout a sejít rovnou po značené trase do údolí Amselgrund, ale je to opravdu škoda.
Po prohlídce hradu pokračujeme po červeném puntíku, jenž nás po chvíli dovede na další labskou vyhlídku s názvem Kanapee. Od vyhlídky postupně klesáme po dřevěných schodech do údolí Amselgrund a na velkém větvení turistických tras opustíme červený puntík vedoucí dále do obce Kurort Rathen spolu s modrou TZ a vydáme se vlevo po zelené/červené TZ směrem k jezeru Amselsee. Po chvíli se napojíme na konec asfaltové silničky vedoucí z Rathen, kudy bychom přišli, kdybychom trasu zahájili na nádraží v Oberrathen.
Než vyrazíme k jezeru, koupíme si na rozcestí vstupenku a odbočíme hned vlevo ke zdejšímu skalnímu divadlu Felsenbühne Rathen. Platí se i za prohlídku divadla, nejen za představení, ale za těch pár drobných to stojí. Vysoké skalní věže zde vytvářejí neopakovatelnou atmosféru, díky níž je divadlo velmi oblíbené. Po návratu na rozcestí se dáme vlevo a budeme pokračovat po zelené/červené TZ proti proudu potoka Grünbach. Brzy narazíme na hráz malé vodní nádrže Amselsee, která měla původně chránit obec Rathen před povodněmi. Dnes si zde můžete půjčit lodičku či šlapadlo a projet po klidné hladině, v níž se zrcadlí okolní les a pískovcové skály.
Podél potoka pokračujeme k rozcestí, kde zelená TZ odbočuje vpravo. My půjdeme rovně po červené TZ prudce stoupající cestou k vodopádu Amselfall. Potok Grünbach není po celý rok na vodu stejně bohatý, v letních měsících vody ubývá a vodopád slábne, proto byl Grünbach nad vodopádem přehrazen, čímž vzniklo malé jezírko, v němž se shromažďuje voda. Za mírný poplatek je zvednuto stavidlo a vodopád se Vám ukáže v plné síle a kráse. Pokud se sem vydáte v sezoně, stačí chvíli počkat, on tam ten peníz dřív nebo později někdo hodí :-) U vodopádu se nachází turistická chata Amselfallbaude, kde je možné se občerstvit a posedět na terase s výhledem na vodopád.
Až se dostatečně pokocháme, vydáme se kousek zpět a pod kopečkem odbočíme vpravo po modré TZ do soutěsky Schwedenlöcher. Připravte se na to, že Vás čeká poměrně dlouhé stoupání po cca 800 schodech. Po výstupu si odpočineme v dřevěném altánku a tomu, kdo má ještě síly, doporučuji krátkou odbočku na vyhlídku Pavillonaussicht, k níž Vás dovede modrý puntík. Jinak budeme od odpočívadla pokračovat vpravo po modré TZ zpět k parkovišti.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Bastei

Naturschutzgebiet Bastei je nejstarší přírodní rezervací Saského Švýcarska vyhlášenou r. 1938 na ploše cca 800 ha. Nachází se na pravém břehu řeky Labe mezi městy Kurort Rathen a Stadt Wehlen. Skály na Bastei vznikly vodní erozí během miliónů let a tyčí se do výšky až 305 m n. m. Oblíbená a turisticky atraktivní vyhlídková terasa Bastei nabízí z výšky 194 m úchvatné výhledy na krajinu Saského Švýcarska. Dnes se v její blízkosti nachází horský hotel s restaurací.

Basteibrücke

Impozantní kamenný vyhlídkový most z r. 1851 o délce 76,5 m a šířce 3 m. Na jeho stavbu bylo použito cca 1900 tun pískovce. Jeho projektantem a stavitelem byl saský královský architekt Frommherz Lobegott Marx. Most o sedmi obloucích překlenuje 40 m hlubokou propast Mardertelle (Kuní jámu) a spojuje Bastei a skalní hrad Neurathen. Ve své době byl pískovcový most jedinou ryze turistickou stavbou ve střední Evropě. Dnes je most chráněn jako technická památka.

Neurathen

Největší skalní hrad ve střední Evropě založený v 1. pol. 13. stol. na skalních blocích na pravém břehu řeky Labe. Hrad patřil po určitou dobu české koruně, ale Chebskou smlouvou z r. 1459 připadl natrvalo Wettinům. Zpustl pravděpodobně na konci 15. stol. S příchodem romantismu byl hrad zpřístupněn turistům impozantním kamenným vyhlídkovým mostem, který je spolu s hradem součástí turisticky velmi atraktivní oblasti Bastei.

Felsenbühne Rathen

Přírodní divadlo v údolí Wehlgrund nedaleko obce Kurort Rathen. Je považováno za nejkrásnější přírodní divadlo v Evropě. Atraktivitu zdejší divoké a romantické skalní scenerie objevili malíři již v 18. stol. Pro zvýšení atraktivity zdejšího kraje bylo před 2. světovou válkou pod skalním masivem Bastei zřízeno skalní jeviště s neopakovatelnou atmosférou, které je v provozu dodnes.

Amselsee

Malá přehradní nádrž na potoce Grünbach v údolí Amselgrund, v těsné blízkosti proslulého skalního jeviště Rathen. První plány na přehrazení potoka se objevily již r. 1891, ale až r. 1934 byly díky starostovi obce Rathen zahájeny stavební práce, které byly záhy dokončeny. Nově vzniklé jezero mělo chránit před povodněmi a bylo využíváno též jako požární nádrž a těžil se zde led. Dnes jsou na jezeře provozovány vyhlídkové plavby na lodičkách a šlapadlech.

Amselfall

Vodopád na potoce Grünbach tekoucí romantickým údolím Amselgrund nedaleko lázní Kurort Rathen. V písemných pramenech je vodopád prvně popsán r. 1548. Na poč. 19. stol. bylo u vodopádu zřízeno první občerstvení, které bylo později nahrazeno restaurací s otevřenou verandou, která funguje dodnes.

Schwedenlöcher

Divoká skalnatá rokle v oblasti Basteigebiet v NP Saské Švýcarsko nedaleko lázní Kurort Rathen oddělující se od údolí Amselgrund, turistický zpřístupněná od r. 1886. Prakticky celou roklí vede cca 800 schodů překonávajících výškový rozdíl 150 m. Své jméno získaly Švédské díry za třicetileté války, kdy zde místní obyvatelé hledali útočiště před drancujícím švédským vojskem.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: NP České Švýcarsko, NP Sächsische Schweiz : turistická a cykloturistická mapa 1:35 000. 1. vyd. Česká Lípa : Pro Eurokart vydala Geodézie On Line, 2011. ISBN 978-80-87380-48-2 ; www.wanderpfade.de ; www.hm-noroc.de


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky