ZA REPLIKOU STŘEDOVĚKÉHO HRADU NA ČERVENÝ ÚJEZD


Jeneč–žst. (0 km) – Garden park (2 km / 2 km) - Hájek (3,5 km / 5,5 km) – Červený Újezd (1,5 km / 7 km) – Pavlov–žst. (3,5 km / 10,5 km)


Popis trasy :

Krátký netradiční výlet za replikou středověkého hradu zahájíme v železniční stanici Jeneč, ležící na trati č. 120 Praha–Kladno. Stanice je snadno dostupná a frekvence vlaků je dostačující. Od nádražní budovy se vydáme jižním směrem vyšlapanou polní cestičkou do obce Jeneč. Protože se v průběhu celého výletu nebudeme držet turisticky značených tras, ale pouze méně frekventovaných silnic, je vhodné nastudovat trasu výletu v turistické mapě.
U prvních domů v obci se napojíme na ulici Bratří Nováků a půjdeme po ní přímo rovně, až se u obecního rybníčku setkáme s hlavní silnicí z Hostivic na Pavlov. Vydáme se po ní vlevo a pokračujeme až na křižovatku před čerpací stanicí, kde odbočíme doleva do ulice Zahradní, z níž je vstup do nově otevřeného Garden parku.
Květinový park o rozloze 250 000 m2 začal na V okraji obce Jeneč vznikat v r. 1992 a v r. 2015 byl otevřen veřejnosti. Od jara do podzimu zde vykvétá obrovské množství nejrůznějších květin. Areál parku je rozdělen na parkovou, výstavní a obchodní část. Vstup do parkové části je zpoplatněn, pořádají se zde různé kulturní akce a děti se mohou svést elektrickým vláčkem, v plánu je také zprovoznění lanového centra. Obchodní část tvoří prodejna nabízející rozsáhlý sortiment okrasných a ovocných rostlin a zahradnické potřeby.
Od Garden parku se vrátíme po hlavní silnici zpět do centra obce a na křižovatce u rozsáhlého barokního dvora ze 17. století odbočíme vlevo spolu s cyklotrasou č. 8100 ve směru Červený Újezd. Čekají nás cca 4 km chůze po nepříliš frekventované asfaltce, což může být za horkého dne, jaký jsme měli my, poněkud nepříjemné, protože před sluncem není kam prchnout. Nepokoušejte se zkrátit si cestu do Červeného Újezda po četných polních cestách ústících na silnici, nevyplatí se vám to. Většina z nich v poli končí, ověřili jsme 
Podél dlouhé zdi hospodářského stavení dojdeme na křižovatku, odbočíme vpravo a pokračujeme k lidové hospodě, naproti níž stojí za stromy a zdí skryt františkánský klášter Hájek. Cestou mezi zdmi lze dojít k jeho vstupní bráně a budete-li mít štěstí, můžete nahlédnout i dovnitř. Klášter pochází z r. 1659 a v současné době opět slouží svému původnímu účelu. Přístupný je během četných poutí v průběhu celého roku. Přehled o konání hájeckých poutí najdete na oficiálních stránkách kláštera.
Klasická vesnická hospoda nižší kategorie naproti klášteru není dnes již pravděpodobně v provozu, v době naší návštěvy zde vysedávali místní štamgasti, ale posedět se dalo i venku a občerstvení po zdolání rozpálené asfaltky přišlo vhod. Hospoda stojí na křižovatce, před níž odbočuje silnice na Úhonice, my budeme pokračovat rovně podél areálu kláštera až do Červeného Újezda, kde byla v l. 2001-2002 postavena historizující stavba v podobě středověkého hradu vycházející z tradičních řemeslných postupů, ale odpovídající nárokům současné doby.
Vstup do hradu se hledá poněkud složitě, zvlášť když k němu míříte pěšky. Někdy zřejmě bývá možné projít do areálu z návsi, my nebudeme riskovat a půjdeme oficiálním vstupem. Na první větší křižovatce v obci tedy zahneme vpravo, a pak první ulicí doleva. Ta n8s dovede přímo k hlavní bráně hradu, za níž je možné i zaparkovat osobní vozidla. V interiérech hradu se nachází muzeum českého venkova, hrad je obklopen skanzenem lidových staveb zasazeným do umělé zahrady s jezírky a lávkami. Osobně celý objekt považuji za komerční kýč spráskaný z různých stavebních slohů. Na druhou stranu je to místo pohádkové a líbivé a dětem se zde bude určitě líbit.
Po prohlídce areálu se vrátíme po cestě vysypané kameny na parkoviště před hradem, dáme se vpravo a v zápětí na křižovatce vlevo a pokračujeme po silnici až k hlavní silnicí směr Unhošť – Jeneč. Tu přejdeme a následujeme rovně vedoucí polní cestu, která nás kolem krosové dráhy dovede k železniční zastávce v Pavlově, odkud je možné pokračovat vlakem ve směru na Kladno nebo Prahu. V případě deštivého počasí a rozmáčeného terénu lze na křižovatce odbočit po hlavní silnici vlevo na Unhošť a následně vpravo na Pavlov. Silnička vede přímo kolem nádražíčka.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Garden park

Květinový park budovaný postupně od r. 1992 na V okraji obce Jeneč na ploše 250 000 m2. Park se skládá ze tří částí – parkové, výstavní a obchodní. Parková část je osázena velkým množstvím nejrůznějších druhů květin a okrasných a ovocných dřevin. Součástí je i unikátní rosarium. Ve výstavní části se pořádají různé kulturní akce, konference, přednášky apod. Obchodní část zahrnuje zahradnickou prodejnu. V plánu je vybudování lanového centra, umělých vyhlídek a pořádání módních přehlídek a koncertů pod širým nebem. Areál je možné využít i jako místo pro svatební obřad.

Hájek

Františkánský klášter se zahradou a druhou nejstarší loretánskou kaplí v Čechách, jejíž základní kámen položil Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru, pán na Kladně, Tachlovicích, Jenči, Újezdě a Žďáru dne 12. června 1623 jako výraz vděku za narození vytouženého dědice a přízeň císaře. Kaple se rychle stala oblíbeným poutním místem, o které se více než 30 let staral poustevník. Teprve r. 1659 jediný zakladatelův syn František Adam Eusebius Žďárský ze Žďáru založil při kapli klášter františkánů. Do kláštera vede poutní cesta z pražského Strahova.

Červený Újezd

Historizující novostavba hradu postavená ve stylu rytířské tvrze a usedlosti v l. 2001–2002 v obci Červený Újezd nedaleko Unhoště. Majitelem a investorem je Pavel Orna. Záměrem tohoto projektu bylo postavit historizující objekt vycházející z tradičních řemeslných postupů a odpovídající nárokům současnosti. Mísí se zde různé slohy: gotika, renesance a repliky s dobovými originály. V objektu je umístěno Muzeum českého venkova, hradní zahrada je pojata jako botanická, nacházejí se v ní výběhy domácích zvířat a drobné lidové stavby tvořící malý skanzen. Součástí hradu je středověká krčma nabízející staročeská jídla.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: cs.wikipedia.org ; www.gardenpark.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky