PŘES POLEDNÍ KAMENY NA JIZERU


Bílý Potok-žst. (0 km) – Vodopád Černého potoka (2,5 km / 2,5 km) – Hajní kostel (1 km / 3,5 km) – Frýdlantské cimbuří (1,5 km / 5 km) – Polední kameny (0,5 km / 5,5 km) – Pomníček havarovaných letadel (2 km / 7,5 km) – Jizera (3,5 km / 11 km) – Smědava (3 km / 14 km) – Bílý Potok (7 km / 21 km)


Popis trasy :

Výlet za rozhledy z jizerskohorských skalních vyhlídek zahájíme na nádraží v obci Bílý Potok pod Smrkem, kam se lze celkem pohodlně dostat po trati č. 037 z Liberce do Raspenavy a navzující trati č. 038 z Raspenavy do Bílého Potoka. Některé spoje jsou přímé, bez nutnosti přestupu v Raspenavě.
Od rozcestníku turistických tras před nádražím se vydáme vlevo po modré turistické značce TZ na rozcestí „Bílý Potok-rozc.“, kde modrou TZ vyměníme za zelenou TZ, přejdeme hlavní silnici vedoucí od Hejnic a pokračujeme po místní komunikaci podél říčky Smědé. Asi po 250 m se zelená TZ od říčky odkloní a pokračuje na J kolem chatového tábora a koupaliště na rozcestí „U Liščí chaty“, kde se střetává se žlutou TZ, která zde končí. Pokračujeme dále po zelené TZ až k ostré levotočivé zatáčce, z níž vpravo vychází zeleně značená odbočka k 7 m vysokému vodopádu Černého potoka. Krátká, ale velmi pěkná zacházka měří cca 0,5 km a nezabere Vám více než 20 min.
Po osvěžení ve vodách vodopádu pokračujeme po zelené TZ na rozcestí „Hajní kostel-odb.“, odkud vystoupáme na stejnojmennou skalní vyhlídku. Ta své jméno získala díky pověsti, která praví, že rozeklané skály jsou pozůstatkem zříceného kostela. Z vyhlídky se nabízejí panoramatické pohledy do údolí Smědé a na obce Bílý Potok a Hejnice.
Vrátíme se na hlavní zelenou trasu a jdeme dále k rozcestí „Pod Frýdlantským cimbuřím“. Zelená TZ směřuje dále k J, my však odbočíme vlevo a následujeme žlutou TZ, která nás po chvíli dovede k Frýdlantskému cimbuří. Abychom se z této vyhlídky mohli rozhlédnout, je třeba si k ní udělat další kratičkou odbočku a vystoupat po kovových schodech na skalní plošinku s velkým dřevěným křížem. Výhled je obdobný jako z Hajního kostela, a tedy stejně úžasný a neměli byste jej vynechat.
Od Frýdlantského cimbuří pokračujeme po žluté TZ na Polední kameny. Pokud na ně vystoupáme, pokoříme poprvé na trase výletu nadmořskou výšku 1000 m, a to dokonce o 7 m. Z Poledních kamenů klesáme stále po žluté TZ, přejdeme potůček a na následujícím rozcestí opustíme žlutou TZ a dáme se vlevo po neznačené upravené okružní Pavlově cestě kolem Smědavské hory. Na jejím SV úbočí míjíme pomníček připomínající neštěstí dvou francouzských letadel, která v r. 1992 dopravovala humanitární pomoc do Běloruska a za husté mlhy narazila do svahu Smědavské hory a zřítila se.
Pokračujeme dál po Pavlově cestě, až se opět napojíme na žlutou TZ a sejdeme po ní vlevo na rozcestí „Paulova paseka“ na úpatí Jizery. Odbočíme po červené TZ vpravo, dojdeme po pohodlné Štolpišské silnici na další rozcestí s názvem „Pod Jizerou“, z nějž vystoupáme vlevo po žluté TZ na vrchol Jizery, která je druhou „tisícovkou“ na trase našeho výletu a zároveň druhou nejvyšší horou české části Jizerských hor.
Z vrcholu se vrátíme stejnou cestou k rozcestníku „Pod Jizerou“ a po červené TZ vedoucí po Štolpišské silnici sejdeme vpravo k horské chatě Smědava ležící u sezónně otevřené silnice Smědava-Souš. První chata byla v těchto místech postavena již v r. 1841 a o 50 let později k ní byla přivedena zmiňovaná silnice. V r. 1932 chata vyhořela a v r. 1935 ji nahradila současná stavba s výletní restaurací.
Od Smědavské chaty se vrátíme po červené TZ kolem Sedmitrámového mostu do Bílého potoka. Červená TZ nás dovede kolem nově vznikajícího Jizerskohorského technického muzea zpět k rozcestí „Bílý potok-rozc.“, odkud pokračujeme po modré TZ k nádraží.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Kostel Nejsvětější Trojice v Bílém Potoce

Bílý PotokStavbu kostela vedl stavební mistr Josef Neisser z Frýdlantu v l. 1888-1890 za obětavé pomoci a příspěvků místních obyvatel a ze značných darů dobrodinců ze zahraničí. Kostel byl slavnostně vysvěcen 28. 9. 1890 farářem P. Reinhardem Seifertem z Hejnic k tradičnímu posvícení. Pseudorománskému pojetí slohově odpovídá i vnitřní zařízení kostela zasvěceného Nejsvětější Trojici. Kostel zdobí dvě vitráže. Vitráž zobrazující sv. Annu s Pannou Marií je dar rodiny Floriana Krause z r. 1917.

Vodopád Černého potoka

Vodopád Černého potokaČerný potok je levostranným přítokem říčky Smědé, do níž ústí v Bílém Potoce a pramení v rašeliništi na Čihadle. Potok vytváří divokou rokli s vodopády. Vodopád na Černém potoce je součástí NPR Frýdlantské cimbuří. Obklopují jej původní zachovalé bučiny. Jeho údolí je známou horolezeckou lokalitou. Vodopád se doporučuje navštívit po deštích nebo při tání sněhu, kdy je v něm nejvíce vody.

Hajní kostel

Hajní kostel je mohutná vyhlídková skála, která se nachází ve spodní části hřebene Poledních kamenů. Původní německé jméno Hainskirche je odvozeno od báchorek o germánském obětišti. Vrchol Hajního kostela byl zpřístupněn žebříkem a zábradlím patrně již před první světovou válkou. Poslední obnovu zábradlí provedl v r. 2002 Jizersko-ještědský horský spolek.

Frýdlantské cimbuří

Frýdlantské cimbuříFrýdlantské cimbuří je významná skalní skupina ve střední části hřebene Poledních kamenů. Název má připomínat podobnost skal s rozeklaným cimbuřím frýdlantského zámku. V okolí skal byla do r. 1999 stejnojmenná národní přírodní rezervace, dnes však je tato oblast částí NPR Jizerskohorské bučiny. Skály jsou také významným horolezeckým terénem.

Polední kameny

Polední kameny jsou horským vrcholem o nadmořské výšce 1006 m s výrazným seskupením skalních věžiček a osamocených balvanů. Nacházejí se nad vyhlídkou Frýdlantské cimbuří kousek od Smědavské hory. Z nejvyššího vrcholu je krásný kruhový výhled na Frýdlantské cimbuří, Smrk, Jizeru a Černou horu.

Pomníček havarovaných letadel

Pomníček havarovaných letadelOdpoledne 23. dubna 1992 došlo na úbočí Smědavské hory k letecké havárii, když do hory za zhoršených povětrnostních podmínek narazila dvojice francouzských letadel dopravujících humanitární pomoc do Běloruska. Obě posádky zahynuly. Zbytky obou havarovaných letadel, Cessny i Piperu, a pomníček připomínající tuto událost, se nacházejí při okružní (Pavlově) cestě kolem hory.

Smědavská hora

1083,9 m vysoká hora na postranním výběžku Hejnického hřebene Jizerských hor. Hora je nazvána podle řeky Smědé, která má jeden z pramenů v rašeliništích pod jižním svahem. Pod horou se nachází horská enkláva a chata Smědava. Asi 700 m jihovýchodně od vrcholu se rozkládá přírodní památka Vlčí louka. Sedlem pod Smědavskou horou vede jediná silnice spojující Bílý Potok a Desnou.

Jizera

JizeraDruhá nejvyšší hora české části Jizerských hor. Německý název Siebengiebel (Sedmištít) patrně odkazuje na mohutnou, členitou, žulovou skálu na vrcholu hory. Tato skála byla zpřístupněna a je místem daleké vyhlídky do okolního kraje. Podobná skaliska se označují jako tors a jsou svým vznikem spojena s obdobím hlubokého zvětrávání skalního masivu podle puklin do hloubek. V dalším období pak došlo k odnosu zvětralin a odhalení nejodolnějších částí. Modelace skaliska byla dokončena v glaciálech čtvrtohor mrazovým zvětráváním. Kolem vrcholu se rozkládá přírodní rezervace Prales Jizera chránící zbytky zdejších smrkových porostů.

Smědava

SmědavaOblast kolem stejnojmenné horské chaty v nadmořské výšce 847 m. Oblast byla osídlena již r. 1814, kdy zde žili dřevaři, uhlíři a pastevci skotu. Turistickou oblastí se stala v pol. 19. stol. R. 1841 zde byla postavena první turistická chata. R. 1891 byla k chatě přivedena silnice od Bílého Potoka. Chata brzy přestala vyhovovat a majitel panství hrabě Clam-Gallas nechal r. 1910 na protější straně silnice postavit nevelký dřevěný lovecký zámeček. R. 1895 byly na trati ze Smědavy do Bílého Potoka uspořádány první závody v jízdě na saních v Čechách. R. 1932 chata vyhořela a r. 1935 byla postavena chata nová, stavěná podle návrhu architekta Františka Zajdla. Lovecký zámeček shořel r. 1969. Chata je oblíbeným výchozím bodem do Jizerských hor.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: cs.wikipedia.org ; krkonose.krnap.cz ; www.turistik.cz ; www.bily-potok.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky