Vimperk - zámek

Renesanční zámek postavený na místě gotického hradu založeného před r. 1263 Purkartem z Janovic, 20 km SZ od Prachatic


Typ:Zámky a zámecké stavby vimperk
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Vimperk
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.vimperk.cz
Návštěva:10.8.2006


Zámek vznikl na místě gotického hradu založeného před r. 1263 Purkartem z Janovic, který se v tomto roce poprvé uvádí s přídomkem z Vimperka. Hrad byl postaven nad již dříve vzniklým městečkem, které snad založili mnichové z bavorského kláštera Wimberk, kolonizující nepřístupné pohraniční lesy a kteří mu pravděpodobně dali jméno. Hrad sloužil převážně k ochraně odbočky Zlaté stezky z německého Pasova do českého vnitrozemí a jako centrum rozlehlého panství. Na poč. 14. stol. získali hrad Bavorové ze Strakonic, později se vrátil opět Janovicům. V r. 1375 byl dočasným majitelem hradu bohatý pražský měšťan Jan Rotlev, který měl Vimperk v zástavě.
Král Václav IV. dal Vimperk do manství Kaplířům ze Sulevic. Ti hrad stavebně upravili a rozšířili. Jejich rod Vimperk držel do r. 1494, kdy jej bezdětný Petr Kaplíř odkázal svému příbuznému Zdeňku Malovcovi z Chýnova. R. 1547 bylo jeho synu Petrovi Malovcovi za účast na stavovském povstání panství zabaveno. R. 1553 jej koupil Jáchym z Hradce a hned následujícího roku jej odprodal Vítkovci Vilému z Rožmberka.
Za Rožmberků došlo k přestavbě nehostinného hradu v renesanční sídlo Petra Voka, kterému svěřil jeho bratr Vilém panství do správy. Vimperk ale nevyhovoval představám mladého Rožmberka, a tak zakoupil Bechyni, která nebyla tak odlehlá v nepřístupném kraji. Vimperk pak odprodal r. 1601 Volfu Novohradskému z Kolovrat. Jeho syn Jáchym byl nucen po stavovském povstání, kdy byl vimperský zámek dobyt Mansfeldem, přistoupit k rozsáhlým opravám. Zadlužil se a panství r. 1630 prodal Janu Oldřichu z Egenberka. Po vymření Egenberků se Vimperk dostal dědictvím do majetku Schwarzenbergů.
R. 1857 zapálil zámek blesk, vyhořelo divadlo, kaple a druhé poschodí proti městu. Po rekonstrukci a opravách dostal zámek nynější podobu. V držení Schwarzenbergů byl zámek do r. 1948. Poté byl zestátněn. Své sídlo zde měly Jihočeské státní lesy a po revoluci připadl městu. V současné době jsou v horním zámku výstavní místnosti a depozitáře místního muzea při správě NP a CHKO Šumava, kanceláře a byty. V muzeu jsou instalovány tři stálé expozice – Sklářství, Knihtisk a Příroda v národním parku Šumava. Dolní část zámku bude pravděpodobně adaptována pro školní účely.
Zámek se skládá z předhradí a vlastního horního zámku. Kdysi byl opevněn dvojí hradbou a příkopem, který byl ve 2. pol. 17. stol. zasypán. Nad vstupní čtyřhrannou branou je letopočet 1622 a nad ním arkýř na krakorcích. Zámecké nádvoří je uzavřeno ze tří stran budovami, z volné čtvrté strany je přístup k obytným objektům. Ve slepých oknech nad arkádami jsou znatelné původní malby restaurované po r. 1945.
V bývalé věži severního traktu je tzv. evangelická kaple s křížovou klenbou. V nástropních malbách jsou zobrazeni čtyři evangelisté. Pozdně gotická Vlčkova věž je dvoupatrová, v přízemí klenutá. Opodál zámku na severní straně stojí předsunuté opevnění zvané Haselburk. Je to válcová bašta kdysi obehnaná dvojitými, částečně zachovanými hradbami. V předhradí býval pivovar, přeměněný v pol. 19. stol. na byty a kanceláře. Od nich vybíhá směrem k městu renesanční křídlo s arkádami o dvou poschodích, které je zakončené pavilónem.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.054534 E13.771813

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: www.hrady.cz ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky