Tvrdošín - kostel Všetkých svätých

Římskokatolický dřevěný kostel gotizujícího charakteru v obci Tvrdošín, 25 km SV od Dolného Kubína


Typ:Církevní památky tvrdosin
Kraj:Žilinský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Tvrdošín
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.tvrdosin.sk
Návštěva:2.6.2011


Římskokatolický kostel Všech svatých svou architekturou, konstrukčním řešením a celkovým výrazem představuje výjimečný dřevěný sakrální objekt gotizujícího charakteru. Osada Tvrdošín měla kostel a faru již r. 1395, avšak první písemná zmínka o existenci samostatné farnosti pochází z r. 1397. Ani ta ale ještě nepotvrzuje existenci dnešního kostela, který pravděpodobně vznikl až ve 2. pol. 15. stol. Bezprostřední okolí objektu tvořil od středověku velký hřbitov ohraničený zděnou ohradou. Její původní obranný účel zvýrazňuje několik malých střílen. Součástí ohrady je vstupní brána a dvě zděné kostnice s okrouhlým půdorysem.
Dřevo na stavbu kostela z červeného smrku získali stavitelé údajně vyrubáním stromů na pozemku určeném na stavbu. Srubová konstrukce objektu s úctyhodnými rozměry jednotlivých trámů má jednoduchou podélnou dispozici. Na loď obdélníkového tvaru navazuje pravoúhlé presbyterium s malou boční sakristií na S straně. Vstup do sakristie formuje jednoduchý dřevěný portál. Vliv gotické architektury se výrazněji projevil ve tvaru a formě vstupního Z a J portálu. Charakteristickým znakem kostela je vysoká sedlová střecha pokrytá dřevěným šindelem a osmiboká věžička s jehlanovou stříškou, kterou však tesaři zhotovili až v 19. stol. Kolem celého objektu vede dřevěný otevřený ochoz, který chrání spodní část srubu a tvoří přirozený prostor na shromažďování věřících. Jeho pultová střecha na mladších kamenných sloupech vytváří další, nižší úroveň střechy.
V pol. 17. stol., kdy kostel převzali protestanti, prošel větší stavební úpravou. V J zdi lodi byl osazen nový vstupní portál, byly zvětšeny okenní otvory a vnitřní dřevěný obklad lodi byl doplněn pozdně renesanční malbou. Presbytář byl vyzdoben o několik let později, což kromě jiného dokazuje nápis na trámu vítězného oblouku z r. 1654. Ve svatyni se na valené deskové klenbě nachází malba iluzivní oblohy s hvězdami, která přechází do figurální a rostlinné kompozice čtyř evangelistů. Boční stěny zdobí postavy dvanácti apoštolů, Krista a sv. Pavla. V lodi je součástí vítězného oblouku malba sv. Jiří. Pozornost upoutají i geometrické vzory rostlin vinoucí se kolem dvou lvů a především malovaný deskový strop s bohatou a nápaditou výzdobou různě ztvárněných lučních a zahradních květů.
Dovršení rekatolizace ve městě demonstrovala výměna původního gotického křídlového oltáře za nový mohutný pozdně barokní z lipového dřeva z poč. 18. stol. Do dřevěného kostela jej přemístili po r. 1768, kdy byl přestavován mladší zděný chrám. Jeho centrální obraz zobrazuje Všechny svaté s modlící se postavou Ignáce z Loyoly. Součást oltářní architektury tvoří sochy sv. Jana, sv. Barbory, sv. Justýny, sv. Margity, sv. Matouše a sv. Matěje v téměř životní velikosti. Z původního gotického oltáře se zachovala jen část oltářního křídla s vyobrazením sv. Petra a sv. Jana Křtitele, který je dnes součástí sbírek Oravské galerie v Dolném Kubíně, a vzácná malovaná gotická deska Oplakávání Krista z l. 1450-1460 nacházející se v Szépmüvészeti muzeu v Budapešti. Řezbářsky bohatě zdobenou a zlacenou kazatelnu se sochami čtyř evangelistů (zachovaly se pouze tři) zhotovil r. 1654 neznámý mistr. Podobný původ má i o rok mladší renesanční patronátní lavice. Součástí vnitřní výzdoby kostela je kamenný náhrobek měšťana, resp. protestantského kněze Gašpara Kodu z r. 1555.
Kostel slouží původním liturgickým účelům jen ojediněle. Koncem 20. stol. darovala církev kostel státu. Dnes je kostel majetkem obce Tvrdošín, která za jeho obnovu získala prestižní ocenění Europa Nostra 1994.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.336603 E19.55902

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: Dudáš, Miloš ; Gojdič, Ivan ; Šukajlová, Martiga. Drevené kostoly. 1. vyd. Bratislava : Dajama, 2007. ISBN 978-80-89226-14-6


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky