SOOS - přírodní rezervace

Rozlehlé rašeliniště a slatiniště s vývěry minerálních pramenů a čistého oxidu uhličitého, 10 km S od Chebu


Typ:Přírodní zajímavosti soos
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: SOOS
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:rezervace-soos.cz
Návštěva:12.8.2000


V Chebské pánvi se rozkládá rozsáhlý komplex rašelinných lesů, rašelinišť a slatinišť s mnoha vývěry minerálních pramenů, plynů a známými mofetami. Nachází se tu rostlinná společenstva, která jsou značně zachovalá a vyskytují se v nich spousty vzácných a ohrožených druhů rostlin. Pro svou rozlohu a silné zamokření je území téměř neprůstupné, a stalo se útočištěm mnoha druhů živočichů, především ptáků.
Na území dnešního Soosu se geologickými pochody usazovala rostlinná organická hmota, která dala za vznik velkým slatinám. Tyto vrstvy byly a jsou prosycovány minerálními vodami, které způsobují silné zasolení a mají vliv na vznik tzv. křemeliny. Tato vrstva s vysokými obsahy solí omezuje existenci rostlinných společenstev pouze na specifické slaniska, jako jsou slanomilné rákosiny a rozvolněné slanomilné trávníky. S těmi se setkáme v centrální části, kde je často povrch křemeliny bez vegetačního krytu. V minulosti se zde totiž těžila svrchní vrstva křemeliny a humolit především pro lázeňské účely a pro otop. Pro přístupnost těžené plochy musela být snížena hladina spodní vody odvodňovacími systémy. Těmito vlivy a díky značnému obsahu solí narušená plocha po ukončení těžby z velké části nezarostla, a tak některá místa zůstávají dodnes holá. S takovýmto charakterem se setkáme především ve středové části, kudy vede naučná stezka po povalových chodníčcích.
Ve slatiništních společenstvech roste mnoho zajímavých druhů jako například velmi vzácná sivěnka přímořská. Ve vodě s vyšším obsahem minerálů rostou zástupci parožnatek patřící mezi vzrostlé zelené řasy s křehkým povrchem, na kterém se usazuje uhličitan vápenatý. Na ostatní ploše se nacházejí rozsáhlé i fragmentální rašelinné lesy s převahou břízy pýřité a borovicí lesní. Směrem od středu k okrajům, kde sílí zastoupení rašelinných lesů, se objevují rašeliniště s mnoha jejich typickými rostlinnými druhy jako je rosnatka okrouhlolistá či klikva bahenní a mnoho rašeliníků.
Mozaika mokřadních biotopů střídajících se s rašelinnými lesy způsobuje neprůstupnost území, které tak skýtá vhodné útočiště mnoha druhům ptactva. Soustřeďují se tu vodní ptáci na tahu, mnozí jiní tu hnízdní, loví zde dravci. Z ptáků můžete zahlédnout jeřába popelavého, který hnízdí pouze na několika místech v ČR, dále vodouše rudonohého a slavíka modráčka. Vhodné prostředí tu nacházejí také obojživelníci a hmyzí zástupci. Z obojživelníků se zde vyskytuje několik druhů čolků. Tato významná lokalita je součástí NPR Soos vyhlášené v r. 1964 a přírodní památky Děvín a také evropského programu Natura 2000.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.147818 E12.406687

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeKynšperk nad Ohří - tvrziště
Hrady, zříceniny, tvrzeStarý Rybník - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeVildštejn (Skalná) - hrad


Zdroj: priroda-kv.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky