Rejvíz - národní přírodní rezervace

Významné moravské rašeliniště, chráněné od r. 1970 jako národní přírodní rezervace, 10 km V od Jeseníku


Typ:Přírodní zajímavosti rejviz
Kraj:Moravskoslezský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Rejvíz
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:rejviz.info
Návštěva:9.7.2007


Národní přírodní rezervace Rejvíz byla vyhlášena r. 1970 na ploše cca 397 ha a jejím posláním je ochrana přírodních hodnot významného moravského rašeliniště v mělké pánvi na rozvodí Černé Opavy a Vrchovištního potoka. Je tvořeno dvěma spojenými vrchovišti, v jejichž středech se nachází tzv. mechová jezírka. Unikátnost a nevyčíslitelnost hodnoty NPR Rejvíz jsou podmíněny především geologickou minulostí, klimatem a přísnou ochranou území. R. 1970 zde byla otevřena naučná stezka o celkové délce 2,2 km.
Největší rašeliniště na severní Moravě vzniklo před 6-7 tisíci lety a jeho přírodní prostředí se uchovalo díky chladnému klimatu. Rašeliniště má specifické rostlinstvo a živočišstvo s řadou chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Součástí rezervace Rejvíz je rozsáhlý komplex rašelinných luk v prostoru mezi Velkým a Malým mechovým jezírkem. Charakteristická je pro ně vysoká hladina podzemní vody a rozsáhlé porosty rašeliníku. Pestrost vegetační struktury tohoto typu luk je určována dominantními druhy – nejčastěji ostřicemi či přesličkami, k nejvzácnějším zde patří ostřice chudokvětá, tuřice odchylná, hladilka obecná, mečík střecholistý a další. Okrajové pásmo rezervace tvoří smrkový les, jehož charakter se mění směrem ke středu chráněného území v porosty s borovicí blatkou.

Velké mechové jezírko

Díky vhodné konfiguraci terénu, který umožňuje dostatečné zadržování vody na nepropustném podloží, byly dány základní podmínky pro vznik rašeliniště. Původní smrkový les vlivem silného zamokření odumřel a byl postupně nahrazen porosty Borovice blatky. Současně došlo v dalším vývoji k intenzivnímu růstu rašeliníku a tvorbě rašeliny.
Velké mechové jezírko se nachází ve středu západního jádra rašeliniště. Vrstva rašeliny zde dosahuje mocnosti 300 cm. Okolí jezírka tvoří porosty borovice blatky s podrostem mechu rašeliníku a jiných typických rostlin. Vyskytuje se zde i drobná masožravá rosnatka okrouhlolistá. Kromě rostlin zde mají útočiště vzácné druhy živočichů, z nichž např. žluťásek borůvkový a šídlo rašelinné jsou glaciální relikty, které zde po ústupu ledu objevily vhodné existenční podmínky. Až výzkumy z poslední doby prokázaly, že rejvízské rašeliniště patří mezi nejbohatší ve výskytu pavouků. Severovýchodně od Velkého jezírka leží Malé mechové jezírko, které již dnes zcela zarostlo.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.224669 E17.312007

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaJeseník - lázně
Hrady, zříceniny, tvrzeJeseník - tvrz


Zdroj: Orientační tabule NS Rejvíz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky