Pernolec - tvrz

Renesanční tvrz z poč. 15. stol. přestavěná na sýpku, 7 km JV od Tachova


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze pernolec
Kraj:Plzeňský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Pernolec
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:11.8.2000, 27.9.2013


Ves Pernolec (německy Bernetzreith) získala jméno po jakémsi Pernoltovi, který zde měl kdysi dvorec. První písemná zpráva pochází z r. 1251, kdy vesnici držel Přibyslav de Pernolze a jeho synové Záviš a Radoslav. Jejich potomci, rytíři z Pernolce, drželi statek až do poč. 15. stol. Postavili si zde tvrz, uváděnou poprvé r. 1414, kdy ji Otík z Pernolce prodal Hanušovi Pémovi z Osova. Po jeho smrti připadl statek dočasně královské komoře, od níž jej získal v r. 1454 Levhart z Vidžína se synem Zikmundem.
V 1. pol. 16. stol. patřil Pernolec rytířům z Rajcenštejna. Po nich se zde majitelé střídali, až r. 1584 získal pernolecké zboží tachovský písař Ondřej Tušner, za něhož byla stará tvrz renesančně přestavěna. Tušner tu žil ještě r. 1600 a jeho syn Jiří Adam prodal pernolecký statek s tvrzí r. 1612 Janu Adamovi Lochnárovi z Polic.
S rozvojem královského města Tachova význam tvrze upadal. Do r. 1620 byl Pernolec samostatným statkem. Ve vsi byl kromě tvrze, poplužní dvůr, poddanské dvory a mlýn. Před r. 1620 získal Pernolec Jan Vilém Kfelíř ze Zakšova a připojil ho ke Starému Sedlišti a Částkovu. V pobělohorských konfiskacích o svůj majetek přišel a koupil jej Jan Kryštof starší Kafka z Říčan. Od té doby byl Pernolec spravován z Částkova, s nímž přešel r. 1716 pod panství Tachov.
Tvrz stojí na S okraji obce, na malé vyvýšenině obklopené dnes částečně zavezenými příkopy a mohutnými valy. Původně asi zčásti dřevěná tvrz byla postavena za účelem ochrany Zlaté stezky vedoucí z Čech do Bavorska. S rozvojem královského města Tachova ale její ochranný význam upadal. To mělo za následek časté střídání majitelů. Budova o hraně 15 m obsahuje dvě sýpková patra a podkroví. Podle archeologických výzkumů NPÚ Plzeň je objekt renezanční tvrz přestavěná poč. 18. stol. na sýpku. Původní gotická tvrz zřejmě vyhořela a na jejích základech byl vystavěn stávající objekt s jehlancovitou střechou a nepatrnými zbytky sgrafit. V r. 1868 bylo přízemí přestavěno na byty. Severně od tvrze byl situován vrchnostenský dvůr, který zanikl stejně jako vodní příkop středověké tvrze. Součástí opevnění tvrze byly také rybníky, z nichž se do dnešních dnů zachoval pouze jediný. Současný vlastník pernolecké tvrze objekt opravil včetně interiérů. Zachoval pozdně renesanční a raně barokní ráz stavby. Obnovena je i část vodního příkopu, který bude postupně uveden do původního stavu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.774244 E12.681256

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [IV], Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1985 ; www.tachov-mesto.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky