Opat (Broumov-Olivětín) - pivovar

Středně velký pivovar v Broumově-Olivětíně s dlouhou tradicí vaření piva, 35 km V od Trutnova


Typ:Pivovary opat
Kraj:Královehradecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Opat (Broumov-Olivětín)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.pivovarbroumov.cz
Návštěva:3.7.2011


Nejstarší dějiny Broumovska jsou spjaty s působením řádu břevnovských benediktinů, kteří toto území získali v r. 1213 od českého krále Přemysla Otakara II. Pivo se v Broumově začalo vařit zřejmě hned poté, co základní formy hospodářského života dosáhly určité úrovně. První zmínka o vaření piva se ale objevuje až v r. 1406 v urbáři v ustanovení, které z každého pivovaru ukládalo roční poplatek klášteru 33 grošů. Pivovarem se rozuměl každý právovárečný měšťanský dům. Když bylo ve 2. pol. 15. stol. panství zastaveno knížeti Jindřichu Minsterberskému, začali broumovští prodávat pivo i do okolních vesnic. Tomu chtěl po navrácení správy benediktinům zabránit opat Klement, ale nakonec byl přinucen k rezignaci a nový opat Řehoř tuto výhodu městu potvrdil.
Lze předpokládat, že v této době již existoval klášterní pivovar, jemuž pivovárky broumovských měšťanů silně konkurovaly. Pivo se zřejmě vařilo přímo v objektu kláštera, v přízemí Z křídla. Vaření klášterního piva bylo zřejmě dočasně zastavováno a omezováno v závislosti na vaření piva měšťany. S jistotou byla výroba panského piva obnovena po bitvě Bílé Hoře.
V l. 1659-1661 bylo na J od klášterního kostela postaveno tzv. nové stavení, v němž vzniklo hospodářské zázemí kláštera s novým pivovarem, bednárnou, kanceláří a hostinskými pokoji. Ve 2. pol. 17. stol. pivovar dvakrát vyhořel, poprvé v r. 1664 a znovu v r. 1684. V l. 1712-1714 nechala církev postavit nový pivovar mimo areál kláštera na pozemku velkoveského klášterního dvora v Olivětíně. Chmel benediktini kupovali od místních sedláků a ječmen se dovážel z klášterního statku Sloupno u Bydžova. V době rebelie broumovských poddaných v r. 1775 byl pivovar podpálen, ale brzy byla jeho činnost obnovena. Produkce pomalu stoupala, v r. 1786 dodal pivovar do 30 hospod na broumovském panství 4380 věder piva a do obou městských hostinců dalších 760 věder. Při rekonstrukci v r. 1889 byla kapacita mladinové pánve zvýšena ze 48 hl na 60 hl. R. 1889 vznikla nová větší sladovna a na poč. 20. stol. byl ruční pohon pivovaru nahrazen parostrojním. Od r. 1948 se pravidelně vaří desetistupňové pivo, které doplnilo sortiment piva tří-, čtyř- a sedmistupňového. Dále se vařilo výčepní tmavé a příležitostně světlá dvanáctka. Za čtrnáctistupňový tmavý císařský březňák získal pivovar v r. 1890 v Paříži a 1898 ve Vídni na potravinářských výstavách zlaté medaile.
Vedle klášterního pivovaru existoval v Broumově také společný městský pivovar. Byl založen pravděpodobně v průběhu 16. stol. a broumovští měšťané se v něm střídali ve vaření piva. Z písemných pramenů se dovídáme o pivovaru Horní ulici (čp. 241) a o dalším v Dolní ulici (čp. 186), který město v r. 1625 koupilo od Georga Olbera. Pivovar v Horní ulici byl později přestavěn podle vzoru pivovaru v Novém Městě nad Metují a po jeho dostavbě byl starší pivovar v ulici Dolní stržen. K pivovaru patřily dvě sladovny, které byly po r. 1583 sloučeny. R. 1652 sladovna vyhořela a po obnově sloužila až do 2. pol. 19. stol. V době josefínských reforem bylo právo měšťanů vařit pivo zrušeno a městský pivovar pak spravoval magistrát prostřednictvím tzv. Brauadministration. V l. 1866-1867 vznikl v hradebním příkopu mezi klášterem a horní bránou moderní městský pivovar, který fungoval až do druhé světové války, kdy byla výroba zastavena a z olivětínského pivovaru se stal společný městský a klášterní podnik. Dnes podnik funguje jako Pivovar Broumov-Olivětín, s.r.o.
Pivovar má vlastní sladovnu a voda na vaření piva je čerpána z artézské studny. Třetí surovinu, žatecký chmel, pivovar kupuje. Olivětínská piva jsou typickými představiteli piva českého typu. Ta jsou světlá, s nízkou intenzitou vůně, silným řízem, plností a hořkostí drsnějšího charakteru. V pivech českého typu nejsou přítomny ovocné, esterové a parfémové složky, pivo je vysoce pěnivé, méně prokvašené. Kromě klasických výčepních piv a ležáků s názvem Olivětínský Opat (8°-13°) se v Broumově vyrábí také piva speciální a nefiltrovaná, např. různé druhy Kvasničáků včetně ovocných, Tmavý Březňák 14°, Vánoční ležák či extra chmelený Olivětínský Opat. Pro obchodní řetězce jsou určeny světlé ležáky o různé stupňovitosti Rampuš a Novic. K 300letému výročí založení pivovaru v Olivětíně byl vyroben nefiltrovaný světlý ležák Benediktin.
Pivovar nabízí i komentované prohlídky provozu s ochutnávkou, které vřele doporučuji. Spolu s Platanem a Strakonickým pivovarem patří ve všech ohledech na vrchol našeho pivního žebříčku. Spokojenost byla maximální. Součástí prohlídky je také malá expozice pivovarnictví zaměřená zejména na historii broumovského pivovaru.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.6037781 E16.3345431

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. díl, A-G. Praha : Libri, 2001. ISBN 80-7277-043-8 ; www.pivovarbroumov.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky