Hrusice - obec

Obec ve středních Čechách a rodiště známého českého malíře a spisovatele Josefa Lady, 11 km JV od Říčan


Typ:Města, lidová architektura hrusice
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Hrusice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obec-hrusice.cz
Návštěva:9.9.2007


První písemná zmínka o Hrusicích je uchována v panovnickém dekretu Přemysla Otakara I., daném na Pražském hradě r. 1205. V nejstarších dobách patřily Hrusice zřejmě pod přímou správu vládnoucího rodu Přemyslovců. Později přecházely pod správu blízkých hradů. R. 1436 přešlo tzv. podací právo na pány z Dubé, sídlící na hradě Zlenice. Ten byl r. 1465 zničen a následujícího roku přešlo toto právo na Komorní Hrádek u Chocerad. V tomto poddanském vztahu setrvala obec až do r. 1848, kdy získala samosprávu a byla řízena a spravována obecním zastupitelstvem v čele se starostou.
Hrusice jsou neodmyslitelně spojeny s dílem malíře a spisovatele Josefa Lady, který se zde narodil a prožil část života. K nejznámnějším Ladovým pohádkám, odehrávajícím se v Hrusicích a okolí, patří Mikeš či Bubáci a Hastrmani. V Ladově letní vile z r. 1935 je dnes veřejnosti přístupný Památník Josefa Lady, věnovaný též dílu Aleny Ladové.
Josef Lada se narodil v rodině ševce v Hrusicích. Z Hrusic a okolí čerpal řadu námětů svých obrazů. Ve 14 letech odešel do Prahy, aby se učil malířem pokojů a divadelních dekorací. V kresbě byl samoukem, postupně si vyvinul osobitý styl s typickou silnou linkou a zaoblenými tvary postav. Působil jako karikaturista, ilustrátor a i jako spisovatel. Kromě mnoha pohádek a knih pro děti, které sám napsal, ilustroval především Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Byl rovněž autorem výprav, scén a kostýmů k divadelním hrám i operám uváděným Národním divadlem a hlavním výtvarníkem úspěšného českého filmu režiséra Josefa Macha Hrátky s čertem z r. 1956. Za svoje dílo obdržel Lada r. 1947 titul národní umělec.

Kostel sv. Václava

Nejvýznamnější hrusickou památkou je bývalý farní kostel sv. Václava. První zmínka o sakrální stavbě v oblasti Hrusic sahá před r. 1200, kdy je zmiňována kaple sv. Vojtěcha jako majetek ostrovského kláštera. V 1. pol. 13. stol. byl v Hrusicích vystavěn kostel zasvěcený sv. Václavu. Ve 14. stol. je zmiňován jako kostel farní, ke kterému mají podací právo páni z Dubé, sídlící na hradě Zlenice. R. 1466 byl kostel i s farností přičleněn k panství Komorní Hrádek. V 16. stol. byl kostel přesvěcen sv. Mikuláši. R. 1624 přestává být hrusická farnost zmiňována jako samostatná, je dána i s farním kostelem pod správu sousední farnosti mnichovické. R. 1785 byla hrusická farnost opět povýšena na tzv. lokálii, farní kostel znovu zasvěcen sv. Václavu. Jako farní sloužil kostel sv.  Václava do r. 1953.
Původně románský kostel zakončený apsidou byl zásadně přestavěn ve 2. pol. 16. stol., později byly prováděny drobné barokní úpravy. Nejcennější součástí kostela je románský ústupkový portál s unikátním tympanonem. Portál je vytesán z červeného pískovce a je pravděpodobně dílem mnichů z kláštera sv. Prokopa v Sázavě.

Rodný dům Josefa Lady č. p. 15

Rodná chaloupka malíře Josefa Lady, tak známá z jeho mnoha zobrazení, stávala po pravé straně silnice vedoucí z hrusické návsi dolů k potoku. Původní stavba, jejíž podobu může návštěvník spatřit ve zmenšeném měřítku na Stálé výstavě modelů Antonína Jedličky, byla zbourána r. 1932. Na stejném místě byl vystavěn rodinný domek, který je v současné době ve vlastnictví malířovy neteře. Dne 20. července 1958 byla na tomto domě odhalena pamětní deska malíře Josefa Lady péčí Vlastenecko-dobročinné obce baráčníků v Hrusicích, jejímž čestným pantatínkem Josef Lada byl.

Památník Josefa Lady č. p. 115

Na konci obce po pravé straně silnice z Hrusic do Hrušova stojí v pěkné zahradě dům, který zde r. 1935 začal stavět pro sebe a svou rodinu Josef Lada. Jeho dokončení však přerušila druhá světová válka. Domek tak byl dokončen až po r. 1945. Po smrti Josefa Lady r. 1957 zůstal výstavný dům v majetku rodiny malířovy dcery Aleny, která jej však r. 1962 věnovala státu s tím, že má sloužit k uctění památky slavného hrusického rodáka. V r. 1972 byla v objektu zřízena Pamětní síň Josefa Lady, která si i přes svou skromnost získala přízeň mnohých návštěvníků Hrusic. R. 1986 byl celý dům přeměněn v Památník Josefa Lady, který spravuje Okresní muzeum Praha-východ.

Hospoda "U Sejků" č. p. 25

Uprostřed hrusické návsi stojí budova hospody "U Sejků", která se díky obrazům a kresbám hrusického rodáka J. Lady stala světoznámou. Objekt vznikl v l. 1884-1885, kdy byl původní dřevěný domek přestavěn hospodským J. Vávrou. R. 1911 si hospodu pronajal K. Kraus. Již v této době si hospoda získala v Hrusicích i v širším okolí velmi dobré jméno. Nejslavnější období zažila hospoda za Antonína Sejka, který zde spolu se svými pěti syny rozvinul bohatou obchodní činnost. Provozoval nejen hospodu, ale postupně i smíšený obchod a řeznictví. Pověst hospody navíc vzrostla a šířila se do celé republiky i světa díky tomu, že o ní začal psát a malovat Josef Lada. V 50. letech byla A. Sejkovi hospoda vyvlastněna. Po jeho smrti ji ale převzal jeho syn, který zemřel r. 1984. V současné době vlastní nemovitost jeho dcera Alena a provozuje ji nájemce.

Mlýn "Hubačov"

Mezi Hrusicemi a Mirošovicemi pod dálničním mostem stával slavný hubačovský mlýn, který je znám především z obrazů a ilustrací J. Lady. První zmínky o mlýnu jsou doloženy již v pol. 15. stol. Od r. 1777 vlastnila mlýn rodina Janovských. R. 1933 si mlýn pronajal Hynek Tichý, který se záhy stal vysoce váženou osobností v celém okolí. Zvláště v těžkých válečných dobách pomohl mnoha hrusickým občanům. Bohužel v padesátých letech byl na dlouhou dobu uvězněn. Provoz mlýna byl zastaven v r. 1951. Objekt zůstal neobydlen a chátral. R. 1967 byla stavba mlýna určena k demolici. V souvislosti s výstavbou dálnice byl mlýn definitivně zbourán 3. února 1978.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.909761 E14.738535

Navštívená místa v okolí:
Přírodní zajímavostiBožkovské jezírko - přírodní památka
Hrady, zříceniny, tvrzeStará Dubá - zřícenina


Zdroj: cs.wikipedia.org ; hrusice.pragmatic.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky