Helfštýn - hrad

Rozsáhlá zřícenina hradu založeného po r. 1278 loupeživým rytířem Fridušem z Linavy, 5 km JV od Lipníka nad Bečvou


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze helfstyn
Kraj:Olomoucký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Helfštýn
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.helfstyn.cz
Návštěva:27.8.2008


Původně nevelký hrad, pravděpodobně bergfritového typu, vybudovaný na oválném půdoryse, v jehož jižní části byla brána a válcová věž a v severní části palác, založil po r. 1278 loupeživý rytíř a slezský šlechtic Friduš z Linavy na území, které náleželo pánům z Drahotuš. Tento hrad zaujímal prostor dnešního 4. nádvoří. Fridušovi odňal král Václav II. hrad někdy koncem 80. let 13. stol. a později jej postoupil pánům z Kravař.
Za nich byl nejprve kolem původního hradu vybudován nový parkán, později jižně od původní stavby menší předhradí a vytesán dnešní 3. hradní příkop chránící nové předhradí. Kravařům náležel hrad do r. 1447, kdy prodal Jiří z Kravař hrad a město Lipník Vokovi ze Sovince. Ten jej o 20 let později za 30 000 zlatých přenechal Kostkům z Postupic. Od r. 1474 pak vlastní hrad Pernštejnové.
Za prvního Pernštejna Viléma na přelomu 15. a 16. stol. došlo k výraznému rozšíření a přestavbě hradu. Byl rozšířen palác ve vnitřním hradě, zesíleno původní opevnění, vybudovány nové brány a příkopy, JZ opevnění včetně štítové zdi a hospodářské budovy i okrouhlé bašty na dnešním 2. nádvoří. Pernštejnům náležel hrad do r. 1554. Pak následovali páni z Ludanic a r. 1580 svatbou Petra Voka s Kateřinou rod Rožmberků. Petr Vok hrad v r. 1592 prodal Bruntálským z Vrbna.
Ti vybudovali v místech původního hradu rozsáhlý pozdně renesanční dvoukřídlý palác, jehož stavbou porušili původní dispozici hradního jádra. Po konfiskaci v r. 1622 získali hrad Ditrichštejnové. Od té doby přestal být panským sídlem a sloužil jen jako vojenská základna. Byl obléhán neúspěšně Dány a Švédy, po skončení třicetileté války bylo jeho opevnění zčásti demolováno, ale již v 60. a 80. letech 17. stol. bylo v době nebezpečí tureckého vpádu opět obnoveno. R. 1763 byl hrad definitivně opuštěn a koncem 18. stol. byl z hradu odvezen všechen cennější materiál a r. 1817 střelbou zbourána větší část tzv. Trubačské věže. V pol. 19. stol. byla na hradě zřízena restaurace, v r. 1863 za Hatzfeldů-Weissweilerů byla hradní zřícenina prvně opravena. R. 1945 přešel hrad do majetku státu.
Rozsáhlý hrad je obklopen hradbami s okrouhlými a hranolovými věžemi. Areál je od okolí oddělen ve skále vytesaným příkopem před 1. branou ve štítové zdi. Přístupová cesta k vlastnímu hradu prochází celkem pěti branami, v hradě jsou 4 nádvoří. Ve 4. nádvoří stojí obvodové zdivo jednopatrového dvoukřídlého pozdně renesančního paláce, k němuž přiléhají bývalé parkány upravené jako vyhlídkové terasy.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.518366 E17.628824

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaHranice - město
Přírodní zajímavostiHranická propast - propast
Města, lidová architekturaLipník nad Bečvou - město
Přírodní zajímavostiZbrašovské aragonitové jeskyně - jeskyně


Zdroj: www.pametihodnosti.cz ; erb přejat z www.castles.cz ; rekonstrukce z www.beatris.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky