Česká Skalice - Muzeum B. Němcové

Městské muzeum založené r. 1902 a zaměřující se na osobnost a dílo Boženy Němcové, 10 km Z od Náchoda


Typ:Muzea, galerie, výstavy ceskaskalice
Kraj:Královehradecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Česká Skalice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.muzeumbn.cz
Návštěva:12.6.1997


Muzeum Boženy Němcové

Českoskalické Městské muzeum bylo založeno r. 1902. Shromažďovalo a uchovávalo převážně lokální památky: zbraně, archiválie, národopisné sbírky, doklady archeologické a jiné vlastivědné sbírky. Po zakoupení pozůstalosti Boženy Němcové od její dcery Bohdany r. 1919 se zájem muzea soustřeďoval více na osobnost a dílo velké krajanky. Dne 24. 5. 1931 bylo ve staré radnici na náměstí slavnostně otevřeno první české literární muzeum – Muzeum Boženy Němcové. U příležitosti 100. výročí spisovatelčina úmrtí r. 1962 byla pod záštitou ministerstva školství a kultury a světové kulturní organizace UNESCO provedena rozsáhlá rekonstrukce historického Steidlerova hostince U Bílého lva v Malé Skalici, dějiště obrozeneckých jiřinkových slavností, a do jeho místností a sálů přemístěno muzeum s literárním archivem a knihovnou a vybudována moderní expozice. Od září 1970 stojí v Jiřinkovém parku před muzeem bronzová plastika sedmnáctileté Barunky Panklové-Němcové, připomínající její účast na prvním Jiřinkovém plese r. 1837. Autorkou plastiky je akad. sochařka Marie Uchytilová-Kučová. Postavení pomníku umožnila veřejná sbírka.
Součástí muzea je i stará roubená Barunčina škola, která byla otevřena pro veřejnost r. 1962. Na poč. 80. let 20. stol. byla v jejím areálu navíc otevřena expozice dějin válek, především bitvy u České Skalice, kterou mezi sebou r. 1866 svedla rakouská a pruská vojska.

Božena Němcová

Dívčím jménem Barbora Panklová, zakladatelka novodobé české prózy, autorka venkovských povídek a pohádkových sbírek se narodila pravděpodobně 4. 2. 1820 ve Vídni jako dcera kočího Johanna Pankla a české služky Terezie Novotné. Oba její rodiče byli poté zaměstnáni u vévodkyně Zaháňské. Své dětství prožila Božena Němcová v Ratibořicích u České Skalice, vzdělání se jí dostalo minimální. V mládí ji velmi ovlivnila babička Magdaléna Novotná. R. 1837 byla na přání matky provdána za o 15 let staršího úředníka finanční stráže Josefa Němce. Manželství šťastné nebylo, i přesto měli spolu čtyři děti. Manžel byl služebně překládán, tak se rodina často stěhovala. V Praze, v l. 1842–1845, se Němcová dostala do společnosti vlastenecké inteligence a seznámila se s předními českými spisovateli. Tato léta jsou dobou jejího velkého duševního a vzdělanostního vývoje. Na Chodsku přišla do styku s lidovým světem a tradicemi. Venkovský lid si ji velmi oblíbil. Když byl manžel přeložen do Uher, odstěhovala se Němcová do Prahy. Tím vyřešila nesoulad v manželství, ale s dětmi žila v bídě. R. 1853 zemřel její nejstarší syn Hynek. Tato událost měla velký vliv na její chatrné zdraví. R. 1861 odešla do Litomyšle redigovat své spisy, ale již o rok později umírá. Je pochována na vyšehradském hřbitově.
Do literatury vstoupila Božena Němcová básněmi Slavné ráno a Ženám českým. Vyprávěčský talent uplatnila hned v prvním prozaickém díle Národní báchorky a pověsti. V lidových pohádkách zvýraznila absolutní spravedlnost, jednoznačně dává zvítězit lásce a dobru. Publicistickou činnost zahájila Němcová r. 1845 v Květech, seriálem Obrazy z okolí domažlického, dále přispívala články z Chodska. Povídkové dílo Němcové vznikalo až v posledních desíti letech jejího života. Vrcholným dílem je povídka Babička z r. 1855. Němcová ji psala v době svého největšího tvůrčího vzepětí, které následovalo po těžkém duševním otřesu způsobeném smrtí nejstaršího syna Hynka. Na rozdíl od K. J. Erbena nešlo Němcové o zachycení původní podoby pohádkových motivů, Němcová se snažila o vlastní převyprávění lidové látky.


Ubytování Adršpach - Teplice n. Met. - Broumovsko - Široká nabídka ubytování v Adršpachu a okolí za výhodné ceny!

Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.395668 E16.036429

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaBabiččino údolí - lidová architektura
Zámky a zámecké stavbyRatibořice - zámek


Zdroj: www.bozenanemcova.cz ; foto přejato z www.cz-museums.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky